Digital Worker nahradí stovky kilogramov papiera  

V koncerne Lanxess sa papierové záznamy tradične používali na dokumentáciu záznamov z prevádzky a údržby. Dnes im je koniec – nahradili ich digitálne nástroje a k tomu priniesli vyššiu efektívnosť a kvalitu. 

V spracovateľskom priemysle je mimoriadne dôležité dodržiavať výrobné postupy, starať sa o včasnú údržbu zariadení a sledovať bezpečnosť pri práci. Vedia to aj vo firme Lanxess, ktorá sa venuje špeciálnej chémii, prísadám a plastom. Spoločnosť so sídlom v Kolíne nad Rýnom rozšírila v uplynulých desaťročiach výrobu v Nemecku, Belgicku, Spojených štátoch a ďalších tridsiatich krajinách.

 

Státisíce kontrolných záznamov

Zabezpečiť bezpečné a efektívne fungovanie šesťdesiatich piatich závodov po celom svete nie je pre globálny koncern jednoduché. Nejde len o technické otázky, ale aj o vysokú administratívnu záťaž. Dokumentáciu z pravidelných kontrol a servisných zásahov treba archivovať, aby sa aj do budúcnosti zachoval záznam, či sa protokoly a postupy dodržiavali správne.

Dodnes spoločnosť nazhromaždila viac ako štyristotisíc kontrolných záznamov. Každý rok treba fyzicky vyplniť, vytlačiť a archivovať státisíce hárkov papiera, pričom niektoré treba naskenovať a digitálne uložiť. Všetko je nákladné, časovo náročné a nemožno vylúčiť ľudské chyby, čo by v chemickej výrobe mohlo spôsobiť komplikácie. 

Spojenie reálneho s digitálnym

Keď chemický koncern hľadal spôsob, ako zjednodušiť správu dát, zvolil si platformu Digital Worker spoločnosti Siemens. Jeho základom je otvorený server – je nositeľom rôznych aplikácií, ktoré riešia špecifické potreby užívateľov. Niektoré podporujú procesy a kontrolu kvality, iné spúšťanie zariadení v teréne a ich údržbu.

„Digital Worker spája fyzický svet s virtuálnym. Umožňuje digitalizáciu všetkých pracovných tokov a postupov, čím nahrádza ceruzku a papier, poskytuje jednoduchý prístup k akémukoľvek druhu informácií a výrazne zvyšuje efektivitu práce operátorov i technikov v závodoch“, vysvetľuje Frank Opalla, manažér technológie a digitalizácie pre chemický priemysel v spoločnosti Siemens.

Vytvárať, kontrolovať a monitorovať digitálne záznamy pre údržbu, ako aj výrobné a logistické procesy umožňuje softvér Moby.Check, nasadený na IT infraštruktúru zriadenú Siemensom. Jeho editor je natoľko jednoduchý a intuitívny, že špecialisti Lanxessu sami vytvárajú digitálne zoznamy na svojich počítačoch a migráciu dát v pilotnom závode v Nemecku zvládli po jednodňovom školení.

 

Tablety v teréne

Dnes majú terénni pracovníci pilotného závodu k dispozícii tablet ovládaným klávesnicou alebo hlasom. Vypĺňajú kontrolné zoznamy, ktoré sú priamo prepojené so systémom údržby a plánovaním podnikových zdrojov, napríklad oddeleniu nákupu. Záznamy sa automaticky príslušným oddeleniam a archivujú. Softvér Moby.Check funguje aj off-line. Údaje sa v tomto prípade ukladajú lokálne a akonáhle sa zariadenie znova pripojí k serveru, prenesú sa do cloudu.

Digital Worker má veľký význam aj pre zvyšovanie bezpečnosti. Servisných pracovníkov v teréne navedie na miesto poruchy, odporučí im správne vybavenie a okamžite im poskytne potrebnú technickú dokumentáciu. Môže sa spojiť s externými odborníkmi, ktorí pomôžu terénnym servisným pracovníkom odkiaľkoľvek – z domu alebo iného závodu.

Pomocou GPS môže Digital Worker sledovať pohyb ľudí vo výrobných areáloch, čo je životne dôležité v prípade zranenia alebo nehody. Zároveň je schopný skontrolovať, či majú všetci pracovníci v rizikových zónach správny ochranný odev a pomôcky.

 

Skok cez postupné kroky

Lanxess plánuje zaviesť Digitálneho Workera vo všetkých svojich závodoch v Európe i Spojených štátoch. Vďaka digitalizácii sa práca tisícov zamestnancov zjednoduší, bude spoľahlivejšie a oveľa bezpečnejšia. Cesta k digitálnemu podniku môže mať viacero podôb a Lanxess digitalizáciou kontrolných záznamov robí veľký skok postupnými malými, do dôležitými krokmi. 

„Papier bude čoskoro minulosťou. Vďaka tabletom pripojeným priamo k centrálnym IT systémom v Lanxess bude práca našich zamestnancov výroby a údržby efektívnejšia, užívateľsky príjemnejšia a bezpečnejšia“
Benedikt Efker, vedúci digitálnej výroby v Lanxess