ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม - SIRIUS

Installation of SIRIUS Industrial Controls in a control cabinet

ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม - SIRIUS

SIRIUS นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และครอบคลุมลักษณะการใช้งานในระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยมีข้อได้เปรียบที่สำคัญ คือ การออกแบบในเชิงโมดูลาร์ ซึ่งทำให้วางแผนและติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตู้ควบคุมได้ง่าย นอกจากนี้ยังสะดวกต่อการติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของระบบกระจายศูนย์ที่แยกออกมาต่างหาก

ข่าวสารและสื่อ

บทความล่าสุดจากซีเมนส์สำนักงานใหญ่ (ภาษาอังกฤษ)

บทความยอดนิยม (ภาษาอังกฤษ)

Discover more applications

SIRIUS Media Center

เพื่อให้คุณทันเหตุการณ์อยู่เสมอ !

จดหมายข่าว พอดแคสต์ ข่าวสารล่าสุด และวิดีโอ ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนเกี่ยวกับแนวโน้ม ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และโซลูชันใหม่ ๆ  สำหรับแผงควบคุมของคุณ