Upgrade Skill (โปรอัพเกรด)

พบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ 

ภายใต้ชื่อ SITRAINTM  ซีเมนส์ได้สร้างสรรค์คอร์สฝึกอบรมในกว่า 60 ประเทศทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหา ด้วย SITRAINTM คุณจะได้เรียนรู้การใช้ผลิตภัณฑ์ automation อย่างมีประสิทธิภาพและปรับส่วนต่างๆของระบบอย่างเหมาะสม ให้คุณพัฒนาขีดความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดในขบวนการผลิต ให้สามารถเริ่มการผลิตได้เร็วขึ้น ลดระยะเวลาความเสียหายเมื่อเกิดเหตุขัดข้องและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ตรวจสอบคอร์สฝึกอบรมใน APAC

ตารางฝึกอบรม

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเราในพื้นที่ของคุณ

สำหรับยอดสั่งซื้อใหม่ 

ยอดสั่งซื้อใหม่ที่มีมูลค่า 1,000,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิเข้าอบรมคอร์ส SITRAIN 2 ที่นั่ง

ยอดสั่งซื้อใหม่ที่มีมูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิเข้าอบรมคอร์ส SITRAIN 1 ที่นั่ง

 

หรือเพียงขอใบเสนอราคาจากเรา รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

ใบเสนอราคาที่มีมูลค่า 1,000,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 30% เมื่อลงทะเบียนเข้าอบรมคอร์ส SITRAIN

ใบเสนอราคาที่มีมูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 25% เมื่อลงทะเบียนเข้าอบรมคอร์ส SITRAIN

 

เงื่อนไขการให้บริการ

  • ข้อเสนอพิเศษนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2562
  • ยอดสั่งซื้อที่กล่าวมาข้างต้น ไม่รวม VAT 
  • ระยะเวลาการอบรมขึ้นอยู่กับตรางวันและเวลาการจัดอบรม SITRAIN
  • การอบรม SITRAIN นี้ จัดเฉพาะที่ SITRAIN Bangkok Training Center เท่านั้น

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเราในพื้นที่ของคุณ