กลุ่มธุรกิจ Digital Industries

ธุรกิจของเรา

พันธมิตรทางธุรกิจสำคัญในการแปลงอุตสาหกรรมสู่ระบบดิจิทัล

ซีเมนส์ คือผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้วยความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ และคู่ค้าของซีเมนส์ เราคือแรงผลักดัน และขับเคลื่อนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก้าวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมด้วยระบบดิจิทัลอย่างเต็มภาคภูมิ

เราทำอะไร?

ขั้นตอนการทำงานที่มีความยืดหยุ่น

ข้อได้เปรียบของการทำดิจิทัลไลซ์เซชั่นนั่นก็คือ ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสและทางเลือกใหม่ๆให้กับอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก ด้วยระบบที่เรานำเสนอ จะช่วยให้คุณสามารถแยกแยะความต้องการต่างๆของลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมาย และใช้เวลาน้อยลงที่จะนำผลิตภัณฑ์นั้นๆสู่ตลาด การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัลยังช่วยให้คุณสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ หรือแม้แต่การทำธุรกิจรูปแบบใหม่โดยพึ่งพาระบบฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมา 

 

เราช่วยให้ลูกค้าของเราปลดล็อคศักยภาพที่มีอยู่ในตัว ให้นำออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยความที่เราเป็นผู้นำในตลาดเทคโนโลยี เราจึงสามารถใช้ความสามารถของระบบอัตโนมัติที่มีอยู่มาเป็นเครื่องมือในการควบคุมขั้นตอนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ 

 

สิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอก็คือระบบ Digital Enterprise ซึ่งเราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัทผู้ประกอบการ อีกทั้งยังจะมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน สม่ำเสมอ และเป็นไปแบบครบวงจรของระบบดิจิทัลไลซ์เซชั่น ด้วยระบบ Digital Enterprise จะช่วยลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงได้อย่างมากมาย โดยการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกัน ก็ยังช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นต่อขั้นตอนในการทำงานอีกด้วย 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Digital Enterprise

การบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ในฐานะที่เป็นผู้นำในด้านนวัตกรรม เรามองไปสู่อนาคตแห่งการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคดิจิทัล โดยการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ อาทิเช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ เอ็ดจ์คอมพิวเตอร์ การสื่อสารด้วยระบบ 5G ระบบการจัดการอัตโนมัติ และบล็อกเชน และนี่คือส่วนหนึ่งของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลสูงสุด 

 

ต้องขอขอบคุณระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยของเราบนคลาวด์ที่เรียกว่า MindSphere ที่ทำให้ลูกค้าสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้ลูกค้าของเราสามารถพัฒนาการให้บริการบนรูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆได้อีกด้วย โดยที่จะสามารถคาดเดาการเกิดเหตุการณ์ต่างๆได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ หรือแม้กระทั่งวิธีการเรียกเก็บค่าบริการเมื่อมีการใช้งานจริงเท่านั้น 

 

แน่นอนว่าเรื่องของความปลอดภัยบนระบบไซเบอร์คือสิ่งสำคัญที่ต้องป้องกันอย่างดี เรามีความเชื่อว่า
ระบบการป้องกันภัยบนโลกไซเบอร์มีความสำคัญระดับสูงสุด การที่จะสร้างระบบดิทัลไลซ์เซชั่นให้ประสบความสำเร็จได้นั้น เราจำเป็นที่จะต้องทุ่มเทความสนใจของเราเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปใช้ แผนการดำเนินการ และการให้บริการแบบครบวงจรในทุกๆมุมมอง 

 

กลุ่มธุรกิจ Digital Industries ของ ซีเมนส์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองนูเรมเบิร์กประเทศเยอรมัน และเรามีเพื่อนร่วมงานของเราอยู่มากถึง 78,000 คนจากทั่วโลก 

Webinar

ลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ฟรีกับซีเมนส์ ในหัวข้อ First Step to Industry 4.0!

ดิจิทัลส่งผลกระทบกับทุกอย่างรอบตัวเรา รวมถึงโมเดลธุรกิจและการพัฒนาสินค้า หลายๆ บริษัทเริ่มหันมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลและการทำธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

การให้บริการมาตรฐานเดียวกันกับอุตสาหกรรม

การทำงานอย่างเที่ยงตรงของเครื่องจักรและโรงงาน เป็นสิ่งสำคัญของผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่น อีกทั้งยังจำเป็นที่จะต้องรักษาคุณภาพการให้บริการในระดับสูงสุดอีกด้วย ผู้ผลิตทั้งหลายต่างก็ต้องพบเจอกับความท้าทายมากมายเฉกเช่นเดียวกับจำนวนสินค้าที่เขาเหล่านั้นผลิตนั่นเอง เราสามารถให้บริการคุณแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นทำข้อตกลงในการให้บริการ ครอบคลุมไปจนถึงการซ่อมใหญ่แบบยกเครื่อง รวมถึงการวางแผนระยะยาวสำหรับอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งกลุ่มธุรกิจดิจิทัลเอ็นเตอร์ไพร้สของเรา จะเข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องแบบเจาะลึก และทำการวิเคราะห์ขั้นตอนในการประมวลข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะทำให้เครื่องจักรและโรงงานของท่านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิผล

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

พันธมิตรทางธุรกิจของเรา 

ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา จึงเกิดเป็นโครงข่ายของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา และนี่คือกุญแจหลักแห่งความสำเร็จในการทำธุรกิจ เป็นหลักประกันในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อย่างแท้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Connect with us on Facebook!

