เกี่ยวกับซีเมนส์

ซีเมนส์เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่มุ่งมั่นพัฒนาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และการจัดการด้วยระบบดิจิทัล
บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย

พันธมิตรของประเทศไทย

ตั้งแต่ที่ซีเมนส์เริ่มต้นสานสัมพันธ์ด้านการค้ากับประเทศไทยในปี 1900 เราได้สร้างผลงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาแรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง และการเป็นพลเมืองบรรษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม ปัจจุบัน บริษัทซีเมนส์ประเทศไทยมีพนักงานประมาณ 1,100 คนที่ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็นจริง
ติดต่อเรา

Siemens Limited Thailand

สถานที่ตั้ง

บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
( กรุณาระบุ ชื่อแผนก,ชั้น ที่ชัดเจน
ในกรณีส่งพัสดุหรือเอกสาร )

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 32
2922/333 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310   ประเทศไทย

Map

Phone : +66 (0) 2 715-4000 
Fax     : +66 (0) 2 715-4100
Email  : cm.th@siemens.com

อีสเทิร์นซีบอร์ดออฟฟิศ มาบตาพุด
379 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

โทร : + 66 (0) 38 608-886 to 7
แฟกซ์ : + 66 (0) 38 608-888

ศูนย์บริการอุตสาหกรรม ระยอง
190/2 หมู่ที่ 6 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  


โทร: +66 (0) 38 619 784-9
แฟกซ์.: +66 (0) 38 619 628-30

ติดต่อบริษัทอื่นๆ

ซีเมนส์ ได้ขายกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ 

บริษัท บีเอสเอช โฮมแอพพลายแอนซ์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2015

สามารถติดต่อทางบริษัทบีเอสเอชในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงค่ะ

 

บริษัท บีเอสเอช โฮมแอพพลายแอนซ์ จำกัด
2034/31-39 อิตัลไทยทาวเวอร์  ชั้น 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
สายด่วน:       +66 (0) 2 495 2424
อีเมล์     siemens-th-info@bshg.com
เวปไซต์     www.siemens-home.bsh-group.com/th/

ภาพรวมของธุรกิจ

ซีเมนส์สร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาวด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงสร้างของบริษัทและการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง ซีเมนส์ในยุคถัดไปจะถูกขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายอันสูงสุดของธุรกิจและวัฒนธรรมของการเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน เป้าหมายหลักในปี 2020 เป็นต้นไป คือการให้แต่ละหน่วยธุรกิจของซีเมนส์มีอิสระในการดำเนินงานภายใต้แบรนด์ซีเมนส์ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้แต่ละหน่วยธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของเรา:

Worldwide Presence

We are present at the most important fairs around the world. Come and meet us there.

Fairs & Events