กลุ่มธุรกิจ Gas & Power 

ธุรกิจของเรา

โซลูชั่นที่ผสานรวมกันเป็นหนึ่ง ตอบสนองทุกความต้องการของเส้นทางพลังงาน

กลุ่มธุรกิจซีเมนส์ Gas & Power ประเทศไทย มีเครือข่ายในท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง

เราทำอะไรบ้าง?

เป้าหมายหลักของ กลุ่มธุรกิจซีเมนส์ Gas & Power คือ การช่วยเหลือลูกค้าในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่บริษัทส่วนใหญ่จะต้องเผชิญในเรื่องของพลังงานเพื่อให้พร้อมที่จะรับมือกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ภารกิจหลักของเราคือการมุ่งเน้นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ แนวทางในการแก้ปัญหา และบริการต่างๆเพื่อทำให้พลังงานฟอสซิล ที่เราใช้ในขั้นตอนการผลิตอยู่นั้นมีความสะอาดยิ่งขึ้นกว่าเดิม สามารถกระจายการทำงานออกจากส่วนกลางได้อย่างราบรื่น ให้โซลูชั่นที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับสถานการณ์ บริหารความซับซ้อนของระบบกริด ลดความเสี่ยงจากอุปกรณ์เก่า และสามารถเชื่อมโยงอุปสงค์อุปทานผ่านเทคโนโลยีสตอเรจ เช่น Grid Scale Batteries และ Power to X  กลุ่มธุรกิจซีเมนส์ Gas & Power มีฐานลูกค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัท น้ำมันและก๊าซ สาธารณูปโภค ผู้ผลิตพลังงานอิสระ งานวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทก่อสร้าง ผู้ประกอบการระบบส่งกำลัง หรือแม้แต่บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหมืองและเคมีต่างๆ 

  • การให้บริการในเรื่องการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซอย่างครบวงจร ทั้งงานต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดกำไรสูงสุดในแง่ของการลงทุนทั้ง  OPEX และ CAPEX แต่ในขณะเดียวกัน เรายังสามารถที่จะควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดได้อีกด้วย ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรานั้น เรากล้ายืนยันได้ว่าเราคือผู้ชำนาญการตัวจริง เสียงจริงของวงการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆในการขุด เจาะก๊าซ การวางท่อ รวมถึงการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
  • ผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะโดยการใช้ก๊าซ หรือ พลังงานไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังงานกังหัน และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ OEM หรือแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมหนักที่ต้องการความรวดเร็ว และแม่นยำในการแก้ไขปัญหา ผลิตภัณฑ์และบริการที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจะมุ่งเน้นการทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในการดำเนินการ โดยการเพิ่มรอบความถี่ในการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต นั่นย่อมจะนำไปสู่การเพิ่มผลกำไรจากการประกอบการอย่างแน่นอน ข้อเสนอของเรานั้น จะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่การดูแลในส่วนเล็กๆ หรือจะให้เราเป็นผู้ลงมือก่อสร้าง และส่งมอบให้ในระบบเทิร์นคีย์ก็ตาม   
  • เรามีทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ ระบบ และแนวทางการดำเนินการที่ครอบคลุมในส่วนของระบบนำส่งและระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ของเรายังรวมไปถึง อุปกรณ์และระบบสำหรับกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ และกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงอีกด้วย
  • ด้วยความร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา จึงทำให้เรามีระบบโครงข่ายที่พร้อมจะให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราคือ งานบำรุงรักษา การซ่อมแซม การเปลี่ยนอะไหล่ทดแทน การอัพเกรดอุปกรณ์ต่างๆให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก๊าซ ระบบไอน้ำ และพลังงานลม หรือแม้กระทั่งเครื่องปั่นไฟฟ้าของโรงงานขนาดใหญ่ นั่นยังไม่รวมถึงการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ให้กับโรงกลั่นน้ำมันและก๊าซอีกด้วย
  • การเฝ้าติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์จากระยะไกล ช่วยให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงไปได้อย่างมาก เรามีแนวทางให้เลือกหลากหลายตั้งแต่การพัฒนาโซลูกชั่นเชิงรุก ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของกังหันการผลิตแต่ละตัว รวมถึงการดูแลระบบโดยรวมทั้งหมด
  • ความสำเร็จในการทำโครงการ – ไม่ใช่เพียงแค่นำเสนอผลิตภัณฑ์ แต่เรายังมีโซลูชั่นและการบริการ (รวมถึงระบบดิจิทัล) และการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับโครงการ

ผลิตภัณฑ์เด่น: เรื่องราวความสำเร็จของ SGT800 ในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SGT800.

