เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบ SCADA

 

โรงกลั่นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ติดตั้งระบบ SIMATIC WinCC V7 SCADA ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

หากท่านประสงค์ที่จะรู้จัก SIMATIC WinCCV7 SCADA เพิ่มเติม

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา

เส้นทางสู่เทคโนโลยีดิจิทัล

โรงกลั่นแสงโสม ในจังหวัดนครปฐม มีเป้าหมายในการยกระดับกระบวนการผลิต ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการปรับเปลี่ยนโรงงานการผลิตทั้งหมดให้เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลภายในปี พ.ศ.2573 โดยเป้าหมายของโครงการฯ คือการรักษามาตรฐานความปลอดภัย ก่อให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนในกระบวนการทำงาน

เพื่อตอบรับกับวิสัยทัศน์สำคัญนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์ในโรงงานด้วยโซลูชัน SCADA ที่ล้ำสมัย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันดีในนาม “ไทยเบฟ” ถือกลุ่มเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีโรงงานกลั่น โรงเบียร์ และโรงงานผลิตน้ำอัดลมในประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์สหราชอาณาจักร และจีน บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยมีการควบรวมธุรกิจเบียร์และสุรา 58 แห่งเข้าด้วยกัน หนึ่งในแบรนด์สินค้าหลักของเครือของไทยเบฟ ก็คือ “แสงโสม” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 โดยแสงโสม ผลิตร่วมกับแบรนด์อื่นๆ ที่โรงงานในจังหวัดนครปฐม และเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 

ไทยเบฟตัดสินใจที่จะอัพเกรดระบบเดิม ด้วยการนำโซลูชัน SCADA ใหม่ มาใช้รับและประมวลผลข้อมูลการผลิตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และระบบก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับ ไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานผ่านการคำนวณ และตรวจสอบผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เช่นตรวจสอบหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เป็นต้น

“เมื่อระบบทั้งหมดถูกรวมเข้าด้วยกันแล้ว ข้อมูลสามารถโอนไปจัดเก็บไว้ที่ระบบสารสนเทศ ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการจัดการ การทำงานด้านอื่นๆในโรงงานต่อไป”
คุณ นพวาริน ดวงดี ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก. แสงโสม
โซลูชั่น

สร้างประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส

 

ก่อนที่จะได้อัพเกรดโซลูชั่น โรงงานต้องพึ่งพาระบบกึ่งอัตโนมัติในการตรวจสอบพารามิเตอร์ที่สำคัญ เช่น ประสิทธิภาพการผลิต ความพร้อมของอุปกรณ์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การรวบรวมข้อมูลจัดทำโดยการจดบันทึก จึงอาจมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ ระบบ SCADA ใหม่นี้ทำให้การเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการผลิตและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการผสานรวมกันกับระบบอัตโนมัติจึงถือเป็นกุญแจสำคัญในครั้งนี้ 

 

“พนักงานในโรงงานของแสงโสมเคยทำงานกับซีเมนส์มาก่อน และเรารู้จักกับระบบอัตโนมัติและผลิตภัณฑ์ของซีเมนส์ เราได้ติดตั้ง SIMATIC PLCs และระบบ SIMATIC WinCC SCADA ในกระบวนการผสมสำหรับสุราขาว (ไวท์สปิริต) และเราก็ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์หลายๆตัวจากยุโรป ซึ่งผู้ผลิตอุปกรณ์เหล่านั้นก็ใช้ SIMATIC PLC ด้วยเช่นกัน”

โซลูชันแบบบูรณาการ ที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นระบบและผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ได้จริงในระดับอุตสาหกรรม

จากประสบการณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และการบริการจากซีเมนส์ ทำให้ไทยเบฟเลือกใช้โซลูชัน SIMATIC WinCC SCADA สำหรับโรงกลั่นด้วยเช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่าการอัพเกรดและการรวมข้อมูลจะเป็นไปอย่างราบรื่น และต้องส่งผลกระทบต่อการทำงานให้น้อยที่สุด สำหรับ SIMATIC WinCC V7.4 SCADA จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจาก PLC ในสายการผลิต และจาก SIMATIC S7-1500 PLC ตัวอื่นๆ ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ไทยเบฟยังได้ติดตั้งตัวเลือก WinCC V7 WinCC / Performance Monitor เพื่อใช้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งถึงตอนนี้ บริษัทฯก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลด้วยระบบ SIMATIC Process Historian และเมื่อระบบฮาร์ดแวร์ได้พึ่งพา SIMATIC Industrial PC ก็จะสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ความโปร่งใสและประสิทธิภาพที่คุ้มค่า

ระบบใหมนี้เพิ่มมูลค่าให้กับไทยเบฟ ด้วยการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์และประสิทธิภาพการผลิต โดย WinCC นี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตในปัจจุบันกับผลผลิตที่ได้รับจากเครื่องจักรตัวเดิม และยังช่วยตรวจจับปัญหาส่วนที่ติดขัดได้ (bottleneck) ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ช่วยให้ไทยเบฟสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม และในที่สุดก็ช่วยเพิ่มผลผลิตโดยรวมให้กับโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความโปร่งใสด้านข้อมูลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพในกระบวนการผลิต 

ด้วย SIMATIC WinCC V7 ไทยเบฟจึงสามารถนำข้อมูลการผลิตในปัจจุบันมาใช้คำนวณประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องลงมือทำด้วยตนเอง สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยประหยัดเวลา แต่ยังได้ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อีกด้วย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและฝ่ายบริหารของโรงงาน ยังสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยรวมจากระบบส่วนกลาง เพื่อระบุหาสาเหตุจากเครื่องจักรหรือในส่วนกระบวนการผลิต หากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ได้ และระบบก็ยังรองรับการตรวจสอบ กระบวนการทำงานของโรงงานอื่นๆในเครือของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้อีกด้วย นับว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ไทยเบฟก้าวสู่เส้นทางอุตสาหกรรมดิจิทัลได้อย่างที่ตั้งใจจริง

 

“และสุดท้าย ข้อดีที่ห็นชัดจากการทำงานร่วมกับซีเมนส์ก็คือ การเอาใจใส่ในลูกค้าและสนับสนุนที่ดีเยี่ยมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากซีเมนส์ไม่เพียงแค่ช่วยเราแก้ไขปัญหาต่างๆในกระบวนการผลิตของเรา แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ซึ่งเราสามารถใช้ในการขยับขยายธุรกิจของเราในอนาคตได้อีกด้วย”

คุณ นพวาริน ดวงดี กล่าวเสริม

ภาพรวมจากผลิตภัณฑ์ของซีเมนส์

ภาพรวมจากผลิตภัณฑ์ของซีเมนส์

ไทยเบฟไม่เพียงแต่ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลการผลิตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้เท่านั้น SIMATIC WinCC V7 ยังสามารถปรับรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการใช้งานจากแต่ละโรงงาน และรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันได้

SIMATIC WinCC V7

  • โซลูชันวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการจัดเก็บขอมูลที่เชื่อถือได้และมีความปลอดภัยสูงสุด
  • รองรับระบบที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงอินเทอร์เฟซสคริปต์ และรูปแบบโปรแกรมดั้งเดิม
  •  เข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์และมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ระบบ SCADA แบบเปิด สามารถนำเสนอฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับทุกอุตสาหกรรมและทุกรูปแบบการใช้งาน
เว็บไซต์ SIMATIC WinCC V7