Aditívna výroba rozhýbala letecký priemysel 

3D tlač kovov najrýchlejšie rastie v sektore výroby lietadiel. Vysoký dopyt po nových súčiastkach ponúka nové príležitosti a firmy sa pripravujú na obdobie výrazného rastu. 

Výroba súčiastok so zložitou geometriou, ľahkých a tepelne odolných, bola odjakživa métou leteckého a kozmického priemyslu. V posledných rokoch sa ju darí napĺňať vďaka 3D tlači z kovových zmesí. Táto technológia nie je len vhodná pre výrobu zložitých dielcov, medzi jej výhody patrí aj schopnosť znižovať hmotnosť súčiastok a bezproblémová produkcia malých sérií.

Nový výrobný systém

Záujem o tlačené dielce otvoril trh pre špecialistov na aditívnu výrobu. Jednou z takýchto firiem je aj Morf3D, ktorá z Long Beach v Kalifornii dodáva palivové dýzy, antény či výmenníky tepla všetkým významným producentom lietadiel.

Rastúci dopyt presvedčil manažérov firmy, že dozrel čas na ďalší krok vpred. Cieľom jej generálneho riaditeľa Ivana Madera je „vytvoriť integrovaný produkčný systém, ktorý bude možné globálne škálovať.“ Za konzultanta pri dizajne nových výrobných kapacít si vybrali spoločnosť Siemens Advanta, ktorá má bohaté skúsenosti s plánovaním a implementáciou tovární na výrobu aditív po celom svete.

Rýchla dodacia lehota

Projektovanie novej továrne v Long Beach trvalo šesť mesiacov. O rýchlu dodaciu lehotou sa pričinili dva faktory. Prvým boli softvéry ako Tecnomatix Plant Simulation a NX Line Designer značky Siemens, ktoré umožnili virtuálne vyskúšať nespočetné množstvo variácií, aby sa našla najlepšia konfigurácia.

Druhým nástrojom bol katalóg výrobných zariadení Siemens Advanta, ktorá v súčasnosti zahŕňa okolo päťdesiat strojov pre aditívnu výrobu od rôznych dodávateľov. Knižnica obsahuje všetky potrebné detaily, aby si užívatelia mohli rýchlo vybrať správne vybavenie pre danú úlohu, informuje napríklad o produkčných kapacitách strojov a požiadavkách na ich inštaláciu.

Softvéry Tecnomatix Plant Simulation a NX Line Designer značky Siemens umožnili virtuálne vyskúšať nespočetné množstvo variácií.

Trendy v aditívnej výrobe

Najväčším prínosom spolupráce bol podľa I. Maderu fakt, že experti zo Siemens Advanta sa nezamerali len na aktuálny problém, ale pozerali sa aj do budúcnosti. Výsledkom bolo odporučenie, aby obstarali stroje, schopné manipulovať s väčšími dielmi. V súčasnosti sa väčšina komponentov vytlačených v Morf3D zmestí do kocky s veľkosťou štyridsať centimetrov. „V blízkej budúcnosti očakávame väčšie dielce a firma bude dokonale vybavená na to, aby zachytila tento trend,“ hovorí Karsten Heuser, viceprezident aditívnej výroby v spoločnosti Siemens.

Ďalším očakávaným trendom je rozšírenie počtu zliatin, ktoré sa budú tlačiť. Dnes ich možno zrátať na prstoch dvoch rúk, no čoskoro sa stane normou až sto rôznych materiálov. Tento vývoj zohľadnili pri usporiadaní novej továrne – podľa zloženia musia byť rôzne zliatinové prášky uskladnené oddelene od seba, aby sa vyhovelo predpisom o požiarnej ochrane a zákonom o bezpečnosti práce.

Morf3D a Siemens Advanta sa spojili, aby pomohli aj ďalším spoločnostiam rozvíjať 3D tlač kovov.

Impulz pre ďalší rast

Nový výrobný systém je už v prevádzke a plní potreby odberateľov. Tým sa však príbeh nekončí – lokalita v Long Beach bude základňou pre expanziu Morf3D do iných geografických oblastí, aby sa dostala bližšie k zákazníkom.

Navyše, Morf3D a Siemens Advanta sa spojili, aby pomohli aj ďalším spoločnostiam rozvíjať 3D tlač kovov. Morf3D ponúka skúsenosti s navrhovaním a výrobou špičkových dielcov, Siemens Advanta prispieva svojou expertízou v plánovaní a simuláciách tovární s aditívnou výrobou. Výsledkom je unikátna pridaná hodnota pre zákazníkov.

Morf3D dnes využíva nové zariadenia na výrobu súčiastok, ktoré spĺňajú všetky nároky z hľadiska zložitých geometrií, hmotnosti i tepelnej odolnosti. Vytvorila si tak potenciál, aby využila príležitosti, ktoré ponúkne rozvoj 3D tlače v leteckom priemysle. 

Kto je Siemens Advanta

Siemens Advanta je konzultačná jednotka spoločnosti Siemens, ktorá klientom ponúka komplexnú podporu na ich ceste k digitalizácii. Jej kľúčovou výhodou je bezkonkurenčná kombinácia znalostí výrobných oblastí, silného technologického balíka Siemens a výkonného ekosystému dodávateľov po celom svete. Ponúka strategické a prevádzkové poradenstvo od dizajnu cez platformové riešenia a dátové služby, vývoj softvéru a aplikácií až po implementáciu a prevádzku. O klientov sa stará individuálne a riešenia navrhuje tak, aby vyhovovali ich špecifickým potrebám. V globálnej sieti svojich multifunkčných tímov spája viac ako deväťtisíc zamestnancov v devätnástich krajinách a takmer deväťdesiat kanceláriách.

 

Viac o Siemens Advanta čítajte tu:

https://new.siemens.com/sk/sk/spolocnost/kariera/siemens-advanta-kariera.html