ภาพรวม

กลุ่มธุรกิจ Gas and Power จะสามารถสร้างความแตกต่างในอุตสาหกรรมพลังงานได้โดย : ช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสในการค้นพบแหล่งน้ำมัน และใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ปล่อยให้เกิดก๊าซรั่วไหลไปโดยสูญเปล่า ซึ่งเรามีวิธีจัดการกับก๊าซที่รั่วไหลนั้น โดยเปลี่ยนมันให้กลับมาเป็นพลังงานที่มีคุณค่า นำพลังงานที่ค้นพบนั้น ไปยังพื้นที่ๆยังไม่มีพลังงาน นำพลังงานลมที่ผลิตได้จากพื้นที่ห่างไกล ไปยังพื้นที่ๆมีความต้องการใช้มัน และใช้เทคโนโลยีระบบควบคุมทางไกลในการขับเคลื่อนการผลิตให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ถึงแม้ว่าพื้นที่นั้นๆจะไม่มีความมั่นคงทางการเมืองก็ตาม
ผลงานที่ผ่านมา

นำพลังงานสู่โบลิเวียนำพลังงานสู่ประชาชน’ Ende Andina ได้ขยายโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนออกไปอีกสามสถานี ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 GW แก่ชาวโบลิเวีย ด้วยการใช้แพลตฟอร์มพลังงานก๊าซร่วมกับระบบส่งกำลังบำรุงจากซีเมนส์


ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากที่นี่ว่าโบลิเวียและซีเมนส์ มีความร่วมมือกันอย่างไรในการพัฒนาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น และเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วของโบลิเวียได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ

Questions and Answers

คำถามที่พบบ่อย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Gas & Power  (น้ำมัน และก๊าซ การผลิตไฟฟ้าจากส่วนกลาง การส่งผ่าน และ การผลิตกระแสไฟฟ้า)

  • กลุ่มธุรกิจ Smart Infrastructure เป็นผู้พัฒนา และดูแลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ควบคุมและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ กลุ่มธุรกิจ Gas & Power จะเป็นผู้กำหนดความต้องการต่างๆ รวมไปถึงการจัดหาเงินทุนในการทำวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • กลุ่มธุรกิจ Gas & Power จะเข้าไปดูรายละเอียดในเชิงลึกที่เกี่ยวกับระบบควบคุมการผลิตของโรงไฟฟ้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และจะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แม่นยำ และครอบคลุมยิ่งขึ้น นั่นรวมไปถึงหัวข้ออย่างเช่น Edge หรือ DCS ที่ติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์อีกด้วย
  • กลุ่มธุรกิจ Gas & Power จะยังคงเพิ่มความสามารถของผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของเราอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการเชื่อมต่อ และการวิเคราะห์ รวมถึงการพัฒนา Installed asset base เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากดิจิทัลไลเซชั่นให้มากที่สุด
  • เรากำลังลงทุนในการพัฒนาระบบต่างๆ ร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเรา  เพื่อการนำเสนอโซลูชั่นในเรื่องระบบเซ็นเซอร์และระบบวิเคราะห์ที่สามารถผสานความต้องการทั้งหมดได้อย่างราบรื่น 

