Upgrade Skill (โปรอัพเกรด)

พบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ 

สำหรับยอดสั่งซื้อใหม่ 

ยอดสั่งซื้อใหม่ที่มีมูลค่า 1,000,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิเข้าอบรมคอร์ส SITRAIN 2 ที่นั่ง

ยอดสั่งซื้อใหม่ที่มีมูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิเข้าอบรมคอร์ส SITRAIN 1 ที่นั่ง

 

หรือเพียงขอใบเสนอราคาจากเรา รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

ใบเสนอราคาที่มีมูลค่า 1,000,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 30% เมื่อลงทะเบียนเข้าอบรมคอร์ส SITRAIN

ใบเสนอราคาที่มีมูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 25% เมื่อลงทะเบียนเข้าอบรมคอร์ส SITRAIN

 

เงื่อนไขการให้บริการ

  • ข้อเสนอพิเศษนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2562
  • ยอดสั่งซื้อที่กล่าวมาข้างต้น ไม่รวม VAT 
  • ระยะเวลาการอบรมขึ้นอยู่กับตรางวันและเวลาการจัดอบรม SITRAIN
  • การอบรม SITRAIN นี้ จัดเฉพาะที่ SITRAIN Bangkok Training Center เท่านั้น

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเราในพื้นที่ของคุณ