VISIONS

je o ľuďoch, technológiách a inováciách v oblastiach, v ktorých Siemens celosvetovo pôsobí. Čitateľ má možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o technike v službách človeka dnes aj v budúcnosti, o inováciách, ktorými ľudia neustále napĺňajú svoje vízie v lifestylovom podaní. Témy pochádzajú z rôznych oblastí života od domácnosti cez komunikáciu, svet medicíny, architektúry, energetiky, dopravy, priemyslu či športu.