มอเตอร์อเนกประสงค์และอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

บริการซ่อมแซมอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องปั่นไฟในงานภาคสนามแบบครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลให้คุณสามารถกลับไปปฏิบัติงานต่อได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ติดขัด

การให้บริการของเรานั้นจะครอบคลุมทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงตามระยะเวลา หรือการซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหาย รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยประสบการณ์ในการทำงานในภาคสนามของทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเข้มข้น เราจึงมั่นใจว่าเราจะสามารถทำให้เครื่องจักรของคุณกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมในระยะเวลาที่รวดเร็วและประหยัดงบประมาณที่สุด

For all your service needs

การซ่อมบำรุงมอเตอร์กระแสสลับ 

 • การซ่อมบำรุงสเตเตอร์ และ การออกแบบการเพิ่มความถี่ (Stator rewind & Up-rate design)
 • การยกเครื่องสเตเตอร์ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้น (Stator overhaul or recondition)
 • การเปลี่ยนโรเตอร์ (Rotor cage renewal)
 • การเปลี่ยนเพลา (Replace shaft)
 • การพ่นสเปรย์ให้เพลา และแบร์ริ่ง (Shaft & Bearing housing metal spray)
 • การตรวจสอบการสึกหรอของโปรไฟล์และสปริง (Profile roundness & Spring check (Slip-Ring)
 • การเปลี่ยน การถอด และการติดตั้ง ฟิวล์ (Field replace, remove, re-install)
 • การปรับตั้งศูยน์มอเตอร์ด้วยเลเซอร์ และการทดลองใช้งาน (Motor laser alignment, test run)

การซ่อมบำรุงมอเตอร์กระแสตรง

 • การซ่อมบำรุงขดอินเตอร์โพล และขดชั้น (Inter pole & Shunt field overhaul & Rewind)
 • การซ่อมบำรุงและการพันขดอาร์เมเจอร์ (Armature overhaul & Rewind)
 • การเปลี่ยนเพลาและหัวคอมมูเตเตอร์ (Replace shaft & Commutator)
 • การป้องกันไม่ให้เพลาและแบร์ริ่งสึกหรอ (Shaft & Bearing housing metal spray)
 • การตรวจสอบการสึกหรอของโปรไฟล์และสปริง (Profile roundness & Spring check)
 • การเปลี่ยน การถอด และการติดตั้ง ฟิวล์  (Field replace, remove, re-install)
 • การปรับตั้งศูนย์มอเตอร์ด้วยเลเซอร์ และการทดลองใช้งาน (Motor laser alignment, test run)

การซ่อมบำรุงเครื่องปั่นไฟ 

 • การซ่อมบำรุงย่อย และการยกเครื่องใหญ่ (Generator minor & major overhaul)
 • การซ่อมบำรุงขดลวดให้เครื่องปั่นไฟใหม่ หรือซ่อมขดลวดเพียงบางส่วน (Generator rewind or partial winding) 
 • การเปลี่ยนสล๊อทเว็ท (Field replace slot wedge)
 • การตรวจสอบแบร์ริ่ง และ PT กับ UT (Sleeve bearing inspection & PT, UT Check)
 • การเปลี่ยนอะไหล่ (Parts replacement)
 • การเปลี่ยน การถอด และการติดตั้ง ฟิวล์  (Field replace, remove, re-install)
 • การปรับตั้งศูนย์เครื่องปั่นไฟด้วยเลเซอร์ และการทดลองใช้งาน (Generator laser alignment, test run)
 • การทดสอบมอเตอร์กระแสตรง (DC. Motor drive coupling test)

International Quality, EHS Certification & Authorized Service Shop

 • ISO9001:2015 Quality Management system Certified by TUV
 • IEC60079-19: IECEx Certified facilities to repair explosion proof motors by Baseefa
 • OHSAS/TIS 18001: EHS system Certified in 2011

เปลี่ยนระบบมอเตอร์ของคุณเข้าสู่ระบบดิจิทัล

It was a pleasure for us to welcome you to our booth this year at Hannover Messe 2019. We are looking forward to seeing you again at Hannover Messe 2020, April 20th-24th. Save the date!

เปลี่ยนระบบมอเตอร์ของคุณเข้าสู่ระบบดิจิทัล

การให้บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่การเฝ้าติดตามการทำงานของมอเตอร์และเครื่องปั่นไฟด้วยวิธีการดั้งเดิม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และซ่อมบำรุงเครื่องจักรเหล่านี้ให้พร้อมใช้งานโดยทำงานผ่านระบบเปิด (Open Source) IoT Industry 4.0 บนแพลตฟอร์ม  “Mindsphere”  ไปจนถึงการปรับระบบทั้งหมดเข้าสู่โลกแห่งดิจิทัลโดยสมบูรณ์ คือการบูรณาการอุปกรณ์ต่างๆให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เราสามารถปฏิบัติงาน และควบคุมทุกอย่างได้โดยใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างพร้อมสรรพ นั่นรวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติภายในต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกับวิศวกรภาคสนามโดยผ่านการเชื่อมต่อทางไกลไปสู่โรงงานผลิต OEM ของเรา และการประสานทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ประจำอยู่ ณ สำนักงานใหญ่อย่างสิงคโปร์และเยอรมนี  โดยผ่านระบบ Siemens AR remote ร่วมกับแท็บเล็ต SIPIX ได้ทุกที่และทุกเวลา

 

Condition monitoring

A constant challenge in the manufacturing industry is lost productivity and money due to unplanned downtime.

This stems from the inability to collect data across legacy machines, systems, and plants that results in limited transparency into machine health. Through the Internet of the Things (IoT), industrial digitalization is paving the way for cost-effective and streamlined asset monitoring using data from a wide variety of assets in real-time. Condition monitoring through MindSphere enables connectivity by aggregating multiple datasets across a breadth of machines, assets, and plants at an industrial scale.

Contact us

Via phone:

+ 662 715 4141                        
+ 1800 808 8888 (Toll Free)

 

Via email: Repair.th@siemens.com

 

ที่อยู่

Siemens Ltd.

2922/283 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 Huaykwang Bangkapi

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

Bangkok 10310

กรุงเทพมหานคร 10310

Industry online support

Siemens industry support