เกี่ยวกับเรา

ซีเมนส์ บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ผสานรวมโลกดิจิทัลและโลกทางกายภาพเข้าไว้ด้วยกันเพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคมโดยรวม ซีเมนส์มุ่งให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะสำหรับอาคารและระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์ ระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการและการผลิต ตลอดจนโซลูชันส์ระบบขนส่งอัจฉริยะ (smart mobility) สำหรับการสัญจรทางรางและถนน

ซีเมนส์ บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก

ในปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทซีเมนส์รายงานรายได้จำนวนทั้งสิ้น 57.1 พันล้านยูโร และกำไรสุทธิ 4.2 พันล้านยูโร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีพนักงานรวมทั่วโลกประมาณ 293,000 คน

ทำความรู้จักกับซีเมนส์ 

บริษัทที่ผสานรวมองค์ความรู้ที่สั่งสมมาในอดีตเข้ากับจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พบกับประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของบริษัท ข้อมูลการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และคำตอบไขข้อข้องใจที่น่าท้าทายในยุคสมัยของเรา

CAC

Siemens Limited (Thailand) Received Certificate for Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)

Siemens Limited Thailand is certified as a member of “Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)” since 1 April 2021, having met the commitments to the CAC declaration on anti-corruption by putting in place good business principles and control against bribery.  

 

*CAC was founded in 2010 by the country's leading business organizations as a platform for Thai companies to combat corruption on a voluntary basis through collective action. CAC advocates for the implementation of effective anti-corruption policies in order to create a clean business ecosystem. It has created a one-of-a-kind certification program that assists businesses in implementing strong anti-corruption compliance standards. Over the course of ten years, the CAC has accumulated nearly 1,000 signatory companies and nearly 450 certified companies, making it one of the region's leading anti-corruption programs in the private sector.