Servismani Porsche sa hrajú s rozšírenou realitou 

Porsche použije CAD dáta z vývoja a konštrukcie pri riešení, ktoré ako prvé na svete využije rozšírenú realitu (AR) v servisných centrách. Určené je pre prvé čisto elektrické vozidlo tejto značky – model Taycan.

Pri pohľade na autá Porsche sa mnohým ľuďom rozbúši srdce. Aj najnovší model Taycan je výnimočný, dokonca z viacerých pohľadov. Ide o prvý sériovo vyrábaný elektromobil tejto značky a vďaka špičkovým technológiám posúva schopnosti elektrických športiakov vo všetkých parametroch – výkone, zrýchlení, dojazde i rýchlosti nabíjania.

Pri vývoji a výrobe Taycanu sa uplatňujú najnovšie digitálne technológie. To neprekvapuje, ale Porsche urobilo krok ďalej – ako prvá automobilka na svete vyvinula riešenie PARiS (Porsche Augmented Reality in Service), vďaka ktorému budú mechanici v servisných dielňach využívať rozšírenú realitu (AR). 

Nové požiadavky 

„Technológia v našich vozidlách je čoraz komplikovanejšia. Zvyšuje sa počet a zložitosť komponentov, pričom väčší dôraz sa začína klásť na elektronické ako mechanické súčiastky,“ vysvetľuje Robin Banse, špecialista na informačné systémy pre popredajný servis v Porsche AG. Digitalizácia zároveň zvyšuje variabilnosť vozidiel. Zákazníci Porsche majú široké možnosti nakonfigurovať si svoje vysnívané auto, takže prakticky žiadne nie je rovnaké. „Našou úlohou je potom zabezpečiť, aby sme všetky vozidlá dokázali opraviť rýchlo a spoľahlivo,“ hovorí R. Banse.

Elektrický pohon Taycanu okrem toho stavia pred ľudí zo servisov aj úplne nové úlohy, aby zvládli technologickú zložitosť auta. Z mnohých noviniek je výnimočná predovšetkým 800-voltová batéria. Cieľom riešenia PARiS je preto zjednodušiť prácu v servisných dielňach. 

Srdcom je Teamcenter

PARiS pracuje s CAD dátami z vývoja a výroby auta a zároveň obsahuje aj informácie potrebné pri údržbe jednotlivých súčiastok. „Potom sa dostane k slovu systém Teamcenter, ktorý dáta a ich vzájomné súvislosti vizualizuje do 3D obrazov,“ hovorí M. Robl. Softvér spoločnosti Siemens sa ďalej používa na správu údajov o vozidle, generovanie scenárov a ich sprístupnenie v ktoromkoľvek Porsche centre na svete. Trojrozmernú animáciu možno zobraziť na tabletoch alebo v počítači v servisnej dielni.

„Teamcenter je integrované riešenie, ktoré konsoliduje všetky údaje. V popredajnom servise pracujeme s rôznymi disciplínami, ako sú požiadavky zákazníkov, objednávanie dielcov či organizovanie pracovných smien. Siemens prepojil v systéme Teamcenter prakticky všetky oblasti a pre každú existuje osobitný modul,“ vysvetľuje M. Robl.

Röntgen vozidla

Jeden obrázok povie viac ako tisíc slov, približuje hlavné motto inovatívneho riešenia Marc Robl, projektový manažér PARiS. „Nechceme, aby kolegovia museli čítať rozsiahle príručky a manuálny. Jednak to nie je žiadna zábava, jednak technológie vozidiel sú natoľko zložité, že opísať ich funkcionalitu a prepojenia len v textovej podobe nestačí. Kolegom ukážeme, čo a ako treba opraviť pomocou 3D animovaných dát,“ vysvetľuje M. Robl.

 

Rozšírená realita vytvorí akýsi röntgenový pohľad do vozidla. Opravári si môžu prehliadať nabíjací systém, batériu, elektromotor či káblové prepojenia. „Dokážeme animovať napríklad proces nabíjania, vidíme, ako elektrický prúd preteká vysokonapäťovým káblom,“ hovorí R. Banse.

Keď sa servisman priblíži s tabletom k vozidlu, aplikácia PARiS podľa siluety automaticky rozpozná konkrétny dielec a zobrazí jeho animované dáta v 3D. Obraz obsahuje aj opis súčiastky, technické údaje a pokyny na manipuláciu, napríklad správny uťahovací moment skrutky.

  Dvojča pre každé auto

PARiS nie je konečným riešením, ale slúži ako základ ambiciózneho projektu. „Naším cieľom je digitálne dvojča, čo znamená, že v našej aplikácii chceme každé konkrétne fyzické vozidlo kombinovať s jeho digitálnym modelom,“ hovorí R. Banse. Po dvoch rokoch spolupráce so spoločnosťou Siemens je presvedčený, že sa víziu dokážu naplniť: „Siemens prispieva ohromným množstvom odborných znalostí zo správy dát CAD.“

Marc Robl predpokladá, že nové riešenie pre popredajný servis privítajú všetky Porsche centrá. „Technológia prináša pridanú hodnotu a šetrí čas a peniaze.“ PARiS navyše ukazuje, ako komplexne možno CAD dáta využiť – sú dôležité nielen v samotnej výrobe, ale poskytujú maximálnu podporu aj pri opravách a servise. V pravom zmysle slova umožňujú riadiť životný cyklus výrobku v súlade s konceptom PLM.

Autor: Aenne Barnard