Factory Automation Group

F&B Industry Solutions Group

Machine Automation Group

Process Instrumentation

Engineering Innovation in Cambodia

ด้วย Siemens Digital Industries เราจะนำขั้นตอนการแปลงโฉมเข้าสู่โลกดิจิทัลมาสู่โรงงานของคุณ ด้วยนวัตกรรมที่สุดล้ำสมัยของเรา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเบิกทางเข้าสู่ความเป็นเลิศ ด้วยความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าบริษัทของคุณจะมีขนาดเล็ก หรือใหญ่ หรือจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนก็ตาม 
ครอส เฮลม์ริช กรรมการบอร์ด Siemens AG และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Siemens Digital Industries

ทำไมถึงจะต้องเป็น Digital Enterprise?

รับชม วีดิโอ

รวดเร็วกว่า มีความยืดหยุ่นกว่า มีประสิทธิภาพกว่า และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล ลองมาดูกันซิว่า Digital Enterprise จะช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายของโลกวันนี้และพรุ่งนี้ได้อย่างไร 

ลูกค้าของเราว่าอย่างไรกันบ้าง?

เพิ่มประสิทธิภาพให้มิตรผล

มิตรผล ผู้ผลิตน้ำตาลอันดับ 5 ของโลกและเป็นลูกค้าของซีเมนส์ประเทศไทย วีดีโอนี้แสดงกระบวนการผลิตน้ำตาลของมิตรผลที่ซีเมนส์ประเทศไทยได้นำเครื่องกังหันไอน้ำ SST-300 เข้ามาใช้ในขั้นตอนการผลิตน้ำตาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทั้งหมด

 

ระบบดิจิทัล ช่วยเร่งประสิทธิภาพของงานวิศวะกรรมให้ดีขึ้นสองเท่า 

ช่วยนำเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาให้เข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น และนั่นทำให้ผู้บริหารสามารถจัดการแนะนำทีมช่าง ไฟฟ้า และเครื่องจักรกล ให้มีการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือช่วยประหยัดเวลาในงานด้านวิศวกรรมอีกด้วย

การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะผลิตเพียงแค่แบชเดียวก็ตาม 

ต้องขอขอบคุณระบบอัตโนมัติและดิจิทัลไลซ์เซชั่น บริษัทดูลักซ์ ออสเตรเลีย สามารถที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงออกสู่ตลาดได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิตบนระบบแบชก็ตาม และนั่นหมายความว่า ถึงแม้จะเป็นการสั่งผลิตพิเศษเพียงแค่สีจำนวน 100 ลิตร เราก็สามารถที่จะทำให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้เช่นกัน

การออกแบบพิเศษเพื่อฟากฟ้า

บริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน Piper Aircraft Inc ใช้ระบบของซีเมนส์ ในการออกแบบเครื่องบินของพวกเขา ซึ่งเป็นการช่วยให้ทีมงานสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดได้อย่างง่ายดาย เป็นการช่วยประหยัดระยะเวลาในการออกแบบและพัฒนาการผลิตลงได้มากมาย และตลอดช่วงระยะเวลาแปดปีที่บริษัทของเขาได้หันมาใช้บริการของซีเมนส์ เขาสามารถเพิ่มผลผลิตขึ้นได้เป็นสิบเท่าจากที่เคย ไซม่อน ได้กล่าวไว้ว่า เขาต้องการให้ทีมวิศวกรของเขานั้นสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อที่จะให้สัมฤทธิผล เขาจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะหาได้จากซีเมนส์

โซลูชั่นสำหรับธุรกิจของคุณ

แต่ละบริษัทย่อมมีความต้องการของตนเอง ซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องสนองตอบต่อความต้องการนั้นๆ ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่ครอบคลุมในทุกๆด้าน เรามีความมั่นใจว่า จะสามารถที่จัดสรรผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวทางปฏิบัติ ให้ได้ตรงต่อความต้องการของคุณได้อย่างแน่นอน ด้วยความมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปราศจากข้อสงสัย ใดๆ

เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับ Digital Industries

ติดต่อเรา

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเราในพื้นที่ของคุณ 

Digital Industries e-mail: Industrymarketing.th@siemens.com

Tel : (+66) 1 800 808 8888