Recept proti plytvaniu potravinami

Dáta z bezpečnostného systému umiestneného na cloude pomáhajú lepšie využívať suroviny vo firemných jedálňach.

Od začiatku pandémie riešilo mnoho podnikových jedální problém: keďže zamestnanci prichádzajú do práce menej často, ťažko bolo predvídať, koľko ľudí v daný deň príde na obed. To platí aj teraz, v ére rozširovania home office. Výsledkom je, že sa častokrát navarí zbytočne veľa porcií.

Predstavte si, že riadite závodnú jedáleň vo firme s vyše päťtisíc zamestnancami. Od začiatku pandémie, ale aj „nového normálu“ využíva jej služby oveľa menej ľudí. Ale to nie je hlavný problém. Počty stravníkov teraz prudko kolíšu, zo dňa na deň sa menia aj o niekoľko sto. Výkyvy sťažujú plánovanie personálu a riadenie objednávok – dôsledkom je príliš veľa porcií a plytvanie so surovinami. 

Nečakaná pomoc: security cloud

Šéf závodnej kuchyne a jedálne potrebuje čo najviac spoľahlivých údajov, koľko stravníkov môže v konkrétny deň očakávať. Ale kde môžu tieto informácie získať? Tu sa ponúka nečakaný zdroj: bezpečnostné oddelenie firmy či skôr jeho cloudový softvér.

Dochádzkový a bezpečnostný systém poskytuje informácie o tom, koľko ľudí je v danom čase v závode. Keďže údaje sú spravované v cloude, možno k nim pristupovať z akéhokoľvek miesta. „Bezpečnostné riešenia založené na cloude, ako je Security Manager spoločnosti Siemens Smart Infrastructure, ponúkajú ovládacie panely, cez ktoré možno so správnymi povoleniami pristupovať k potrebným dátam odkiaľkoľvek,“ hovorí Daniel Khabbazian, produktový manažér spoločnosti Siemens. "Je ľahké poskytnúť personálu jedálne prístup k vybraným, anonymizovaným informáciám."

Cloud umožňuje kuchárom v reálnom čase zistiť, koľko zamestnancov je v dielňach a kanceláriách ešte predtým, ako začnú pripravovať obedové menu. Môžu si tiež pozrieť historické dáta a vopred odhadnúť, koľko ľudí by mohlo prísť do jedálne v daný deň, napríklad pondelky a piatky nepatria medzi tie „najsilnejšie“. Že nejde len o teoretickú možnosť, potvrdzuje viacero pilotných projektov spoločnosti Siemens vo Švédsku a Nemecku.

Cloud umožňuje kuchárom v reálnom čase zistiť, koľko zamestnancov je v dielňach a kanceláriách ešte skôr, ako začnú pripravovať obedové menu.

Menej odpadu, väčšia udržateľnosť

Ak personál kuchyne dostane informácie, vďaka ktorým zníži plytvanie potravinami, má z toho prospech nielen firma, ale aj celá spoločnosť a životné prostredie. Plytvanie jedlom je totiž významný problém. Svetový fond na ochranu prírody WWF odhaduje, že približne tretina všetkých potravín na celom svete končí na skládkach. Zbytočne tak zvyšujeme náklady a zároveň aj klimatické riziko. Podľa správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) takmer desať percent emisií skleníkových plynov z obdobia rokov 2010 až 2016 možno pripísať znehodnoteným potravinám a plytvaniu s nimi. Znamená to, že aj efektívnejšie riadenie závodných jedální vo veľkých firmách chráni svetovú klímu.

WWF odhaduje, že približne tretina všetkých potravín na celom svete končí na skládkach.

Riešenia „čokoľvek ako služba“ 

Daniel Khabbazian je presvedčený, že rast cloudových riešení typu „čokoľvek ako služba“ (XaaS) bude čoraz viac prinášať nečakané synergie „Spoločne s našimi zákazníkmi dokážeme nájsť nové, nekonvenčné prístupy. Použitie informácií z bezpečnostného systému s cieľom znížiť plytvanie potravinami je len jedným z príkladov, akú hodnotu môžu mať dáta pre firmy,“ hovorí produktový manažér Siemensu. Možno ich napríklad využiť aj na analýzu, ako sa využívajú jednotlivé budovy a na optimalizáciu využitia priestorov.

„Softvér aktualizujeme v dvojtýždňových cykloch, pričom priamo začleňujeme aj spätnú väzbu od zákazníkov. To ich povzbudzuje ku spoločnej tvorbe, výsledkom čoho sú riešenia, schopné prispôsobovať sa ich dynamickým potrebám,“ hovorí D. Khabbazian.

Hlavným účelom systémov ako Security Manager je naďalej zvýšiť bezpečnosť vo firmách a uľahčiť prácu bezpečnostným pracovníkom. Ale fakt, že dokážu pomôcť aj pri zmierňovaní veľkého globálneho problému, aj keď len čiastočne, prináša viac než len príjemný bonus.

Security Manager: Vyššie hodnota bezpečnostných dát

Bezpečnostné systémy produkujú obrovské množstvo dát s informáciami o monitorovaných objektoch. Vo väčšine však zostávajú nevyužité. Modul Security Manager spoločnosti Siemens Smart Infrastructure im dáva pridanú hodnotu, či už pri zvyšovaní fyzickej bezpečnosti alebo prevádzkyschopnosti budov. Na displejoch zobrazuje dáta v jednoduchých grafoch podľa zadaných parametrov a funkcií a poskytovanie tak užitočné informácie bezpečnostným operátorom.