Digital factory

นวัตกรรมระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ เตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล                 

“Smart Electrification                            for Digital Enterprise”                                       
สัมมนาออนไลน์ จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและซีเมนส์

นวัตกรรมระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ เตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

มาร่วมหาคำตอบและอัปเดตเทรนด์ของนวัตกรรมระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต ที่นอกจากความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart electrification) ต้องมีความฉลาด ใช้งานง่าย และยืดหยุ่นสูง ด้วยเทคโนโลยีที่ผ่านการผสมผสานระหว่าง IoT และแอปพลิเคชันในผลิตภัณฑ์และระบบพลังงานไฟฟ้า

กำหนดการ

วันที่:          วันพฤหัสบดีที่  7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เวลา:          10:00 – 11:30 น.

บรรยาย:      ภาษาไทย

หัวข้อสัมมนา

การมุ่งสู่การเป็นองค์กรในยุคที่อุตสาหกรรมมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น นอกจากต้องเตรียมความพร้อมในกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และตรงกับความต้องการที่หลากหลายขึ้น ระบบไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ภาคอุตสาหกรรมต้องคำนึงถึง ซึ่งนอกจากจะต้องมีเสถียรภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแล้ว ระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมยุคดิจิทัลต้องมีความฉลาด ยืดหยุ่น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • เทรนด์อนาคตของระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ
  • การใช้ระบบข้อมูลอัจฉริยะ เพื่อการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ติดตาม และพัฒนาต่อยอดอนาคต
  • ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะเสมือนจริง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการวางแผน การออกแบบโครงสร้าง และการบำรุงรักษา
  • กรณีศึกษา

 

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา

1.     อัปเดตเทรนด์อนาคตของระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะแบบเข้าใจง่าย

2.     เรียนรู้ประสบการณ์จากกรณีศึกษา

3.     เตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้า เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรในยุคดิจิทัล

บรรยายโดย (Speakers)

Passapong

คุณภัสพงษ์ วิทยากร  (Passapong Vidhyarkorn)  

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบระบบควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

กลุ่มธุรกิจสมาร์ทอินฟราสตรัคเจอร์

(Technical Expert and Product Manager, Electrical Products, Smart Infrastructure)

 

สำเร็จการศีกษาระดับปริญญาตรี ภาควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาระบบไฟฟ้ากำลัง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบควบคุมและส่งจ่ายไฟฟ้ามากกว่า 15 ปี ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรรับเชิญ ให้คำแนะนำด้านเทคนิคและการออกแบบระบบควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ รวมทั้งตู้สวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ

 Pongtawat

คุณพงษ์ธวัช คณานุรักษ์  (Pongtawat Kananurak)

ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ

กลุ่มธุรกิจสมาร์ทอินฟราสตรัคเจอร์ 

(Business Development and Technical Support Manager, Electrical Product, Smart Infrastrucuture)

 

สำเร็จการศีกษาระดับปริญญาตรี ภาควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาระบบไฟฟ้ากำลัง จากมหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบควบคุมและส่่งจ่ายไฟฟ้ามากกว่า 17 ปี มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์สวิตช์ตัดต่อระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ระบบจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา (Registration Form)

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

     

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในวันสัมมนา 

คุณสามารถเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์จากลิงค์ที่เราส่งให้ (หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย) โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมสัมมนาจากมือถือได้อีกด้วย

 

คุณไม่จำเป็นต้องมีไมโครโฟนหรือเว็บแคม  เพราะทุกท่านจะถูกปิดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าร่วม แต่คุณสามารถพิมพ์คำถามผ่านทาง chat box ได้ตลอดระหว่างการสัมมนา  

 

สามารถเข้าร่วมสัมมนา ได้อย่างไร

หลังจากลงทะเบียนแล้วคุณจะได้รับอีเมล์ยืนยัน พร้อมลิงค์สำหรับเข้าร่วมสัมมนา เพียงแค่กดลิงค์ที่ให้มา คุณก็จะเข้าสู่งานสัมมนาได้อัตโนมัติ  และลิงค์สัมมนาจะเปิดใช้งานได้ก่อนเริ่มต้นสัมมนา 30 นาที