ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค

ซีเมนส์และบริษัทในเครือนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายให้แก่ลูกค้า นับตั้งแต่การติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติภายในบ้าน จนถึงระบบรักษาความปลอดภัยและกองทุนเพื่อการลงทุน

* ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน

ซีเมนส์ได้ดำเนินการขายหุ้นที่บริษัทมีอยู่ใน BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH โดยมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มกราคม 2558 ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าซีเมนส์มิได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม BSH Hausgeräte GmbH ยังคงได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า SIEMENS สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน