พิธียกเสาเอกโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1

  ผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  นำโดย นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า (กลาง) และนายชัยรัตน์ เกตุเงิน ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ซ้ายสุด) จัดพิธียกเสาเอกโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 ณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้  จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้บริหารกลุ่มบริษัทกิจการร่วมค้า  มร.คริสเตียน  เบิร์กแมน  (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการโครงการ บริษัท ซีเมนส์ เอจี เยอรมนี  มร.มาร์คุส  ลอเรนซินี่ (ที่ 2 จากขวา) ประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท ซีเมนส์ จำกัด (ประเทศไทย) และมร.โซจิ  ซากาอิ  (ขวาสุด) ประธาน บริษัท มารูเบนิ ประเทศไทย จำกัด ร่วมในพิธี  ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ผลิตจากกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำของซีเมนส์  โดยเมื่อแล้วเสร็จ จะมีกำลังการผลิตประมาณ 1,200 เมกะวัตต์ และจ่ายไฟฟ้าให้กับครัวเรือนได้ประมาณ 1,500,000 ครัวเรือน