กลุ่มธุรกิจ Smart infrastructure

ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มธุรกิจ Smart infrastructure จากซีเมนส์ ได้สร้างสรรค์ระบบพลังงานที่เชื่อมต่อกับอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรมที่ผูกพันกับวิถีชิวิตและทำงาน เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ในการสรรสร้างระบบนิเวศน์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้าของเราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังมีส่วนผลักดันให้ลูกค้าของเรานั้นไม่เพียงแค่เจริญเติบโต แต่เป็นการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

วิธีการที่เรานำมาใช้

กลุ่มธุรกิจ Smart infrastructure มีความเชื่อในวิถีทางในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข สะดวกสบาย ยั่งยืน และมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เชื่อมั่นในความต้องการขององค์กร และอุตสาหกรรม นั่นคือ ความมีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และชาญฉลาดกว่า ความปราดเปรื่องเฉพาะตัว ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับสภาพแวดล้อมที่เราห่วงใย เราทำเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับมหภาคไปจนถึงระดับจุลภาค จากตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ และระบบต่างๆที่เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลบนคลาวด์ จากแผงควบคุมอัจฉริยะ ไปสู่ระบบจัดเก็บอันชาญฉลาด จากระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ไปสู่ สวิทช์ วาล์ว และเซ็นเซอร์

ซีเมนส์มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย แผงกริดควบคุมอัตโนมัติ ตัวส่งสัญญาณ ทั้งแบบแรงดันต่ำและแรงดันกลาง สวิทช์และแผงควบคุม ระบบอาคารอัจฉริยะ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบควบคุม HVAC และพลังงาน เรามีศักยภาพในการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ ระบบปฏิบัติการ และแนวทางในการปฏิบัติ 

พันธมิตรในประเทศ

ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาให้ความสนใจในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันแล้ว เราจำเป็นที่จะต้องคิดค้นวิธีการใหม่ๆในการอยู่ร่วมกับระบบนิเวศน์ที่ต้องมีการใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นอาคารทั่วไป หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรากำลังจะสร้างความแตกต่าง ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นของสังคมในอนาคต 
Cedrik Neike ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Smart Infrastructure และกรรมการบอร์ดบริหาร
ผลงาน

ความห่วงใยในโลกของเรา

กลุ่มธุรกิจซีเมนส์ Smart infrastructure ได้ทำการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น น่าเชื่อถือ สามารถไว้วางใจได้ มีการตอบสนอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ เพื่อวันนี้ และเพื่ออนาคตของเรา
ข้อมูลภาพ

กลุ่มธุรกิจ Smart infrastructure จากซีเมนส์

โลกต้องการแนวความคิดใหม่ๆที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้างหลัก แนวความคิดที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของสังคมในทุกวันนี้
ติดต่อ

ติดต่อกับเรา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลุ่มธุรกิจ Smart infrastructure จากซีเมนส์ โปรดติดต่อกับผู้เจ้าหน้าที่เราได้ที่ :

Email

  • EneryManagement.th@siemens.com

Phone

  • Building Products : +66 2715 5585 (HVAC, Fire Safety & Building Automation)
  • Control Products: +66 2715 4856 (Magnetic contactor , Overload relay  , Softstarter , Simocode intelligent relay ,Safety relay, Asi interface)
  • Digital Grid : +66 2715 4308 (Protection Relay, Bay Control Units, Power Quality meter, Remote Terminal Units (RTU), Substation Automation, SCADA, Power system consulting)
  • Distribution Systems : +66 2715 4792
  • Customer Service : +66 2715 4488 (Medium Voltage Products, AIS / GIS Switchgear, MV Systems and Solutions)
  • Low Voltage Products : +66 2715 5824 (LV Breakers, Consumer Unit, Switches & Sockets)