บริษัท ซีเมนส์ จำกัด

บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
( กรุณาระบุ ชื่อแผนก,ชั้น ที่ชัดเจน
ในกรณีส่งพัสดุหรือเอกสาร )

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 35
2922/333 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310   ประเทศไทย

โทร :  +66 (0) 2 715-4000 
แฟกซ์ : +66 (0) 2 715-4100 


อุตสาหกรรม (บริการลูกค้า):   001 800 1808 8888  (ภายในประเทศ)
หรือ     800 1808 8888  (ต่างประเทศ) 

อีสเทิร์นซีบอร์ดออฟฟิศ มาบตาพุด
379 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

โทร : + 66 (0) 38 608-886 to 7
แฟกซ์ : + 66 (0) 38 608-888

ศูนย์บริการอุตสาหกรรม ระยอง
190/2 หมู่ที่ 6 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  


โทร: +66 (0) 38 619 784-9
แฟกซ์.: +66 (0) 38 619 628-30

ศูนย์บริการอุตสาหกรรม นครปฐม
11/1 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 7 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร: +66 (0) 34 323-501, 220-696
แฟกซ์.: +66 (0) 34 321-774, 220-717

Siemens Representation Myanmar
Siemens Ltd.
(Yangon Branch, Myanmar)

Unit 6, 15th Floor, Myanmar Centre Office Tower 1, 192, Kabar Aye Pagoda Road, 11201 Bahan Township. Yangon, Myanmar
P.O. Box: 11061

Tel: (+95) 1 9345 128  to 131 ,Ext:333
Fax: (+95) 1 9345 132

Webpage

Siemens Representation Cambodia
Siemens Ltd.
(Phnom Penh Branch, Cambodia )

Unit No. 3, 4th Floor, The Emerald Building
No. 64, Preah Norodom Blvd., Corner Street 178,Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
Kingdom of Cambodia
P.O. Box: 1161

Tel: +855 23 216 990
Fax: +855 23 216 991
Email:  siemens.kh@siemens.com

Webpage

บริษัท บีเอสเอช โฮมแอพพลายแอนซ์ จำกัด
2034/31-39 อิตัลไทยทาวเวอร์  ชั้น 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
สายด่วน:      +66(0)2 495 2424
อีเมล์     siemens-th-info@bshg.com
เวปไซต์     www.siemens-home.bsh-group.com/th/