Vzrušujúci príbeh internetu vecí 

Od prvej „veci“ pripojenej k internetu v 80. rokoch minulého storočia až po súčasných 27 miliárd zariadení – internet vecí zažil raketový vzostup a doslova mení svet. Bez tejto technológie by neexistoval priemysel 4.0, ani sieť 5G, bolo by len veľmi málo priemyselných aplikácií umelej inteligencie a ešte menej práce pre odborníkov na kybernetickú bezpečnosť.  

Prvou „vecou“ na internete bol stroj na sódu umiestnený na Univerzite Carnegieho–Mellonových v Pittsburghu v Pensylvánii, ktorý informoval o tom, koľko obsahuje nápoja a akú má teplotu. V roku 1982 to bola rarita. No stačilo len dvadsať rokov a z jedného prístroja sa stala masa „vecí“ pripojených na internet, ktorá prevýšila počet ľudí žijúcich na zemeguli. K tomuto zlomu došlo niekedy v roku 2008 alebo 2009.

Odvtedy sa „internet vecí“ (IoT) neustále šíri obrovskou rýchlosťou. K celosvetovej dátovej sieti je teraz pripojených okolo 27 miliárd zariadení, vrátane rôznych snímačov, domácich spotrebičov, strojov, veterných elektrární a automobilov. A dramatický rast pokračuje. Odhaduje sa, že v tomto roku počet pripojených „vecí“ prekročí 30 miliárd a do roku 2025 vzrastie na 75 miliárd. V tej chvíli bude k internetu pripojených takmer desať vecí na každého človeka. Explozívny vývoj sa očakáva takisto na trhu internetu vecí. Hovorí sa o náraste hodnoty tohto trhu z odhadovaných 248 miliárd dolárov v minulom roku na zhruba 1,6 biliónu dolárov v roku 2025.  

Dáta majú cenu

Existuje dobrý dôvod, prečo sa k internetu pripája stále viac zariadení: dáta sú cenné. Na jednej strane zariadenie môžu poskytovať užitočné informácie o svojom aktuálnom stave alebo procesoch, ktoré sa v ich prostredí odohrávajú. Na druhej strane môžu tiež prijímať informácie zo siete, takže ich možno riadiť v reálnom čase.

Napríklad veterné elektrárne dodávajú veľké množstvo dát zbieraných snímačmi, ktoré informujú o aktuálnych veterných podmienkach a o stave turbín. Keď sa tieto informácie prepoja v cloude, vytvoria komplexný obraz celej elektrárne. Jej prevádzkovatelia potom môžu pomocou algoritmov optimalizovať výkon elektrárne a identifikovať problémy skôr, ako by prišlo k zlyhaniu (prediktívna údržba).

Internet vecí tak zvyšuje konkurencieschopnosť firiem, ktoré ho používajú. Spoločnosť Siemens ponúka otvorený cloudový operačný systém pre internet vecí MindSphere.

Chytrá budúcnosť výroby 

Internet vecí hrá kľúčovú úlohu v budúcnosti výroby. Priemysel 4.0 vytvoril pre výrobné závody novú paradigmu. Keď sa prepojí všetky časti dodávateľských a výrobných reťazcov, možno výrobu univerzálne optimalizovať a okamžite a automaticky prispôsobovať novým požiadavkám, a to vrátane výroby customizovaných produktov (veľkosť šarže sa rovná jednej) za konkurencieschopné ceny.

Potrebné dáta sa získavajú v reálnom čase zo snímačov umiestnených na komponentoch od dodávateľov, na výrobných strojoch alebo systémoch kontroly kvality, pričom všetky sú pripojené k internetu. Namerané hodnoty sa potom centrálne analyzujú.

Výstupy pre umelú inteligenciu

Obrovské množstvá dát poskytovaných internetu vecí často ukrývajú cenné informácie, ktoré nie je možné „vydolovať“ pomocou jednoduchých analytických metód, ako sú štatistiky. Veľmi úspešná v riešení tejto úlohy väčšinou býva umelá inteligencia. Dokáže napríklad v nameraných hodnotách z výroby samostatne rozpoznávať vzory a získané informácie využívať pri trvalom zlepšovaní výrobných postupov – preto je umelá inteligencia de facto jedným z hlavných dôvodov, prečo sa internet vecí tak prudko rozvíja.

Internet vecí súčasne podporuje ďalší rozvoj umelej inteligencie. Tréning neurónových sietí vyžaduje obrovské množstvo dát, aké v mnohých prípadoch neboli donedávna k dispozícii. Internet vecí túto situáciu zmenil, pretože pripojené „veci“ dodávajú stále viac a viac dát, ktoré možno využiť pri vývoji, zlepšovaní a trénovaní algoritmov umelej inteligencie. 

5G je hnací prvok

Očakáva sa, že internet vecí získa obrovskú podporu z mobilnej siete novej generácie. Sieť 5G umožňuje pripojiť snímače k internetu lacno bez toho, aby spotrebovávali veľa energie a navyše s krátkou dobou odozvy – to je mimoriadne cenné napríklad pre priemysel alebo autonómne vozidlá. Doteraz sa zariadenia obvykle pripájali k internetu pomocou káblov alebo zavedených rádiových štandardov, ako sú Wi-Fi, Bluetooth alebo ZigBee.

Najväčšími rizikami spojenými s internetom vecí sú špionáže a kybernetické útoky, pretože každý sieťový snímač, a dokonca aj každá chladnička pripojená k internetu môžu byť teoreticky zneužité ako vstupná brána do siete. Hrozí potom zmazanie alebo modifikácia vysoko citlivých dát, čo by malo zničujúce následky.

 

Spoločnosť Siemens sa s týmto problémom stretáva v každodennom styku so zákazníkmi. Natalia Oropezaová, zodpovedná za kybernetickú bezpečnosť v spoločnosti Siemens, upozorňuje na ekonomické riziká: „Ignorovanie kybernetických bezpečnostných rizík by mohlo celý biznis zničiť.“ Spoločnosť Siemens vyvinula komplexný prístup ku kybernetickej bezpečnosti, ktorý v niekoľkých stupňoch odoláva tejto rozširujúcej sa hrozbe. Na vývoj softvérov pre zdravotníctvo sa sústreďujú tímy takmer štyristo špecialistov zo Siemens Healthineers Slovensko v tesnej spolupráci s medicínskymi odborníkmi. Sú súčasťou veľkej spoločnosti Siemens Healthineers, ktorá má na globálnej úrovni deväťtisíc výskumníkov a vývojárov. Doteraz získali viac ako 18 500 patentov a spoločnosť kontinuálne investuje do vývoja, vlani to bolo vyše 1,3 milióna eur. Aj Siemens Healthineers Slovensko vynakladá nemalé finančné prostriedky na školenia a zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov, keďže to považuje za jeden z kľúčových faktorov dlhodobého úspechu. V obchodnom roku 2019 to bolo takmer štyristotisíc eur.