พลังงานและก๊าซ

ธุรกิจของเรา

เรานำพลังสู่ผู้คน

แผนกพลังงานและก๊าซจัดหาทรัพยากรให้ระบบสาธารณูปโภค ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ารายย่อย วิศวกร ผู้จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ บริษัทก่อสร้างต่างๆ รวมถึงลูกค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซ ด้วยสินค้าและบริการที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์แหล่งพลังงานที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและแหล่งพลังงานที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ ทั้งนี้เพื่อการคมนาคมขนส่งที่เชื่อถือได้ของน้ำมันและก๊าซอีกด้วย

สิ่งที่เราทำ

สินค้าและบริการของเราสามารถตอบโจทย์ตลาดการค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้เป็นอย่างดีดังต่อไปนี้

  • กังหันพลังงานก๊าซที่มีสมรรถนะรองรับตั้งแต่ 4 ถึง 567 เมกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงานประสิทธิภาพสูง เชื่อถือได้ และยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานที่ต่ำแต่สามารถให้ผลตอบแทนแก่โรงไฟฟ้าได้สูงสุด
  • กังหันพลังงานไอน้ำที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ 10 กิโลวัตต์จนถึง 1,900 เมกะวัตต์ ที่มีการพัฒนาในกระบวนการผลิตมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง
  • เครื่องปั่นไฟสมรรถนะตั้งแต่ 25 ถึง 2,235 เมกะโวลต์แอมป์ ที่เรามีความชำนาญมากว่า 100 ปีจากประสบการณ์ในการผลิตและพัฒนาเครื่องปั่นไฟที่ติดตั้งในโรงงานแล้วกว่า 3,500 เครื่อง
  • วิธีแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าแบบบูรณาการที่ใช้แนวคิดของโรงงานไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงสุด ตั้งแต่ การขยายระบบส่งกำลังยนต์ จนถึงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจนแล้วเสร็จในสภาพพร้อมใช้งานก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ

ตั้งแต่การใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดย่อยจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมหนัก – เราจัดส่งสินค้าที่ผลิตตามความต้องการให้กับโรงไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ โดยเน้นการเพิ่มผลประกอบการ ลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงการทำกำไร ไม่ว่าความท้าทายใด เราจะอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อตอบสนองความต้องการ ตั้งแต่การสรรหาวัสดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบการควบคุมต่างๆ เพื่อเดินเครื่องจักรไปจนถึงพัฒนาแก้ไขโครงการพร้อมส่งมอบให้คุณ

การแก้ปัญหาพลังงานและก๊าซ

ลิ้งก์และเนื้อหาเพิ่มเติม

ที่อยู่ติดต่อภายใน

พลังงานและก๊าซ

โรงไฟฟ้าภาครัฐและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ Sarayut Chaiwongkiat     คุณศรายุธ ไชยวงศ์เกียรติ Tel: +66 2715-4970 Mobile: +6691 576 3025 E-Mail: sarayutc@siemens.com   โรงไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก Natat Thinaphong    ณทัต ทิณพงษ์ Tel: +66 2715 4839 Mobile: 063 197 9723 E-Mail: natat.thinaphong@siemens.com