Digital factory

Simply efficient SINOVA 

SINOVA – ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่สำหรับงานระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ตอบโจทย์ด้านงบประมาณ ในมาตรฐานที่เชื่อถือได้ 
สัมมนาออนไลน์

Simply efficiency SINOVA

ซีเมนส์ ขอเชิญร่วมเปิดมิติใหม่กับผลิตภัณฑ์กลุ่ม SINOVA ที่ถูกออกแบบให้เหมาะกับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำทั่วไป ตอบโจทย์ด้านงบประมาณ ให้ความคุ้มค่า ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน คำนึงถึงมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอาเซียน

มาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ใหม่จากซีเมนส์ ภายใต้ชื่อ SINOVA (ซีโนว่า) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นงานระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำทั่วไป ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Molded case circuit breaker, Capacitor duty contacter, Monitoring relay, Multi meter และ Air circuit breaker ที่ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ด้านความคุ้มค่าในงบประมาณที่จำกัด ใช้งานง่าย และยังคงความเชื่อถือได้ในมาตรฐาน จึงเหมาะสำหรับทั้งงานอุตสาหกรรม งานอาคาร งานโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 

หัวข้อการสัมมนา

  • ภาพรวมผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า (Electrical Products)
  • ที่มาและหลักการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม SINOVA
  • ผลิตภัณฑ์กลุ่ม SINOVA และคุณลักษณะเด่นของแต่ละผลิตภัณฑ์
  • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
  • ถาม-ตอบ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • อัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของคุณ ตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพ ปลอดภัย เชื่อถือได้ ใช้งานง่าย คุ้มราคา

 

 

 

กำหนดการ

สัมมนาออนไลน์

SINOVA - ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่สำหรับงานระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ เพื่อความคุ้มค่าและมาตรฐานที่เชื่อถือได้

 

วันที่:          วันที่ 3 มีนาคม  พ.ศ. 2565

เวลา:          10:00 – 11:00 น.  

บรรยาย:      ภาษาไทย

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา

อัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ SINOVA เพื่อระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของคุณ ตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพ ปลอดภัย เชื่อถือได้ ใช้งานง่าย คุ้มราคา

สัมมนานี้เหมาะกับใคร

การสัมมนาครั้งนี้ เหมาะกับวิศวกรไฟฟ้า ผู้ใช้งาน ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือตู้ไฟฟ้า โรงผลิตตู้ไฟฟ้า เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม งานอาคาร งานโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

บรรยายโดย (Speakers)

Pongtrawat

คุณ พงษ์ธวัช คณานุรักษ์  (Pongtawat Kananurak)

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคผลิตภัณฑ์ SINOVA

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบและผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ กลุ่มธุรกิจสมาร์ทอินฟราสตรัคเจอร์

 

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ภาควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาระบบไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบควบคุมและส่งจ่ายไฟฟ้ามากกว่า 17 ปี  มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์สวิตช์ตัดต่อระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ระบบจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

Deeden

คุณ ดีเด่น  วิทย์วงษ์กังกาฬ  (Deeden  Witwongkungwan)

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ

Electrical Products

 

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์สวิตช์ตัดต่อไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage Products)

Pongtrawat

คุณ ลักษิกา ลี้วิริยะสหกิจ  (Laksika Leewiriyasahakit) 

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์คอนโทรล ในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 

สำเร็จการศีกษาระดับปริญญาตรี ภาควิศวกรรมการวัดและควบคุม  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

และระดับปริญญาโทภาคบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ปัจจุบันร่วมงานกับบริษัท ซีเมนส์ จำกัด หน่วยงาน Electrical Products มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุมในอุตสาหกรรม (Control Products) 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา (Registration Form)

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน