ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม SITRAIN™ ประเทศไทย

ซีเมนส์ อินดัสตรี ยึดมั่นในคุณภาพและความเป็นเลิศ ศูนย์ฝึกอบรมในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี 2541 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศ ด้วยการสนับสนุนจากศูนย์ฝึกอบรมสาขาใหญ่ ณ เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ศูนย์ฝึกอบรม SITRAIN™ ประเทศไทยจึงสามารถจัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลายเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระบบส่งกำลังขับ ซึ่งประกอบด้วยคอร์สฝึกอบรม SIMATIC PLC : SIMATIC S7, TIA Portal, PCS7, WinCC, Sinamics, Simotion, สวิตชิงและเราติง (Switching and Routing) ในระบบเครือข่ายอุตสาหกรรมด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SCALANCE &  RUGGEDCOM และการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายอุตสาหกรรมด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SCALANCE & RUGGEDCOM

ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ :

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ห้องที่ 1 และ 2 ชั้น 31

2922/320-323 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อเรา

Digital Industries e-mail: Industrymarketing.th@siemens.com                                                               

Tel : (+66) 1 800 808 8888