พลังงาน

ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

กลุ่มธุรกิจของซีเมนส์ครอบคลุมทุกมิติของการใช้งานเพื่อออกแบบ จัดหาแหล่งเงินทุน ก่อสร้าง ดำเนินงาน และรซ่อมบำรุงระบบโครง​ข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบจ่ายไฟฟ้า

ความเคลื่อนไหวน่าสนใจล่าสุดในแวดวงพลังงาน

แนวโน้มและประเด็นที่น่าสนใจ

ติดต่อเรา

ซีเมนส์นำเสนอแนวทางอันหลากหลายเพื่อเผชิญความท้าทายด้านพลังงานในอนาคต กล่มธุรกิจเทคโนโลยีในทางกายภาพและระบบดิจิทัลผลิตภัณฑ์และโซลูชันส์ที่มาพร้อมกับบริการชั้นยอดและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อเราสิ !  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

ศูนย์บริการลูกค้า