การนำระบบดิจิทัลมาใช้

โลกของเราเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าที่เคยเป็น อุปกรณ์และเครื่องจักรอัจฉริยะหลายพันล้านชิ้นสร้างข้อมูลจำนวนมหาศาล ทำให้เกิดเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนจริง การเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านี้ให้เกิดมูลค่าคือปัจจัยสำคัญของการประสบความสำเร็จ ชมวิดีโอเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำระบบดิจิทัลมาใช้…

พบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นระบบดิจิทัลที่ซีเมนส์พร้อมนำเสนอในวันนี้สำหรับโลกแห่งอนาคต - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น
โดยย่อ

รู้จริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตัลของคุณ

MindSphere คือแพลตฟอร์มระบบคลาวด์แบบเปิดจากซีเมนส์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบปฏิบัติการ IoT ที่ทรงพลังพร้อมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและความสามารถในการเชื่อมต่อ เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา แอปพลิเคชันและบริการต่างๆ เพื่อช่วยในการประเมินและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณและเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ล้ำสมัย เพิ่มประสิทธิภาพและปรับแต่งทรัพยากรของคุณให้เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มเวลาในการให้บริการสูงสุด
ในเชิงลึก

การก้าวกระโดดแบบดิจิตัล - บรรลุประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นโดยการผสานโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนจริงเข้าด้วยกัน

โลกของเรากำลังเพิ่มความเป็นดิจิตัลมากขึ้น จากอุปกรณ์ส่วนบุคคลไปจนถึงระบบที่ซับซ้อนในอุตสาหกรรม

เซนเซอร์และหัวขับวาล์วในกังหันแก๊ส รถไฟหรือโรงงานผลิตจะรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบสภาพ ควบคุมการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโดยใช้ความเป็นไปได้ของระบบดิจิตัลแฝดและการทำโมเดลข้อมูลที่สอดคล้องกัน อัลกอริธึมขั้นสูง การประมวลผลกำลังสูง การเชื่อมต่อที่ดีขึ้นและการจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ทั้งหมดจะช่วยทำให้เกิดระบบอัจฉริยะ การรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องใช้ชุดทักษะที่เป็นลักษณะเฉพาะ ซีเมนส์มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม โดเมนและความรู้ด้านดิจิตัลเพื่อสร้างการปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิตและการปฏิบัติงานไปจนถึงการบำรุงรักษา

การออกแบบและวิศวกรรม - ช่วยเร่งรัดการออกแบบผลิตภัณฑ์และลดเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด

เทคโนโลยีการจำลองแบบดิจิตัลจะช่วยเร่งเวลาในการออกแบบโรงงาน การติดตั้งและการทดสอบการใช้งาน รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการวางแผนการผลิตทั้งหมด ผลิตภัณฑ์หลายอย่างสามารถเปรียบเทียบ ทดสอบ และประเมินผลแบบเสมือนจริงได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ

การผลิตและการดำเนินงาน - เทคโนโลยีดิจิตัลจะเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูงสุด

อุปกรณ์หลายตัวในระบบและโรงงานจะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้อย่างชาญฉลาดเพื่อสื่อสารกับแต่ละส่วนและแลกเปลี่ยนข้อมูลในแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ข้อมูลนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบเพื่อความยืดหยุ่นที่เพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพและการปรับตัวในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักที่คาดไม่ถึง

การเรียนรู้ด้วยเครื่องจะทำให้ระบบที่ซับซ้อนมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่มีการเข้าแทรกแซงของมนุษย์ ผ่านการใช้ข้อมูล การประมวลผลประสิทธิภาพสูงและอัลกอริทึมอัจฉริยะขั้นสูง เช่น กังหันลมสามารถเพิ่มผลผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการเปรียบเทียบข้อมูลการดำเนินงานกับข้อมูลสภาพอากาศและทำการปรับเปลี่ยนตามที่จำเป็น

การบำรุงรักษาและการบริการ - การวิเคราะห์แบบอัจฉริยะเพื่อลดช่วงการหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด

บริการดิจิตัลจะตรวจหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์ข้อมูลที่ชาญฉลาดจะช่วยให้สามารถระบุรูปแบบและคาดการณ์ถึงช่วงเวลาที่อาจเกิดการหยุดการทำงานได้ การหยุดทำงานที่เหลือน้อยที่สุดจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ด้วยบริการควบคุมวงจรการใช้งาน  

กรณีศึกษา

ดิจิตัลคืออนาคต

ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า เครือข่ายการขนส่งหรือโรงงานในเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม การนำระบบดิจิตัลมาใช้จะทำให้การผลิต ระบบพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อถือได้ และไม่ตกยุค
สิงตีพิมพ์

การสำรวจเกี่ยวกับการนำระบบดิจิตัลมาใช้

ซีเมนส์ได้ทำการสำรวจลูกค้าเกี่ยวกับการนำระบบดิจิตัลมาใช้ในหลายประเทศ

ดาวน์โหลดการสำรวจการนำระบบดิจิตัลมาใช้ของลูกค้า

ข่าวและวีดีโอ

ก้าวทันเหตุการณ์ด้วยข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการนำระบบดิจิตัลมาใช้

Subscribe to our pictures of the future newsletter

Subscribe