People at Hannover Messe

Fairs and Events

Upcoming trade fairs and events at your fingertips.

                        

Upcoming fairs, events and webinars in Thailand 

 

Past events in Thailand

 FTI & Siemens webinar

อนาคตของอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล (ฉบับเข้าใจง่าย)

เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความเฉพาะบุคคลมากขึ้น ภาคการผลิตจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลาย ในเวลาที่รวดเร็วและยังคงคุณภาพ เพื่อให้ทันกับการแข่งขันในตลาดในปัจจุบัน โซลูชั่น Digital Twins และการบริหารข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การจัดการ จะช่วยร่นระยะเวลาการออกแบบและการผลิต ช่วยประหยัดงบประมาณ และช่วยส่วนบริหารในการวางแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต สร้างผลลัพธ์ ให้สินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมคงคุณภาพได้

อัปเดตมาตรฐานล่าสุด UL-268 7th Edition ของอุปกรณ์ตรวจจับควันที่ควรรู้ และนวัตกรรม ISO technology สำหรับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

มาร่วมอัปเดตความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานใหม่ล่าสุดของอุปกรณ์ตรวจจับควัน UL - 268 7th Edition ที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และคุณสมบัติของอุปกรณ์ตรวจจับควันตามมาตรฐานใหม่ช่วยเตือนเพลิงไหม้ได้ดีกว่าเดิมอย่างไร จะดีกว่าไหมถ้าสายสัญญาณลัดวงจร แต่อุปกรณ์ในระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ยังทำงานได้? นวัตกรรม ISOtechnology™ ของซีเมนส์ มีคำตอบที่สามารถช่วยให้ระบบตรวจจับเพลิงไหม้ยังสามารถทำงานได้ แม้ในขณะที่สายสัญญาณเกิดการลัดวงจร เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินของท่านปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Siemens Global fairs, events and webinars