Digital substation, Substation device management

Power up the future with Digital Substations 

เสริมพลังไฟฟ้าแห่งอนาคต ด้วยสถานีไฟฟ้าดิจิทัล
สัมมนาออนไลน์

เสริมพลังไฟฟ้าแห่งอนาคต ด้วยสถานีไฟฟ้าดิจิทัล (Power up the future with Digital Substations)

การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นจากระบบผลิตและระบบส่งไปสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า นำมาซึ่งความต้องการของระบบการตรวจสอบและควบคุมที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อรองรับให้เกิดความมั่นคงและมีเสถียรภาพในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าทั่วทั้งระบบ ถ้าปราศจากความเป็นดิจิทัลคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีระบบไฟฟ้าที่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ ความเป็นดิจิทัลทำให้ระบบไฟฟ้ามีความฉลาดขึ้น ความแตกต่างกันของข้อมูลในอุปกรณ์ที่หลากหลายจะถูกรวบรวมจากโครงข่ายและถูกแปลงเป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการนำไปใข้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการสัมมนา                                                                                                                                                                                             

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแนวโน้มการพัฒนาอุปกรณ์และโซลูชั่นต่างๆ ในสถานีไฟฟ้าแบบดั้งเดิมได้พัฒนาไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขี้น พร้อมกับการรองรับการใช้งานในอนาคต ซึ่งจะประกอบด้วยการใช้งานเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ร่วมกับความคุ้มค่าสูงสุด และมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นหลักสำคัญของสถานีไฟฟ้าดิจิทัล แต่อย่างไรก็ตามคุณมั่นใจได้หรือไม่ว่าคุณรู้จักสถานีไฟฟ้าดิจิทัลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

ซีเมนส์ขอเรียนเชิญท่านอัปเดตเทรนด์และมุมมองของสถานีไฟฟ้าดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 

- ปัจจัยที่ขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานในปัจจุบัน What is driving the energy business? 

- "สถานีไฟฟ้าดิจิทัล" ในแง่มุมของซีเมนส์ The 5 action fields of a Digital Substation

     1. Station Level Digitalization 

     2. Process Level Digitalization

     3. Cyber Security

     4. Asset Management Support

     5. Grid Operation Support 

- ถามตอบกับผู้เชี่ยวชาญ

 

 

กำหนดการ

สัมมนาออนไลน์

เสริมพลังไฟฟ้าแห่งอนาคต ด้วยสถานีไฟฟ้าดิจิทัล "Power up the future with Digital Substation”

 

วันที่:         21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  

เวลา:         10:00 – 11:00 น.

บรรยาย:     ภาษาไทย

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา

  • อัปเดตเทคโนโลยีและเทรนด์ของสถานีไฟฟ้าดิจิทัล
  • เรียนรู้ประโยชน์ของสถานีไฟฟ้าดิจิทัล สำหรับผู้ให้บริการด้านโครงข่ายไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า
  • เป็นแนวทางในการออกแบบและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าให้มีความเป็นดิจิทัล โดยคำนึงถึง 5 มุมมองสำคัญ

สัมมนานี้เหมาะกับใคร

การสัมมนาครั้งนี้ เหมาะกับวิศวกรไฟฟ้าหรือผู้รับผิดชอบ-บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า

ผู้ออกแบบและที่ปรึกษาระบบสถานีไฟฟ้า วิศวกรฝ่ายวางแผนงาน องค์กรที่บริหารและจัดการโครงข่ายพลังงานไฟฟ้า และผู้ที่สนใจเทคโนโลยีด้านสถานีไฟฟ้าดิจิทัล

บรรยายโดย (Speakers)

Pongtrawat

ธนวัฒน์ ชินตระกูล (Tanawat Chintrakoon)

Product Sales Manager, Smart Infrastructures, Electrification and Automation business unit

กลุ่มธุรกิจสมาร์ทอินฟราสตรัคเจอร์

หน่วยงานธุรกิจ ระบบจำหน่ายและควบคุมอัตโนมัติด้านพลังงานไฟฟ้า

 

สำเร็จการศีกษาระดับปริญญาตรี ภาควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาระบบควบคุม  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และระดับปริญญาโทภาควิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวัดคุมอุตสาหกรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประสบการณ์การทำงานกับซีเมนส์มากกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านระบบ Energy Automation ระบบรีเลย์ควบคุมและป้องกัน (Control and Protection system)  ระบบสถานีย่อยอัตโนมัติ (Substation Automation system) รวมถึง ระบบบันทึกความผิดพร่องบนสายส่งไฟฟ้า (Fault recording system) 

Pongtrawat

จิตรานันท์ อิ่มอักษร  (Jitranun Aimaugsorn) 

Business Development, Smart Infrastructures, Electrification and Automation business unit

กลุ่มธุรกิจสมาร์ทอินฟราสตรัคเจอร์

หน่วยงานธุรกิจ ระบบจำหน่ายและควบคุมอัตโนมัติด้านพลังงานไฟฟ้า

 

สำเร็จการศีกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง ภาควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาระบบไฟฟ้ากำลัง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคีวิศวกรไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ประสบการณ์การทำงานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติด้านพลังงานไฟฟ้า (Energy Automation) มากกว่า 7 ปี มีความเชี่ยวชาญด้าน Microgrid และ Digital Substation

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

(Registration Form)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในวันสัมมนา 

คุณสามารถเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์จากลิงค์ที่เราส่งให้ (หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย) โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมสัมมนาจากมือถือได้อีกด้วย

 

คุณไม่จำเป็นต้องมีไมโครโฟนหรือเว็บแคม  เพราะทุกท่านจะถูกปิดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าร่วม แต่คุณสามารถพิมพ์คำถามผ่านทาง chat box ได้ตลอดระหว่างการสัมมนา  

 

สามารถเข้าร่วมสัมมนา ได้อย่างไร

หลังจากลงทะเบียนแล้วคุณจะได้รับอีเมล์ยืนยัน พร้อมลิงค์สำหรับเข้าร่วมสัมมนา เพียงแค่กดลิงค์ที่ให้มา คุณก็จะเข้าสู่งานสัมมนาได้อัตโนมัติ  และลิงค์สัมมนาจะเปิดใช้งานได้ก่อนเริ่มต้นสัมมนา 30 นาที