ในโลกของพลังงานนั้น ที่ผ่านมามันเคยเป็นเรื่องที่เรียบง่าย และตรงไปตรงมา โดยการเริ่มจากการขุดเจาะหาน้ำมัน และจบลงด้วยการใช้น้ำมันที่หามาได้ แต่ในยุคปัจจุบัน ที่ทุกอย่างมีความยุ่งยาก และซับซ้อนขึ้น อุตสาหกรรมพลังงานกำลังขับเคลื่อนตัวเองไปสู่โลกของดิจิทัลมากขึ้น นั่นหมายความว่า เราจะต้องเผชิญกับความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และระบบจะไม่ใช่การรวมศูนย์เหมือนดังเช่นในอดีตอีกต่อไป รูปแบบการดำเนินธุรกิจก็จะต้องถูกจัดสรรกันใหม่ ผลของมันก็คือ มันจะไม่มีอะไรง่าย และเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมกันอีกต่อไป แต่ในทางกลับกัน มันต้องการความร่วมมือทางระบบนิเวศน์พลังงาน ที่จะขยายตัวไปยังอุตสาหกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกมากมาย นั่นส่งผลให้วิธีการดำเนินการที่มีขั้นตอนมากมาย จะต้องเชื่อมประสานกันอย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดส่ง การกระจายพลังงาน หรือแม้แต่การบริโภค ซึ่งจะต้องปรับตัวเองไปสู่การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจัดการความซับซ้อนเหล่านี้ คือความท้าทายที่แท้จริงที่เราจะต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้ในโลกแห่งพลังงาน 

จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆในพอร์ตโฟลิโอและสถานที่ตั้งของเราหลังจากวันที่ 1 เมษายน 2019 ด้วยความแข็งแกร่งของเรา เราทุ่มเทและพยายามค้นหาวิธีการที่ทันสมัยในการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าของเรา 

โครงสร้างใหม่จะไม่ส่งผลกระทบใดๆกับลูกค้า เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานทั้งหมดยังคงเหมือนเดิม และเรายังคงจะให้บริการในระดับคุณภาพสูงสุดเช่นเดียวกับที่ผ่านมา

ซีเมนส์ และพันธมิตรต่างก็มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งมาจนถึงตอนนี้ เราไม่ใช่เพียงแค่รับรู้ แต่เรายังได้พัฒนาระบบ PDI Business เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการลงทุน วิธีการนี้ เราไม่ใช่เพียงแค่เข้าไปลงทุนในธุรกิจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อทำให้มั่นใจว่าเราจะยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของตลาดพลังงานเท่านั้น หากแต่เรายังจะใช้เงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซีเมนส์ ได้นำเสนอการลงทุนแบบ Equity Finance ผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า Structure Debt Product และส่งต่อไปยัง Leasing and Rental Solution

แน่นอนว่าพลังงานทดแทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงาน เพื่อลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ เพื่อให้เรามีพลังงานที่เพียงพอ ไฮโดรคาร์บอนคือคำตอบของอนาคตที่เราจะก้าวไปหา ระหว่างทางที่จะถึงปลายสุดของเส้นทางนั้น กลุ่มธุรกิจ Gas & Power ได้พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะสร้างความบอบช้ำอันเกิดจากน้ำมันและก๊าซที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด นอกจากนั้น เรายังได้สร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งสะอาดกว่าถ่านหิน ส่งไปยังปลายทางในที่ซึ่งมันจะถูกใช้เป็นแหล่งสร้างพลังงานให้กับชุมชน นอกเหนือจากนี้ กลุ่มธุรกิจ Gas & Power ยังให้การสนับสนุนในโครงการขนส่งพลังงานที่มีความปลอดภัย สะอาด และราคาที่สามารถเข้าถึงได้อีกด้วย กลุ่มธุรกิจ Gas & Power ยังได้พัฒนาระบบ Decentralized Energy Systems สำหรับระบบลูกผสมไฮบริดจ์ ที่จะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่สำคัญในอนาคต อีกทั้ง เรายังพัฒนาระบบพลังงานที่สามารถใช้งานร่วมกับแหล่งพลังงานที่หลากหลายรวมไปถึงพลังงานทดแทน

ข่าวสารจากกลุ่มธุรกิจ Gas & Power

ข่าวสาร และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่

Utility and Independent Power Project  (IPP)  
Sarayut Chaiwongkiat  Tel:+662715-4970                                                                          

Mobile: +6691 576 3025                                                    

E-Mail:sarayutc@siemens.com   

                                                                                                                       
Industrial Power Generation         
Natat Thinaphong                                                                                                                 

Tel: +66 2715 4839
Mobile: +66 63 197 9723   
E-Mail: natat.thinaphong@siemens.com