ใช้ประโยชน์พลังงานไฟฟ้าให้เต็มที่

Medium Voltage

ระบบจ่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแรงดันปานกลาง

ผลิตภัณฑ์และบริการอันหลากหลายในกลุ่มระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางช่วยให้เกิดการใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ แนวคิดแบบบูรณาการสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางเป็นพื้นฐานของเมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การประยุกต์ใช้งานในอาคารและโรงงาน และระบบจ่ายไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือสูง

พลังที่ก่อกำเนิดพลัง

ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและโซลูชันส์สำหรับระบบส่งและระบบจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัล
พลังที่ก่อกำเนิดพลัง

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ดาวน์โหลดและขอคำปรึกษาอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม