People at Hannover Messe

Fairs and Events

Upcoming trade fairs and events at your fingertips.

                        

Upcoming fairs, events and webinars in Thailand 

 

Past events in Thailand

 FTI & Siemens webinar

อนาคตของอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล (ฉบับเข้าใจง่าย)

เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความเฉพาะบุคคลมากขึ้น ภาคการผลิตจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลาย ในเวลาที่รวดเร็วและยังคงคุณภาพ เพื่อให้ทันกับการแข่งขันในตลาดในปัจจุบัน โซลูชั่น Digital Twins และการบริหารข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การจัดการ จะช่วยร่นระยะเวลาการออกแบบและการผลิต ช่วยประหยัดงบประมาณ และช่วยส่วนบริหารในการวางแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต สร้างผลลัพธ์ ให้สินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมคงคุณภาพได้

อัปเดตมาตรฐานล่าสุด UL-268 7th Edition ของอุปกรณ์ตรวจจับควันที่ควรรู้ และนวัตกรรม ISO technology สำหรับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

มาร่วมอัปเดตความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานใหม่ล่าสุดของอุปกรณ์ตรวจจับควัน UL - 268 7th Edition ที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และคุณสมบัติของอุปกรณ์ตรวจจับควันตามมาตรฐานใหม่ช่วยเตือนเพลิงไหม้ได้ดีกว่าเดิมอย่างไร จะดีกว่าไหมถ้าสายสัญญาณลัดวงจร แต่อุปกรณ์ในระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ยังทำงานได้? นวัตกรรม ISOtechnology™ ของซีเมนส์ มีคำตอบที่สามารถช่วยให้ระบบตรวจจับเพลิงไหม้ยังสามารถทำงานได้ แม้ในขณะที่สายสัญญาณเกิดการลัดวงจร เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินของท่านปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สัมมนาออนไลน์ SWYFT - Industrial Gateway of the Future

แอพพลิเคชั่นบน smartphone เพื่อเรียกใช้บริการงานอุตสหกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ ในยุคที่เศรษฐกิจดิจิทัลมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความคาดหวังของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง Digital Transformation เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเอาตัวรอดจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปได้ บริษัท ซีเมนส์ พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านคว้าทุกโอกาส ซึ่งเรามั่นใจว่าการปูทางขอเราจะสร้างความได้เปรียบทางการค้าเหนือคู่แข่งของทุกท่าน โดยสิ่งหนึ่งที่สร้างความไม่สะดวกและความล่าช้าในการทำงานคือการสื่อสารที่ไม่ได้ถูกบันทึกและสรุปข้อมูลบนกระดาษ จนในที่สุดเราได้คำนึงถึงความพยายามในการทำงานและเวลาที่ได้ใช้ไปให้เป็นสิ่งเราอยากส่งเสริมให้มีการสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

สัมมนาออนไลน์  "เสริมพลังไฟฟ้าแห่งอนาคต ด้วยสถานีไฟฟ้าดิจิทัล" (Power up the future with Digital Substations)

การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นจากระบบผลิตและระบบส่งไปสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า นำมาซึ่งความต้องการของระบบการตรวจสอบและควบคุมที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อรองรับให้เกิดความมั่นคงและมีเสถียรภาพในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าทั่วทั้งระบบ ถ้าปราศจากความเป็นดิจิทัลคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีระบบไฟฟ้าที่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ ความเป็นดิจิทัลทำให้ระบบไฟฟ้ามีความฉลาดขึ้น ความแตกต่างกันของข้อมูลในอุปกรณ์ที่หลากหลายจะถูกรวบรวมจากโครงข่ายและถูกแปลงเป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการนำไปใข้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Siemens Global fairs, events and webinars