ลูกค้าอุตสาหกรรม

เริ่มต้นกับระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart power distribution)

ทุกอุตสาหกรรมมีความท้าทายของตัวเอง แต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์เฉพาะตัว แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถในการผลิต ความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของโรงงาน          ซีเมนส์ได้รวบรวมคู่มือทางเทคนิคสำหรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะรวมถึงกรณีศึกษาอุตสาหกรรมโดยละเอียด ตั้งแต่สนามบินและยานยนต์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมน้ำมันเพื่อบริโภค 

หนังสือคู่มือใหม่ล่าสุด 368 หน้า ครอบคลุมการวางแผนการจ่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะอย่างครบถ้วน รวมถึงกรณีศึกษาอุตสาหกรรม

FREE Download!

Download

กรุณากรอกแบบฟอร์ม

อ้างอิง

โครงการที่ใช้โซลูชั่นของเรา

ระบบตรวจสอบพลังงานที่เหมาะสมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Gestamp | ตั้งอยู่ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน Gestamp เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีฐานการผลิตมากกว่า 100 แห่งใน 20 ประเทศ เป็นตัวอย่างการใช้การบูรณาการทางพลังงานไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม (TIP) หนึ่งในโรงงานของพวกเขาได้เริ่มต้นใช้ TIP ที่ช่วยให้บริษัทสามารถรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานจากผู้ใช้พลังงานทุกหน่วยได้อย่างถุกต้อง ข้อมูลที่ได้รับจำนวนประมาณ 21 พันล้านหน่วยข้อมูล ต่อโรงงาน ต่อปี ถูกนำไปวิเคราะห์ที่ศูนย์ควบคุมของซีเมนส์ในเซวิลล์ ช่วยให้ Gestamp ได้รับผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำของการใช้พลังงานของหน่วยงานภายในแต่ละหน่วย พร้อมทั้งคำแนะนำในการปรับกระบวนการให้ดีขึ้นโดยทันที ด้วยผลของข้อมูลที่ได้รับนี้ Gestamp กำลังวางแผนที่จะใช้ TIP ในโรงงานอื่นเช่นเดียวกัน

ทางแก้ไขของการจ่ายพลังงานไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์สำหรับ KIA Motors ในเม็กซิโก

Hyundai / KIA | Pesquería ประเทศเม็กซิโก ในเดือนกรกฎาคม 2558 KIA Motors เริ่มจำหน่ายรถยนต์ในเม็กซิโก เพื่อให้การสร้างตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในสิบเมืองใหญ่ของประเทศเป็นไปอย่างแน่นแฟ้น KIA ได้สร้างโรงงานใหม่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งโดยห่างจากเมือง Pesqueria ใน Nuevo Leon 10 กม. โรงงานถูกกำหนดว่าจะต้องผลิตรถยนต์ 300,000 คันภายในปีแรกของการให้บริการและจะต้องเป็นโรงงานผลิตที่ทันสมัยที่สุดในโลกของ KIA การวางแผนกำลังการผลิตระยะยาว จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างครอบคลุม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายงานในอนาคต การนำพลังงานแบบบูรณาการ (TIP) มาใช้นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ เพราะสามารถทำให้การวางแผน และ การบริการที่ซับซ้อนเป็นไปได้อย่างดี รวมถึงได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากแหล่งผลิตที่เดียว

ซีเมนส์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานน้ำตาลในตุรกี  

Amasya Sugar A.Ş, | เมืองซูลูวา ประเทศตุรกี ผู้ผลิตน้ำตาลในประเทศตุรกี Amasya Sugar (Amasya ŞekerFabrikası A.Ş. ) กำลังแทนที่การจ่ายพลังงานไฟฟ้ารูปแบบเก่าของซีเมนส์ด้วยระบบและส่วนประกอบใหม่จากซีเมนส์ จากเครื่องมือการวางแผน SIMARIS พบว่า ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าประกอบด้วย ตู้สวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ SIVACON S8  เบรคเกอร์เคส 3VA ที่มีความสามารถด้านการสื่อสาร รวมถึงอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบจัดการพลังงาน 7KM PAC4200 และ 7KM PAC3100 จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์วัด ส่งผลให้โรงงานประหยัดพลังงานได้มากขึ้นและปรับปรุงความพร้อมใช้งานของโรงงานได้ดีขึ้น