Servo Motors เซอร์โวมอเตอร์

 บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างรวดเร็วตามคำสั่งซ่อม ซีเมนส์ได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงขึ้นในประเทศไทย ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์มาตรฐานหนึ่งเดียวที่มีศักยภาพพร้อมในการดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ของท่านให้กลับมาใช้งานได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งศูนย์ซ่อมบำรุงแห่งนี้จะช่วยให้ท่านประหยัดงบประมาณในการเปลี่ยนทดแทนมอเตอร์ตัวใหม่ได้อย่างแน่นอน ช่างเทคนิคซึ่งได้รับการอบรมมาอย่างเชี่ยวชาญของซีเมนส์ จะทำการดูแลเครื่องจักรของท่านภายใต้ห้องปฏิบัติงานที่ได้รับการควบคุมสภาวะที่ปราศจากไฟฟ้าสถิต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีตัวแปรใดๆที่จะเข้ามากระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรของท่านอย่างแน่นอน นั่นหมายถึงคุณภาพที่ได้รับจะอยู่ในระดับเดียวกันกับมาตรฐานอุตสาหกรรม ท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านต้องการเข้ารับการซ่อมบำรุงแบบใด ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงมาตรฐานซึ่งระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 3 วันทำการ หรือจะเป็นกรณีเร่งด่วนที่ความรวดเร็วของการซ่อมบำรุงคือหัวใจหลัก เราก็สามารถจัดการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เราได้รับเครื่องจักรของท่านเข้าสู่ศูนย์ซ่อมบำรุงของเรา

ขอบเขตการให้บริการ

 • ภาพรวม (Overhaul)
 • การถอดส่วนประกอบ และการทำความสะอาด (Dismantling and cleaning)
 • การวินิจฉัยในมุมของไฟฟ้าและเครื่องกล (Electrical and mechanical diagnostics)
 • การเปลี่ยนทดแทนอะไหล่ที่เสียหาย (Damaged parts replaced)
 • การประกอบคืน และการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (Assembly and final inspection)
 • การพ่นสีใหม่ (Painting)
 • การติดตั้ง และตั้งศูนย์ให้เซอร์โว (Servo Feedback device (Encoder, Resolvers, Tacho etc.) alignment & Replacement)
 • การทดสอบแรงดันไฟฟ้า (No Load test run)

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

ข้อดีของการส่งเครื่องจักรของท่านให้ Siemens Authorized Servo Repair Workshop เป็นผู้ซ่อมบำรุงคือ

 • การันตีด้านความปลอดภัยในการซ่อมบำรุง ซึ่งต้องขอขอบคุณช่างผู้ชำนาญการของเรา
 • ระยะเวลาในการหยุดปฏิบัติงานของเครื่องจักรที่สั้น ซึ่งเกิดจากขั้นตอนการซ่อมบำรุงที่รวดเร็ว
 • การมีสต๊อกของอะไหล่ที่จำเป็นเก็บอยู่ในคลัง และพร้อมที่จะถูกนำออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว คือกุญแจสำคัญในการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตรวจสอบระบบได้ถูกกระทำในมาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิต
 •   สิ่งผิดปกติ หรือ ข้อบกพร่องซ้ำๆ จะถูกค้นพบตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นขั้นตอนการซ่อมบำรุง

ติดต่อเรา

Via phone:

+ 662 715 4141                        
+ 1800 808 8888 (Toll Free)

 

Via email: Repair.th@siemens.com

 

Address:

Siemens Ltd.

2922/333 Charn Issara Tower II

Huaykwang Bangkapi

Bangkok 10310

Industry online support

Siemens industry support