MindSphere posunul strojárov na nový stupeň digitalizácie 

Hosokawa Micron, výrobca strojov na spracovanie práškov a drobných častíc využíva cloud na zlepšenie parametrov výroby nielen vo svojom britskom závode, ale aj na zariadeniach u zákazníkov. Prevádzkovú spoľahlivosť zvýšil o pätnásť percent a o desatinu redukoval spotrebu energie. 

Lieky a vitamíny, prášky na pranie, materiály pre 3D tlač, suroviny pre pekárov – na prvý pohľad nemajú tieto veci nič spoločného. Ale opak je pravdou. Výrobcovia vo farmaceutickom, chemickom či potravinárskom priemysle pracujú s práškovými materiálmi a potrebujú zariadenia na ich spracovanie. Globálnym lídrom v tomto segmente je japonská firma Hosokawa Micron Group. Už vyše sto rokov sa venuje výrobe strojov na spracovanie práškov a drobných častíc – od sušičiek, mlynov, separátorov, miešačiek a mixérov až po kompletné linky pre rôzne odvetvia.

V čase digitalizácie však ani dlhoročná tradícia nie je zárukou, že si firma udrží vedúce postavenie. Musí držať krok s modernými technológií a využívať inovatívne metódy riadenia. O to viac, že výroba týchto zariadení je špecifická, pretože každé sa v niečom líši a musí vyhovovať individuálnym požiadavkám zákazníka. Odpoveďou na nové potreby spoločnosti boli nástroje priemyslu 4.0.

Priekopníci z Runcornu

Priekopníkom moderných technológií sa v rámci celej skupiny stal britský závod Hosokawa Micron Ltd (HML) v meste Runcorn neďaleko Liverpoolu, ktorý pokrýva náročné trhy v Európe a severnej Amerike. „Rozhodli sme sa vstúpiť do ďalšej fázy digitalizácie. Nájsť nové riešenia, ktoré by sa opierali o digitálne a inteligentné technológie a našim zákazníkom by priniesli vysokú pridanú hodnotu“, hovorí Iain Crosley, výkonný riaditeľ závodu HML.

Projekt nazvaný Hosokawa Gen4 spustili v roku 2018. Pri hľadaní partnera, ktorý by im pomohol dosiahnuť stanovené ciele, padla voľba na spoločnosť Siemens. Podľa I. Crosleya to bol logický krok: „Naša spolupráca trvá už vyše dve desaťročia a automatizačné riešenia značky Siemens využívame vo všetkých našich produktoch“. Pri riadení výrobných zariadení a procesov sa v závode HML osvedčili programovateľné jednotky PLC, na niektorých linkách monitorujú výrobné parametre prostredníctvom softvérov SCADA alebo distribuovanými riadiacimi systémami DCS. 

  Holistické riešenia pre zákazníkov 

Ďalším krokom bolo zavedenie cloudovej platformy MindSphere, otvoreného operačného systém priemyselného internetu vecí. Prepája celé prostredie závodu, výrobných systémov, strojov i samotných produktov. „Nielenže sme digitalizovali náš vlastný výrobný závod, získali sme kompletnú architektúru, vďaka ktorej môžeme poskytovať zákazníkom holistické riešenia. Stroje, ktoré im dodávame, majú vyššiu digitálnu hodnotu a sú zamerané na lepšiu produktivitu," hovorí I. Crosley.

Pre platformu značky Siemens hovorili aj ďalšie faktory – spoločnosť je rovnako ako HML zameraná na procesné inžinierstvo a má veľa skúseností so zberom a prenosom ťažisko procesných a iných dát z vlastnej produkcie. „Prirátajte k tomu riziko kybernetických útokov, ktorá je dôležitým faktorom každej novej technológie. Sme si istí, že Siemens aplikoval v platforme MindSphere najlepšiu parametre priemyselnej kybernetickej bezpečnosti vo svojej triede“, dopĺňa I. Crosley.

 

Monitoring strojov na diaľku

Pokročilá analytika je všadeprítomná a vizualizácia jej výsledkov poskytuje HML nielen prehľad o výrobných procesoch, ale aj reálnych dopadoch pripravovaných zmien. „Metodika získavania dát a ich využitie sa zmenili a zdokonalili, čo nám umožňuje lepšie rozhodovať o produkčných výstupoch,“ vysvetľuje I. Crosley. Pri analýzach sledujú niekoľko kľúčových ukazovateľov produktivity: kvalitu, spotrebu energie, parametre výrobných procesov a faktory, ktoré ich ovplyvňujú.

Platforma MindSphere je navyše schopná na diaľku monitorovať výkon zariadení u zákazníkov. Parametre sleduje v reálnom čase a predikuje ich vývoj, robí diagnostiku a hlási varovania, ak zistí prípadné problémy. Ako uvádza I. Crosley, u zákazníkov sa podarilo dosiahnuť 15-percentné zlepšenie prevádzkyschopnosti strojov, spotrebu energie redukovať o desať percent a produkčnú kapacitu zvýšiť o 10 až 12 percent.