จากของขวัญ สู่การให้ที่มากกว่า “From Gift to Giving” campaign

ซีเมนส์ได้ริเริ่มแนวคิดแคมเปญ “From Gift to Giving” เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายงดรับ/ให้ของขวัญปีใหม่ (No Gift Policy) งบประมาณส่วนนี้จึงถูกจัดสรรเปลี่ยนเป็นการมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ขาดแคลนโอกาสในสังคม ในการนี้ บริษัท ซีเมนส์ จำกัด โดย คุณสุวรรณี สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและซีอีโอ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการมอบเงินสนับสนุนให้กับโครงการ “ก้าวเพื่อน้อง” จำนวน 150,000 บาท โดยมี คุณอาทิวราห์ คงมาลัย (พี่ตูน บอดี้สแลม) ตัวแทนมูลนิธิก้าวคนละก้าว เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวจะถูกมอบให้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อสนับสนุนเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนพิเศษ ให้พวกเขาได้มีโอกาสรับการศึกษาต่อเนื่องและเติบโตไปประกอบอาชีพที่พวกเขาอยากจะเป็น และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมของเราเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ซีเมนส์เชื่อมั่นว่า เรากำลังมอบของขวัญที่มีคุณค่าให้กับสังคมของเรา เพื่อร่วมกันส่งต่อพลังที่จะสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งกว่าด้วยกัน 

การ "ให้" ในครั้งนี้ ซีเมนส์และลูกค้าของเราทุกๆ ท่าน ถือว่าได้ร่วมกันสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าให้กับเด็กในสังคม โดยการมอบโอกาสให้พวกเขาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะมีโอกาสที่จะเติบโตไปประกอบอาชีพที่พวกเขาอยากจะเป็น และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมของเราเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” 
คุณสุวรรณี สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและซีอีโอ บริษัท ซีเมนส์ จำกัด  

เกี่ยวกับโครงการ “ก้าวเพื่อน้อง”

โครงการ“ก้าวเพื่อน้อง” โดยมูลนิธิก้าวคนละก้าว จะนำรายได้ทั้งหมดจากโครงการฯ ส่งมอบให้กับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อมุ่งเป้าสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนพิเศษที่กำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ ได้มีโอกาสรับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเป็นการมอบโอกาสให้เด็กเหล่านั้นมีทางเลือกให้กับชีวิตได้มากขึ้น และสามารถประกอบอาชีพตามที่ตนเองฝันได้ดั่งตั้งใจ
 

เกี่ยวกับซีเมนส์

ซีเมนส์ (เบอร์ลินและมิวนิค) เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าระดับโลกที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ด้านวิศวกรรมอันยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรม คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นสากลมากว่า 173 ปี บริษัทมีสาขาอยู่ทั่วโลก เน้นธุรกิจด้านการสร้างและการกระจายกระแสไฟฟ้า ระบบอัจฉริยะสำหรับอาคาร และการจ่ายพลังงาน และระบบออโตเมชั่นและดิจิทัลไลเซชั่นสำหรับภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีซีเมนส์ โมบิลิตี้ ผู้นำโซลูชั่นด้านการขนส่งสำหรับรถไฟและรถยนต์ ด้านบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า และด้วยซีเมนส์เป็นผู้ถือหุ้นหลักในซีเมนส์กาเมซ่า รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี และซีเมนส์ เฮลธ์แคร์ ซีเมนส์จึงเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการแพทย์ และโซลูชั่นการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบลมทั้งแบบบนฝั่งและนอกฝั่ง ในปี 2562 ซึ่งจบไปเมื่อเดือนกันยนยน 2562 ซีเมนส์สร้างรายได้ 86 พันล้านยูโร และมีผลกำไร 5.6 พันล้านยูโร มีพนักงาน 385,000 คนทั่วโลก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.siemens.com