บริการ

พันธมิตรระดับโลกที่พร้อมเสมอสำหรับคุณ

ความสำเร็จในระยะยาวของคุณคือเป้าหมายหลักในการทุ่มเทพยายามของเรา บุคลากรด้านงานบริการของเราทั่วทุกมุมโลกมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้คุณพร้อมเผชิญความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต พันธสัญญานี้ถือกำเนิดขึ้นบนความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความไว้วางใจที่มีมานานและที่กำลังจะงอกเงยต่อไป ความเชื่อมั่นของคุณคือสิ่งที่เราให้คำมั่นสัญญา เราพร้อมเสมอสำหรับคุณ – ซีเมนส์ เซอร์วิส

ติดต่อเรา

Digital Industries e-mail: Industrymarketing.th@siemens.com                                                               

Tel : (+66) 1 800 808 8888