ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม - SIRIUS

Installation of SIRIUS Industrial Controls in a control cabinet

ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม - SIRIUS

SIRIUS นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และครอบคลุมลักษณะการใช้งานในระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยมีข้อได้เปรียบที่สำคัญ คือ การออกแบบในเชิงโมดูลาร์ ซึ่งทำให้วางแผนและติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตู้ควบคุมได้ง่าย นอกจากนี้ยังสะดวกต่อการติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของระบบกระจายศูนย์ที่แยกออกมาต่างหาก

Fair, พ.ย. 8 - พ.ย. 10

SPS 2022

Make it real! Become a Digital Enterprise. We'll show you how at SPS 2022 from November 8th - 10th!

Technology innovations, best-in-class automation solutions, impressive exhibits and great networking opportunities are waiting for you! Meet us there and learn how to accelerate your digital transformation.

ข่าวสารและสื่อ

บทความล่าสุดจากซีเมนส์สำนักงานใหญ่ (ภาษาอังกฤษ)

บทความยอดนิยม (ภาษาอังกฤษ)

Discover more applications

SIRIUS Media Center

เพื่อให้คุณทันเหตุการณ์อยู่เสมอ !

จดหมายข่าว พอดแคสต์ ข่าวสารล่าสุด และวิดีโอ ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนเกี่ยวกับแนวโน้ม ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และโซลูชันใหม่ ๆ  สำหรับแผงควบคุมของคุณ