Fire protection

เทคโนโลยี                ระบบดับเพลิง สำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ด้วยแบตเตอรี่      ชนิดลิเธียมไอออน

วันที่  29 มิถุนายน พ.ศ. 2564                              เวลา 14:00 - 15:00 น.  
หากท่านพลาดการลงทะเบียนรับฟังสัมมนานี้

ท่านสามารถลงทะเบียนด้านล่าง เพื่อรับชมสัมมนาย้อนหลัง โดยระบบจะจัดส่งลิงก์ให้ท่านตาม Email ที่ลงทะเบียน

สัมมนาออนไลน์ (บรรยายไทย)

เทคโนโลยีระบบดับเพลิง สำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ด้วยแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน (Li-Ion Battery Energy Storage System, LIBESS)

เหมาะสำหรับ - วิศวกรผู้ออกแบบระบบการป้องกันอัคคีภัย วิศวกร หรือสถาปนิกที่เกี่ยวข้องในโครงการ - เจ้าของ, ผู้ใช้งาน, ผู้ดูแลระบบ ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน - ผู้รับเหมา, ผู้จำหน่าย และผู้ติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน

วันที่:           29 มิถุนายน 2564

เวลา:          14:00 - 15:00 น.

บรรยาย:    ภาษาไทย

 

คุณทราบไหมว่า แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนที่อยู่ในระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System) อาจเป็นต้นเหตุแห่งอัคคีภัย แม้ว่าจะไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบ?!

 

สัมมนานี้จะทำให้คุณเข้าใจถึงความเสี่ยงและสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยจากอุปกรณ์ที่ใช้เก็บพลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน รวมถึงการป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัยที่มีสาเหตุจากความร้อนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว (Thermal Runaway) ของแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน 

 

พบกับนวัตกรรมระบบป้องกันอัคคีภัยเพียงหนึ่งเดียวในโลก ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานระดับสากลVdS (มาตรฐานของประเทศเยอรมนี) ที่สามารถปกป้องอัคคีภัยชนิดนี้ได้

 

หัวข้อสัมมนา

•  ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน

•  ความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย สำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน

•  วิธีในการตรวจจับความเสี่ยงและกระบวนการในการป้องกัน

•  บันทึกการทดสอบของ กระบวนการป้องกันอัคคีภัยสำหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน

•  การรับรองมาตรฐานสำหรับระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน

•  ถาม-ตอบ

 

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

- ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยที่ไม่คาดคิดจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

- วิธีตรวจจับความเสี่ยง วิธีป้องกัน และลดความเสียหายในระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน

- อัปเดตเทคโนโลยีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ใช้กับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ด้วยแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน โดยเฉพาะ  

Tavit

ทวิทย์ บุญทริกศิริ   (Tavit Boonthariksiri)                                                                                                  Technical Manager (Thailand), FP - Fire Suppression Specialist (Asian)

สำเร็จการศีกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตต์เทเวศน์ และระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) (การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                                 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ วุฒิวิศวกรเครื่องกล

 

ประสบการณ์การทำงานกับซีเมนส์ 20 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด (NFPA 2001) สามารถทำการออกแบบ, ติดตั้ง, ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดทุกชนิด และทำหน้าที่ี่อบรมถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ตัวแทนจำหน่าย ผู้ติดตั้ง ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดูแลระบบ เจ้าของ และผู้ใช้งาน รวมถึงบุคคลที่สนใจ ทั้งในประเทศไทยและอาเซี่ยน

                         

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา (Registration Form)

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

       

คำถามที่พบบ่อย

คุณสามารถเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์จากลิงค์ที่เราส่งให้ (หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย) โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมสัมมนาจากมือถือได้อีกด้วย

 

คุณไม่จำเป็นต้องมีไมโครโฟนหรือเว็บแคม  เพราะทุกท่านจะถูกปิดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าร่วม แต่คุณสามารถพิมพ์คำถามผ่านทาง chat box ได้ตลอดระหว่างการสัมมนา  

 

หลังจากลงทะเบียนแล้วคุณจะได้รับอีเมล์ยืนยัน พร้อมลิงค์สำหรับเข้าร่วมสัมมนา และลิงค์จะเปิดใช้งานได้ก่อนเริ่มต้นสัมมนา 30 นาที

แล้วพบกันในงานสัมมนาออนไลน์!