Tinder pre priemyselný internet vecí 

Platforma Coaty posúva digitalizáciu tovární na novú úroveň: vytvára internet vecí, v ktorom jednotlivé prvky komunikujú a samy sa organizujú. Prvou úspešnou aplikáciou je inteligentný systém logistiky s autonómnymi AGV. 

Trend v priemysle je jasný – inteligencia strojov a zariadení rastie, zvyšuje sa dopyt po výrobných systémoch, ktoré možno rýchlo konfigurovať, a čoraz viac výrobných i obchodných dát sa ukladá do cloudov. „Hľadáme riešenia, ktoré našim zákazníkom umožnia zvládnuť túto komplexnosť,“ hovorí Ralph Büsgen, vedúci automatizovaných systémov riadenia vozidiel (AGV) v spoločnosti Digital Industries koncernu Siemens.

Vozidlá AGV sú jedným z kľúčových prvkov digitalizácie výroby. Zlepšujú efektivitu skladovania a správu logistiky, urýchľujú dodávky, zvyšujú kvalitu obsluhy a zároveň redukujú náklady na prácu. Aj to je dôvod, prečo trh s AGV dynamicky rastie a spoločnosť Grandview Research predpokladá, že do roku 2025 sa bude medziročne zvyšovať najmenej o pätnásť percent. 

Internet pre AGV

Tak ako sa zvyšuje inteligencia výrobných zariadení, rozširujú sa aj možnosti ich vzájomnej komunikácie a spolupráce. „Najmä v automobilovom priemysle dnes očakávajú ďalší krok v digitalizácii tovární: samoorganizujúce sa autonómne stroje a logistika. Takéto rozptýlené systémy budú dôležitým krokom k priemyselnému internetu vecí (IIoT),“ vysvetľuje R. Büsgen.

Nie náhodou Siemens otestoval riešenia pre IIoT práve v logistickom systéme s AGV. Vyvinul softvér Coaty, ktorý je platformou pre internet vecí a po nainštalovaní do zariadení vytvára komunikačnú sieť. Jej účastníci – agenti – sú voľne prepojení a ad hoc navzájom interagujú bez potreby centrálneho koordinátora. Coaty v marci úspešne odskúšali v spolupráci s berlínskou firmou ASTI InSystems, ktorá vyrába inteligentné AGV. 

Rozptýlená inteligencia

Keď sa povie internet vecí, mnohí si predstavia hierarchický systém, organizovaný zväčša centrálne. V mnohých prípadoch je to vhodné riešenie. Existuje však rad situácií, ktoré nemožno riešiť pomocou hierarchického systému, a vtedy sa lepšie uplatnia distribuované a spolupracujúce štruktúry.

Platforma Coaty podporuje takýto kolaboratívny typ internetu vecí – umožňuje spontánnu spoluprácu subsystémov, ktorých interakcia nebola vopred výslovne naplánovaná. „Vozidlá AGV získali vyššiu úroveň autonómnej spolupráce. Nielen vedia, kde sa nachádzajú a kam smerujú, ale dohodnú sa aj s inými vozidlami, ktoré z nich vykoná konkrétnu úlohu,“ vysvetľuje Jochen Nickles zo spoločnosti Corporate Technology, globálneho oddelenia výskumu a vývoja Siemensu.

Do IIoT možno pripojiť aj ďalšie inteligentné zariadenia. Napríklad mobilný robot s chápadlom sa môže spolu s dopravným pásom „dohodnúť“ na tvorbe nového riešenia, ktoré sa najlepšie hodí v logistike konkrétnemu výrobnému procesu.  

Každý hovorí s každým

Coaty využíva softvérovú architektúru publish-subscribe, kde odosielateľ správu neposiela konkrétnemu preddefinovanému príjemcovi, ale všetkým účastníkom bez toho, aby vedel, kto ju prijme. Príjemca zasa prevezme iba správy, ktoré sú predmetom jeho záujmu. V profesionálnom žargóne sa tento princíp nazýva „any to any cummunication“.

„Predstavte si, že oslovíte neznáme publikum so žiadosťou: kto mi môže pomôcť? Ak otázku dešifrujete, pýtate sa vlastne, či je vo vašom susedstve niekto, kto má na to potrebné schopnosti a čas,“ približuje J. Nickles. A s úsmevom dodáva, že jeho kolega prišiel s výstižným prirovnaním: „Coaty je Tinder priemyselného internetu vecí. Rovnako ako v sociálnej sieti na stretávanie ľudí sa agenti nájdu, začnú komunikovať a potom buď spolupracujú, alebo nie.“ 

Coaty podporuje kolaboratívny typ internetu vecí – umožňuje spoluprácu subsystémov, ktorých interakcia nebola vopred výslovne naplánovaná