Peace of Mind (โปรอุ่นใจ)

Digital services

  

การทำงานอย่างเที่ยงตรงของเครื่องจักรและโรงงาน เป็นสิ่งสำคัญของผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่น อีกทั้งยังจำเป็นที่จะต้องรักษาคุณภาพการให้บริการในระดับสูงสุดอีกด้วย ผู้ผลิตทั้งหลายต่างก็ต้องพบเจอกับความท้าทายมากมายเฉกเช่นเดียวกับจำนวนสินค้าที่เขาเหล่านั้นผลิตนั่นเอง เราสามารถให้บริการคุณแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นทำข้อตกลงในการให้บริการ ครอบคลุมไปจนถึงการซ่อมใหญ่แบบยกเครื่อง รวมถึงการวางแผนระยะยาวสำหรับอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งกลุ่มธุรกิจดิจิทัลเอ็นเตอร์ไพร้สของเรา จะเข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องแบบเจาะลึก และทำการวิเคราะห์ขั้นตอนในการประมวลข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะทำให้เครื่องจักรและโรงงานของท่านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิผล

ซีเมนส์ กลุ่มธุรกิจ Digital Industries ขอมอบข้อเสนอ การให้บริการ (Service Agreement):

  • การให้บริการช่วยเหลือลูกค้าและรับประกัน โดยผ่านสายด่วน Hotline ซึ่งจะตอบกลับภายใน 4 ชั่วโมง และให้บริการถึงสถานที่ภายใน 8 ชั่วโมง พร้อมทั้งขยายเวลาระยะประกันเพิ่มให้อีก 3 เดือน
  • ส่วนลดการจัดอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ถึง 10%
  • การบริการที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ภายใน 8 -12 ชั่วโมง พร้อมมอบส่วนลดค่าบริการรายชั่วโมงถึง 10%

การให้บริการช่วยเหลือลูกค้าและรับประกัน

แพ็คเกจ
Basic
Basic Plus
Advance
สายด่วน Hotline (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00)
O
O
O
ระยะเวลาการบริการติดต่อกลับในเวลาทำงาน
ภายใน 8 ชั่วโมง
ภายใน 4 ชั่วโมง 
ภายใน 4 ชั่วโมง
การให้บริการถึงสถานที่ภายใน 8 ชั่วโมง (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00)
 
O
O
ขยายเวลาระยะประกันเพิ่ม 3 เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งซื้อใหม่
O
O
O

การจัดอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

แพ็คเกจ
Basic
Basic Plus
Advance
ส่วนลดการจัดอบรมมาตรฐาน SITRAIN
 
10%
10%

การให้บริการช่วยเหลือ

แพ็คเกจ
Basic
Basic Plus
Advance
สัญญาการบริการที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้
 
O
O
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ขั้นพื้นฐาน(Preventive Maintenance) (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30) 
 
ภายใน 8 ชั่วโมง
ภายใน 12 ชั่วมง
ส่วนลดค่าบริการมาตรฐานต่อชั่วโมง
5%
10%
10%
มูลค่าส่วนลด (ไม่รวม VAT)
10,000
65,000
90,000

สำหรับลูกค้าที่มีออเดอร์เข้ามาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เราขอมอบข้อเสนอสุดพิเศษเพิ่มเติม ดังนี้ 

แพ็กเกจแบบ Special Basic Plus: รายงานสถานะอายุการใช้งานสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ของซีเมนส์เพิ่ม 1 ครั้ง

แพ็กเกจแบบ Special Advanced: รายงานสถานะอายุการใช้และสายด่วน 24 ชั่วโมง 7 วัน เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

เงื่อนไขการให้บริการ

การขยายระยะเวลาการรับประกัน สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงาน ผลิตภัณฑ์ควบคุมการเคลื่อนไหวและกระบวนการอัตโนมัติ

 

สำหรับระยะเวลาการให้บริการถึงสถานที่:

 

  • สำหรับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดเดียวกับสำนักงานของซีเมนส์ (กรุงเทพฯ และ ระยอง) ระยะเวลาการให้บริการ 8 ชั่วโมง ซึ่งรวมระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมงด้วย
  • หากเกิดปัญหาการจราจรที่คาดไม่ถึง การให้บริการถึงสถานที่สำหรับลูกค้าในจังหวัดอื่นๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกัน
  • อาจมีค่าบริการการเดินทางเพิ่มเติม (เช่น ค่าน้ำมันและชั่วโมงการเดินทาง) สำหรับลูกค้าที่อยู่ห่างจากสำนักงานของซีเมนส์เกิน 100 กิโลเมตร

 

สำหรับการวิเคราะห์สถานะอายุการใช้งาน ลูกค้าควรเตรียมภาพรวมตัวเลข MLFB ในรูปแบบ Excel (ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่านี้ควรเตรียมพร้อมก่อนเจ้าหน้าที่จะมาให้บริการที่สถานที่)

 

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันพื้นฐาน (Preventive Maintenance)

  • ค่าบริการขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการในจังหวัดนครปฐมและระยอง ซึ่งรวมระยะเวลาการเดินทางไปและกลับประมาณ 2 ชั่วโมง 
  • อาจมีค่าบริการการเดินทางเพิ่มเติม (เช่น ค่าน้ำมันและชั่วโมงการเดินทาง) สำหรับลูกค้าที่อยู่ห่างจากสำนักงานของซีเมนส์เกิน 100 กิโลเมตร

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเราในพื้นที่ของคุณ