Energy Management

Our business

The power to make power happen

Intelligent, digitally managed power transmission and distribution

สิ่งที่เราทำ

ในฐานะที่เป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือในการพัฒนาและการขยายโครงสร้างพื้นฐานพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและไว้วางใจได้ แผนก Energy Management เสนอรายการผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์และระบบสำหรับการจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำและการจ่ายไฟฟ้าผ่านโครงข่าย โซลูชั่นสมาร์ทกริด และระบบอัตโนมัติในการจัดการด้านพลังงาน แหล่งพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และระบบการส่งไฟฟ้าแรงดันสูง

ทางแผนกได้พัฒนาโซลูชั่นนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่ระบบพลังงานของเราในทั่วโลกกำลังประสบอยู่ ซึ่งรวมถึงการขยายระยะทางการส่ง อาทิ การส่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปริมาณมากไปยังระยะทางไกลๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าระหว่างโครงข่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกริดไฟฟ้าย่อยเข้ากับกริดหลัก

ความท้าทายขั้นต่อไปคือการเพิ่มศักยภาพการทำงานของโครงข่ายการจ่ายไฟฟ้าของเราให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซีเมนส์เสนอโซลูชั่นและบริการต่างๆ สำหรับสถาปัตยกรรมแบบเปิดที่มีความยืดหยุ่น โดยมีรายการผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการด้านพลังงานที่ครอบคลุมมากที่สุดในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ โซลูชั่นสมาร์ทกริด (Smart Grid Suite) ของซีเมนส์ ซึ่งสามารถปรับแต่งโซลูชั่นได้หลากหลายสำหรับการใช้งานโครงข่ายไฟฟ้าที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และนำเสนอโอกาสที่ไม่ได้คาดคิดเพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบ พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ และจำหน่ายพลังงานให้ได้มากที่สุด

แนวคิดของโซลูชั่น Totally Integrated Power (TIP) สำหรับการจัดการระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการส่งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า ช่วยเติมเต็มโซลูชั่นสมาร์ทกริดให้ครบสมบูรณ์แบบ TIP มีพื้นฐานมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ ระบบ และโซลูชั่นต่างๆ ที่ครอบคลุมของเรา สำหรับไฟฟ้าแรงดันต่ำ ปานกลาง และสูง ผสานรวมกับการสนับสนุนจากเราตลอดทั้งวงจรการทำงาน นับตั้งแต่การวางแผนโดยใช้ชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์ของเราเองไปจนถึงการติดตั้ง การดำเนินงาน และการให้บริการ

Energy Management Solutions

Catalogues

Partnering with Thailand

Further Links & Topics

Contact

Energy Management

Email: EneryManagement.th@siemens.com   Telephone: High Voltage Products:                    +66 2715 4770 Transmission Solutions:                   +66 2715 4739 Medium Voltage & Systems:           +66 2715 4792 Low Voltage & Products:                  +66 2715 5824 Digital Grid:                                       +66 2715 4308 Customer Service:                            +66 2715 5596