เทคโนโลยีระบบอาคาร

 

ซีเมนส์ถือเป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ในด้านอาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่ประหยัดพลังงาน ปลอดภัย และมั่นคง ด้วยระบบที่มุ่งเน้นด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการเชิงกลยุทธด้านประสิทธิภาพและความเสี่ยง

Partners & Ecosystems

พันธมิตรและระบบนิเวศทางธุรกิจ

ข้อมูลอ้างอิง (จากกลุ่มบริษัทซีเมนส์ทั่วโลก)

เราช่วยสร้างให้สถานที่แต่ละที่บนโลกนี้ ดียิ่งกว่าเดิม