ดิจิทัลเอ็นเตอร์ไพร้ส – คิดเพื่ออุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า (Digital Enterprise – Thinking industry further!)

ขับเคลื่อนไปสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดดิจิทัล (Digital Transformation) ด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ และ เทคโนโลยีล้ำสมัย
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิจิทัล เอ็นเตอร์ไพร้ส

ติดต่อได้ที่นี่

ดิจิทัลไลเซชั่นกำลังเข้ามามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนรูปแบบอุตสาหกรรม

คิดเพื่อก้าวสู่อนาคตของธุรกิจที่ดีกว่า (Thinking ahead to the future of industry)

ด้วยกระบวนการผลิตที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อผลผลิตที่ดีกว่า และการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ ซึ่งโซลูชั่นดิจิทัลมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก แม้ว่าในอนาคตธุรกิจอุตสาหกรรมจะมีโอกาสมากก็ตาม เทคโนโลยีขั้นสูงสุด (Cutting-edge technologies) ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องและการผลิตชิ้นส่วน เพื่อตอบสนองให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

โซลูชั่นดิจิทัลช่วยให้กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีหลากหลายขนาด สามารถปรับปรุงระบบปัจจุบัน ให้ตอบสนองต่อเทคโนโลยีอนาคตได้โดยอัตโนมัติและดิจิทัลไลเซชั่นยิ่งขึ้น เพื่อก้าวไปสู่ Industry 4.0 อย่างเต็มประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะไปสู่ในขั้นต่อไป มุ่งไปสู่ธุรกิจอุตสหกรรมด้วยแนวคิดดิจิทัล (Digital Transformation)

อินโฟกราฟฟิค

ดิจิทัล เอ็นเตอร์ไพร้ส ประกอบด้วยอะไรบ้าง (What a Digital Enterprise is made of)

เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ Industry 4.0 อย่างเต็มเปี่ยม ซีเมนส์ขอนำเสนอโซลูชั่นที่ประกอบด้วย ส่วนประกอบหลักของดิจิทัล เอ็นเตอร์ไพร้ส ด้วยโซลูชั่นที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจได้ ทั้งในอุตสากรรมผลิตชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมการผลิตแบบต่อเนื่อง สามารถลงทุนใน Industrie 4.0 เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด และเป็นดิจิทัลไลเซชั่นอย่างแท้จริง ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแบบต่อเนื่อง

ดิจิทัล เอ็นเตอร์ไพร้ส สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแบบต่อเนื่อง (Digital Enterprise for Process Industries)

เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด ยืดหยุ่นสูง และมีประสิทธิภาพ ดิจิทัลทวิน (Digital Twin) สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่ามีประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิตแบบต่อเนื่อง ซึ่งควบรวมโมเดลข้อมูลที่ครอบคลุมวัฏจักรการผลิตทั้งหมดครบทุกขั้นตอน ซึ่งสามารถสร้างได้จากเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่

ซึ่งก็มีประโยชน์สำหรับธุรกิจที่มีเทคโนโลยีเดิมที่มั่นคง และทำงานได้โดยไม่มีปัญหามาอย่างยาวนานแล้ว ในขณะที่การปรับปรุงระบบจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานเหมือนกันตลอดทั้งวงจรการผลิต การจำลอง การทดสอบ และ การปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะสม ก่อนตัดสินใจทำการผลิตออกมา ซึ่งทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำได้โดยการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ฟีดแบ็คจากกระบวนการผลิตและลูกค้า ก็สามารถนำมาปรับระบบให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องปรับการทำงาน และปิดระบบการทำงานชั่วคราว สามารถคาดเดาระยะเวลาการปรับปรุงระบบได้

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมดิจิทัล เอ็นเตอร์ไพร้ส สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแบบต่อเนื่อง >

สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน

ดิจิทัล เอ็นเตอร์ไพร้ส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน (Digital Enterprise for Discrete Industries)

ดิจิทัล เอ็นเตอร์ไพร้ส สามารถนำซอร์ฟแวร์อุตสาหกรรมและอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนมาทำงานร่วมกันได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เครื่องจักรกล และไลน์การผลิต สามารถควบรวมเข้ากับระบบดิจิทัลห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ด้วยกัน และรวมถึงซัพพลายเออร์

ซึ่งช่วยให้บริษัทผู้ผลิต ควบรวมระบบดิจิทัลให้เข้ากับธุรกิจ รวมถึงซัพพลายเออร์ สามารถเริ่มได้ทุกจุดของห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึง การวางแผนการผลิต วิศกรรมการผลิต กระบวนการผลิต การให้บริการ และขยายไปสู่กระบวนการดิจิทัลไลเซชั่นทีละขั้นตอน เช่นเดียวกับระบบเครื่องจักรอาคาร จากการออกแบบเครื่องจักร ไปจนถึงวิศวกรรม กระบวนการทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ การทำงานของเครื่องจักร และการให้บริการ

มายด์สเฟียร์ (MindSphere) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ IoT แบบเปิด ทำงานบนระบบคลาวด์ของบริษัทซึ่งเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นจริงเข้ากับโลกดิจิทัล หมายความว่าผู้ผลิตสามารถวิเคราะห์ โรงงานการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ใช้จริง ซึ่งตอบฟีดแบ็คในเชิงลึกได้ทั้งระบบห่วงโซ่แห่งคุณค่า ที่สนับสนุนการการทำงานต่อเนื่องได้อย่างดีที่สุด ผู้ผลิตเครื่องจักรสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักร เพื่อเพิ่มการทำงานให้ดีที่สุดให้เหมาะสมกับคอนเซ็ปต์เครื่องจักรยุคใหม่

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมดิจิทัล เอ็นเตอร์ไพร้ส สำหรับอุตสาหกรรมที่ไม่ต่อเนื่อง >

ทำไมต้องเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล เอ็นเตอร์ไพร้ส? (Why become a Digital Enterprise?)

รวดเร็ว ยืดหยุ่น เพิ่มประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัล (Digital Transformation) มาติดตามดูกันว่าดิจิทัล เอ็นเตอร์ไพร้ส ช่วยให้ธุรกิจอุสาหกรรมของคุณก้าวมาเป็นผู้นำในตลาดในวันนี้ และพรุ่งนี้ได้อย่างไร

เทคโนโลยีขั้นสูงสุด – อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Cutting-edge technologies – the future of industry)

การทำงานที่ทรงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีขั้นสูงสุดในดิจิทัล เอ็นเตอร์ไพร้ส ช่วยให้การใช้งานข้อมูลเป็นไปอย่างชาญฉลาด ปูทางสู่อีกระดับของธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดดิจิทัล (Digital Transformation) การมาบรรจบกันของเทคโนโลยี (Convergence of Information Technology) และ เทคโนโลยีส่วนปฏิบัติการ (Operational Technology)

มายด์สเฟียร์ แพลตฟอร์มระบบคลาวด์แบบเปิด จุดเด่นด้วยระบบปฏิบัติการ IoT (MindSphere, the cloud-based, open Internet of Things (IoT) operating system)

มายด์สเฟียร์ ช่วยให้อุตสาหกรรมทั่วโลก สามารถเชื่อมต่อเครื่องจักรและโครงสร้างหลักเข้ากับโลกดิจิทัล

ระบบรองรับได้หลายโปรโตคอล ช่วยให้การเชื่อมต่ออุตสาหกรรมเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย ก้าวไปสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริง การควบคุมข้อมูล (Harnessing Data) ด้วยมายด์สเฟียร์ ที่มาจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ชาญฉลาด ระบบองค์กร และ การทำระบบรวมศูนย์ (Federated Sources) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อมาปรับกระบวนการทำงานได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ และลดค่าใช้จ่ายในการทำงานและการดูแลรักษา

 

มายด์สเฟียร์ มี 3 โซลูชั่น ที่ช่วยแนะนำให้บริษัทธุรกิจในการพัฒนาระบบ IoT ในทุกๆ ขั้นตอน

องค์รวมของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของเราที่ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการคุณ (Our Holistic Digitalization Offering)

ดิจิทัล เอ็นเตอร์ไพร้ส ที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ (Digital Enterprise for your industry)

แต่ละธุรกิจย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน และการตอบสนองที่ตรงจุด อย่างไรก็ดี ดิจิทัล เอ็นเตอร์ไพร้ส สามารถปรับรูปแบบให้เข้ากับความต้องการและเหมาะกับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

ดิจิทัล เอ็นเตอร์ไพร้ส (Digital Enterprise) ที่นำโซลูชั่นของเราไปใช้ – ตัวอย่างอ้างอิง Rosendahl Nextrom

Rosendahl Nextrom

ผู้ผลิตเครื่องจักรกลชั้นนำอย่าง Rosendahl Nextrom ได้มองหาโซลูชั่นใหม่เพื่อมาพัฒนาธุรกิจของตน เพื่อก้าวมาเป็นผู้นำทางการตลาดด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดโลก ต้องขอบคุณการทำงานร่วมกันระหว่างระบบจำลองกับระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะ TIA Portal ทำให้บริษัทสามารถจัดการกระบวนการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มกำลังการผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ระบบจำลองที่ง่ายสำหรับกระบวนการผลิตใหม่

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดต่อได้ที่นี่

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิจิทัล เอ็นเตอร์ไพร้ส