เกี่ยวกับซีเมนส์

ซีเมนส์เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่มุ่งมั่นพัฒนาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และการจัดการด้วยระบบดิจิทัล ซีเมนส์เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำในการจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าและระบบสายส่งและเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง รวมไปถึงเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ เราคือบริษัทผู้บุกเบิกโซลูชันด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม
บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย

พันธมิตรของประเทศไทย

ตั้งแต่ที่ซีเมนส์เริ่มต้นสานสัมพันธ์ด้านการค้ากับประเทศไทยในปี 1900 เราได้สร้างผลงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาแรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง และการเป็นพลเมืองบรรษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม ปัจจุบัน บริษัทซีเมนส์ประเทศไทยมีพนักงานประมาณ 1,100 คนที่ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็นจริง

ซีเมนส์ – บริษัทชั้นนำระดับโลก

ในปีงบประมาณ 2018 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2018 ซีเมนส์มีรายได้ 83.0 พันล้านยูโรและมีรายได้สุทธิ 6.1 พันล้านยูโร ปลายเดือนกันยายน 2018 บริษัทมีพนักงานประมาณ 379,000 คนทั่วโลก

ติดต่อเรา

Siemens Limited Thailand

สถานที่ตั้ง

บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
( กรุณาระบุ ชื่อแผนก,ชั้น ที่ชัดเจน
ในกรณีส่งพัสดุหรือเอกสาร )

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 35
2922/333 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310   ประเทศไทย

Map

Phone :                   +66 (0) 2 715-4000 
Fax :                       +66 (0) 2 715-4100

อีสเทิร์นซีบอร์ดออฟฟิศ มาบตาพุด
379 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

โทร : + 66 (0) 38 608-886 to 7
แฟกซ์ : + 66 (0) 38 608-888

ศูนย์บริการอุตสาหกรรม ระยอง
190/2 หมู่ที่ 6 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  


โทร: +66 (0) 38 619 784-9
แฟกซ์.: +66 (0) 38 619 628-30

ศูนย์บริการอุตสาหกรรม นครปฐม
11/1 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 7 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร: +66 (0) 34 323-501, 220-696
แฟกซ์.: +66 (0) 34 321-774, 220-717

อีเมล์

ติดต่อบริษัทอื่นๆ

ซีเมนส์ ได้ขายกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ 

บริษัท บีเอสเอช โฮมแอพพลายแอนซ์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2015

สามารถติดต่อทางบริษัทบีเอสเอชในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงค่ะ

 

บริษัท บีเอสเอช โฮมแอพพลายแอนซ์ จำกัด
2034/31-39 อิตัลไทยทาวเวอร์  ชั้น 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
สายด่วน:       +66 (0) 2 495 2424
อีเมล์     siemens-th-info@bshg.com
เวปไซต์     www.siemens-home.bsh-group.com/th/

ภาพรวมของธุรกิจ

ซีเมนส์สร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาวด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงสร้างของบริษัทและการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง ซีเมนส์ในยุคถัดไปจะถูกขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายอันสูงสุดของธุรกิจและวัฒนธรรมของการเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน เป้าหมายหลักในปี 2020 เป็นต้นไป คือการให้แต่ละหน่วยธุรกิจของซีเมนส์มีอิสระในการดำเนินงานภายใต้แบรนด์ซีเมนส์ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้แต่ละหน่วยธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของเรา:
ทีมงาน

ผู้บริหารซีเมนส์ประเทศไทย

ธุรกิจที่มีการจัดการแยกต่างหาก

บริษัทหลัก

สถานที่ตั้งอื่น ๆ

สำนักงานตัวแทน

บริษัทซีเมนส์ประเทศไทยควบคุมดูแลกิจกรรมทางธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ซึ่งก็คือ พม่าและกัมพูชา

พม่า

เป็นเวลามากกว่า 25 ปีมาแล้วที่ซีเมนส์ได้ให้การสนับสนุนพม่าในการเดินทางไปสู่อนาคตที่สดใส

อ่านเพิ่มเติม

กัมพูชา

ตั้งแต่ปี 1998 บริษัทซีเมนส์กัมพูชาภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนกัมพูชาเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทซีเมนส์ทั่วโลก

ซีเมนส์ทั่วโลก

  เป็นเวลากว่า 170 ปีมาแล้วที่ชื่อซีเมนส์ได้กลายเป็นชื่อที่คุ้นเคยในระดับสากลและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก   ซีเมนส์คือบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกซึ่งมีจุดยืนอยู่บนห่วงโซ่คุณค่าทางวิศวกรรมไฟฟ้า (electrification value chain) ตั้งแต่การผลิตกระแสไฟฟ้า การส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปจนถึงโซลูชันโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Solution) และการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพถ่ายทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2017 ซีเมนส์มีพนักงานประมาณ 372,000 คนในกว่า 200 ประเทศ/ภูมิภาค เราปฏิบัติงานในฝ่ายการผลิตและโรงงานผลิตทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังมีอาคารสำนักงาน คลังสินค้า ศูนย์วิจัยและพัฒนา หรือสำนักงานขายในเกือบทุกประเทศ/ภูมิภาคทั่วโลก

Worldwide Presence

We are present at the most important fairs around the world. Come and meet us there.

Fairs & Events

โซลูชันเฉพาะทาง

โซลูชันเฉพาะทางของซีเมนส์

ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม และประสบการณ์อันยาวนานของซีเมนส์จะช่วยบุกเบิกอนาคตที่ยั่งยืนไปทั่วโลก ค้นหารายละเอียดข้อมูล ข่าว ข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับโซลูชันเฉพาะทางที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จของซีเมนส์ในการจัดหาโซลูชันที่ล้ำสมัยสำหรับงานด้านต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรม การเงิน และพลังงาน
วิสัยทัศน์ปี 2020 ของเราจะนำซีเมนส์ไปสู่อนาคตที่ประสบความสำเร็จ

ภาพรวมของกลยุทธ์

เรื่องราวของซีเมนส์

เรื่องราวของเรา

ผลิตภัณฑ์และโซลูชันของเราทำให้ลูกค้าของเราสามารถกำหนดมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรม ต่อไปนี้คือเรื่องราวแห่งความสำเร็จของลูกค้าของเรา
Experience the fascinating world of markets, technology and innovation through our magazines.

Siemens Magazines