โครงการ Siemens Commercial Apprenticeship Program Asia Pacific (CAPAP)

คุณกำลังมองหาตำแหน่งงานใหม่ที่ช่วยให้คุณก้าวกระโดดไปอยู่ในแถวหน้าใช่หรือไม่? โปรแกรมนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะของคุณ เพื่อเตรียมรับความท้าทายในธุรกิจ รวมถึงฝ่ายขายธุรกิจ ฝ่ายการจัดการโครงการ ฝ่ายควบคุมต้นทุนและบัญชี

จากประสบการณ์ตรงระดับโลก และมีพี่เลี้ยงคอยแนะนำแบบส่วนตัวอย่างใกล้ชิด

ข้อเสนอของเรามีดังนี้

เราขอนำเสนอโปรแกรมที่ดีที่สุด ที่ช่วยสนับสนุนคุณไปสู่แถวหน้าของอาชีพ
 • ระยะเวลาของโปรแกรม 12 เดือน สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกในประเทศอาเซียน
 • เรียนภาคทฤษฎี 2 ครั้ง ใน 2 ประเทศ  
 • ฝึกลงมือปฏิบัติ 3 ครั้ง หลังจากเรียนภาคทฤษฎีเสร็จสิ้นแล้ว 
 • เข้าร่วมปฏิสัมพันธ์กับคณะครูอาจารย์จากนานาชาติ และพนักงานผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากซีเมนส์ 
 • พี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์สูงคอยดูแลตลอดโปรแกรม 

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่น โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาวิชา การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีพื้นฐานวิชาการที่ดีมาก 
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งการเขียนและการพูด 
 • มีประสบการณ์ทำงาน ไม่เกิน 2 ปี 
 • มีพื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับสูง 
 • สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
 • มีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม 
 • มีบุคลิกดี 

วิธีการสมัคร

 • ขั้นตอนที่ 1: ส่งประวัติของคุณ ผ่านลิงค์ Apply now
 • ขั้นตอนที่ 2: ฝ่ายบุคคลจะส่งลิงค์สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครแนะนำตัวเอง 
 • ขั้นตอนที่ 3: สอบข้อเขียน แบบประเมินผล คณิตศาสตร์ และแบบทดสอบตรรกะ ที่บริษัท ซีเมนส์ จำกัด 
 • ขั้นตอนที่ 4: จัดทำกรณีศึกษา การทำงานเป็นทีม และนำเสนอ 
 • ขั้นตอนที่ 5: สัมภาษณ์  
บางส่วนของเรื่องราวดีๆ จากพนักงานของเรา

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรม หลังจบโปรแกรมแล้ว ไปทำงานในส่วนใดบ้าง?

โปรแกรม Commercial Apprenticeship ของเรา เพิ่งเริ่มต้น และมีผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพที่บริษัท ซีเมนส์ คุณสามารถอ่านประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้สมัคร ได้ที่