กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

จากระบบส่งกำลังขับที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ และคอนโทรลเลอร์อัจฉริยะ ไปจนถึงนวัตกรรมซอฟต์แวร์ PLM

โลกอุตสาหกรรมกำลังอยู่ ณ จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ระบบควบคุมอัตโนมัติได้รับการพัฒนาไปสู่การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบดิจิทัล จุดมุ่งหมายคือการเพิ่มความสามารถในการผลิต ประสิทธิภาพ ความเร็วและคุณภาพ อันส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทสูงขึ้นเพื่อการกรุยทางไปสู่อนาคต พบกับข้อเสนอจากซีเมนส์ที่หลากหลายด้านเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติและการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลของกระบวนการผลิตได้ที่นี่

เรื่องราว

ทันเหตุการณ์กับเรื่องราวและบทความล่าสุด

โลกของระบบควบคุมอัตโนมัติเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พบกับภาพรวมของโครงการอ้างอิง ซอฟต์แวร์ และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ล่าสุด ตลอดจนเรื่องราวความสำเร็จต่าง ๆ

ติดต่อเรา

Digital Industries e-mail: Industrymarketing.th@siemens.com                                                               

Tel : (+66) 1 800 808 8888

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง