การแจ้งเตือนคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้ใช้กับเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ภายใต้“ siemens.com” (“ เว็บไซต์”)
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่มีข้อมูลบางอย่างที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้ให้บริการโดย Siemens AG (“ ซีเมนส์”) - ที่เรียกว่า“ คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง” - หรือโดยบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่ซีเมนส์ คุกกี้ดังกล่าวเรียกว่า "คุกกี้ของบุคคลที่สาม"
 

คุกกี้จำเป็นต้องมีฟังก์ชั่นบางอย่างในเว็บไซต์เช่น เพื่อรักษาตัวเลือกภาษาที่ทำโดยผู้ใช้ นอกจากนี้คุกกี้ยังช่วยให้ผู้ออกใบรับรอง (ซีเมนส์หรือบุคคลที่สาม) รับรู้ว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเคยถูกเรียกใช้โดยอุปกรณ์ปลายทางบางอย่างทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชมที่กลับมา (หรืออุปกรณ์ปลายทาง) และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน เว็บไซต์และความสนใจของพวกเขา

 

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของซีเมนส์ในเว็บไซต์รวมถึงเว็บไซต์บุคคล

ที่สาม

 

คุกกี้สามารถแบ่งออกเป็นสี่หมวดหมู่ขึ้นอยู่กับหน้าที่และวัตถุประสงค์: คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง, คุกกี้ปฎิบัติการ, คุกกี้ฟังก์ชั่นการทำงานและคุกกี้ทางการตลาด

 

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานของไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าไปในส่วนต่างๆของเวบไซต์ และใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เช่น คุณสามารถกำหนดขอบเขตความเป็นส่วนบุคคลได้ การล็อคอิน หรือการเติมข้อความลงในแบบฟอร์ม ซึ่งถ้าหากไม่มีคุกกี้ เวบไซต์จะไม่สามารถทำงานให้ท่านได้อย่างราบรื่นตามที่ต้องการ และด้วยคุกกี้ที่จำเป็นเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ใช้งานตามกฏหมาย ซึ่งคุณสามารถจัดการที่เวบบราวเซอร์เพื่อบล๊อกคุกกี้ที่จำเป็นได้ แต่คุณอาจจะไม่สามารถใช้บริการเวบไซต์ หรือคุณลักษณะบางอย่างที่คุณต้องการได้

 

คุกกี้ปฏิบัติการ

คุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเวบไซต์ของเราว่าเป็นอย่างไร เข้าเยี่ยมชมหน้าเพจใดบ่อยที่สุด และพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาเข้าเยี่ยมชมหน้าเพจอื่นๆ ทั่วทั้งเวบไซต์เป็นแบบใด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเวบไซต์ให้ใช้งานสะดวกและเหมาะสมกับผู้ใช้งาน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดี

 

คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน

คุกกี้เหล่านี้อนุญาตให้เวบไซต์จดจำตัวเลือก หรือข้อมูลที่คุณกรอกไว้ (เช่น ชื่อผู้เข้าใช้งาน ภาษา หรือถิ่นที่คุณอาศัย) และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม รวมถึงคุณลักษณะส่วนตัว นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ใช้งานตามที่ร้องขอ เช่น การเล่นวีดีโอ

 

คุกกี้ทางการตลาด

คุกกี้การตลาด (หรือที่เรียกว่าการกำหนดเป้าหมายหรือคุกกี้โฆษณา) ใช้เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณมากขึ้น พวกเขายังใช้เพื่อ จำกัด จำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณารวมทั้งช่วยวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา

 

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้การตลาด (ถ้ามี) เป็นความยินยอมของผู้ใช้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ต่างๆ (เช่นวัตถุประสงค์ของคุกกี้และผู้รับข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้) ที่นี่: