Kullanım Koşulları

Bu sitede Siemens veya Siemens'e bağlı şirketler tarafından yayınlanan bütün içerik ve bilgiler aşağıdaki kullanım şartları tarafından korunmaktadır. Siteyi gezen ya da siteden faydalanan bütün kullanıcılar bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Siemens Aktiengesellschaft ve/veya iştirakleri ("Siemens") tarafından sunulan bu web sitesinin ("Siemens Web Sitesi") her türlü kullanımı, bu Kullanım Koşullarına tabidir. Bu Kullanım Koşulları, ürün ve servis satın alma gibi çeşitli koşul ve durumlarda düzenlenebilir, değiştirilebilir ya da yenilenebilir. Siemens Web Sitesi'ne erişmek ya da siteyi kullanmak için oturum açıldığında ya da oturum açılması gerekmeden giriş yapıldığında, bu Kullanım Koşulları o sırada güncel olan versiyonuyla kabul edilmiş sayılır.

 

İşletmelere ya da kamu kurumlarına Web üzerinden teklifler sunulması durumunda, bu işletmeler ya da kurumlar, kullanıcı tarafından temsil edilir ve kullanıcının yeterli bilgiye sahip olduğu ve buna uygun şekilde hareket edeceği varsayılır.

Bu Siemens Web Sitesi belirli bilgiler, yazılımlar ve (gerektiğinde) okuma ve indirme amaçlı dokümanlar içerir.

 

Siemens, Siemens Web Sitesi operasyonunu istediği anda tamamen ya da kısmen durdurabilir. Siemens, internet ve bilgisayar sistemlerinin doğası gereği, Siemens Web Sitesi'nin sürekli ulaşılabilir olması konusunda herhangi bir sorumluluk almaz.

Siemens Web Sitesi'nin bazı sayfaları şifre korumalı olabilir. Kurumsal işlemlerin güvenliği açısından, sadece kayıtlı Kullanıcılar bu sayfalara erişebilir. Siemens'in, herhangi bir Kullanıcıya kayıt izni vermeme hakkı saklıdır.

 

Siemens özellikle, daha önce herkesin serbestçe erişebildiği bazı siteleri kayda tabi hale getirme hakkına sahiptir. Siemens özellikle aşağıdaki durumların oluşması halinde, Kullanıcı Verilerini engelleyerek (aşağıda açıklanan şekilde) kullanıcının şifre korumalı alanlara erişimini, istediği zaman ve herhangi bir gerekçe gösterme zorunluğu olmadan yasaklama hakkına sahiptir. Kullanıcı:

 

- kayıt için doğru olmayan bilgiler kullanırsa;
- bu Kullanım Koşullarını ya da Kullanıcı Verilerine ilişkin yasal yükümlülüklerini ihlal ederse;
- Siemens Web Sitesine erişim ya da sitenin kullanımı için geçerli herhangi bir yasayı ihlal ederse;
- uzun bir süre Siemens Web Sitesini kullanmadıysa.

 

Kullanıcı kayıt için doğru bilgiler verir ve bu bilgilerin zaman içinde değişmesi durumunda gecikmeden bilgileri günceller (mümkün olduğu sürece: online). Kullanıcı Siemens'e verdiği e-posta adresinin sürekli kullanıldığını ve Kullanıcı ile bu adres üzerinden iletişime geçilebileceğini garanti eder.

 

Kayıt yapılınca Kullanıcıya, bir Kullanıcı Adı ve şifre içeren ("Kullanıcı Verileri") erişim kodu verilir. Kullanıcı siteye ilk girdiğinde, Siemens'ten aldığı şifreyi, sadece kendisinin bildiği bir şifreyle değiştirir. Kullanıcı, Kullanıcı adı ve şifre sayesinde Kullanıcı verilerini görebilir, değiştirebilir ya da geçerli durumlarda, veri işleme onayını iptal edebilir.

 

Kullanıcı, Kullanıcı Verilerinin üçüncü taraflarca erişilebilir olmadığını garanti eder ve Kullanıcı Verileri ile yapılan tüm işlemler ve diğer faaliyetlerden sorumludur. Her online oturumun sonunda Kullanıcı, şifre korumalı web sitelerinden çıkış yapar. Kullanıcı, Kullanıcı Verilerinin üçüncü taraflarca kötü niyetle kullanıldığını fark ederse/ettiğinde, Siemens'i derhal yazılı olarak ya da duruma göre e-posta ile bilgilendirecektir.

 

Madde 3.4'teki uyarının alınmasının ardından, Siemens söz konusu Kullanıcı Verileriyle şifre korumalı alana erişimi durduracaktır. Kullanıcının siteye yeniden erişimi ancak Kullanıcının Siemens'e başvurusu ya da yeni kayıt açması sonrasında mümkün olacaktır.

 

İptal işlemi sözleşmeye dayalı ilişkinin uygun şekilde yürütülmesini ihlal etmediği sürece, Kullanıcı istediği anda kaydının sona erdirilmesini yazılı olarak talep edebilir. Bu durumda Siemens tüm kullanıcı verilerini ve Kullanıcının saklanmış kişisel verilerini, bu verilere artık ihtiyaç kalmadığında hemen silecektir.

Bu Siemens Web Sitesi içinde ya da aracılığıyla sunulan her türlü bilgi, yazılım ve dokümantasyonun kullanımı bu Kullanım Koşullarına tabidir ya da bilgi, yazılım veya dokümantasyon güncellemesi durumunda, önceden Siemens ile uzlaşmaya varılan geçerli lisans koşullarına tabidir. Yazılım indirme gibi ayrıca uzlaşmaya varılmış lisans koşulları, bu Kullanım Koşullarına üstün konumdadır.

 

Siemens, Siemens Web Sitesi içinde ya da aracılığıyla sunulan bilgi, yazılım ve dokümantasyonu uzlaşmaya varılan ölçüde ya da böyle bir uzlaşma yoksa Siemens'in bu bilgi, yazılım ve dokümantasyonu sunma niyeti doğrultusunda kullanmak üzere Kullanıcıya, münhasır olmayan, devredilemeyen ve başkalarına alt lisans olarak verilemeyen bir izin verir.

 

Yazılımlar hedef kodda herhangi bir ücret talep edilmeksizin sunulur. Kaynak kodun sunulma hakkı yoktur. Açık kaynak yazılımların aktarılması halinde lisans koşulları bu Kullanım Koşullarına üstün konumda olduğunda ve kaynak kodun sunulmasının gerekli olduğu durumlarda, açık kaynak yazılımlarla ilişkili kaynak kodlar için bu durum geçerli olmayacaktır. Bu durumda Siemens ücret karşılığında kaynak kodu sunacaktır.

 

Bilgi, yazılım ve dokümantasyon, Kullanıcı tarafından hiçbir şekilde hiçbir üçüncü tarafa dağıtılamaz, kiralanamaz ya da başka herhangi bir şekilde sunulamaz. Uyulması zorunlu yasalar izin vermediği sürece, Kullanıcı yazılımı ya da dokümantasyonu değiştirmeyecek, ayrıca yazılımı parçalara ayırmayacak, tersine mühendislik uygulamayacak, kaynak koda dönüştürmeyecek ya da herhangi bir kısmını ayırmayacaktır. Kullanıcı, Kullanım Koşulları uyarınca daha sonra kullanmak üzere gerekli olması halinde, yazılımın tek bir yedek kopyasını alabilir.

 

Bilgi, yazılım ve dokümantasyon telif yasalarının yanı sıra uluslararası telif anlaşmaları ve fikri mülkiyete ilişkin başka yasa ve anlaşmalarla korunmaktadır. Kullanıcı bu yasaları gözetecek ve özellikle de bilgi, yazılı ya da dokümantasyondaki veya bunların kopyalarındaki herhangi bir alfanumerik kodu, işareti veya telif uyarısını değiştirmeyecek, gizlemeyecek ya da silmeyecektir.

Bu Kullanım Koşullarında Madde 4'te belirtilenlere bakılmaksızın, Siemens Web Sitesi'ndeki bilgiler, marka isimleri ve diğer içerikler, Siemens'in önceden alınmış yazılı izni olmaksızın değiştirilemez, kopyalanamaz, yeniden üretilemez, satılamaz, kiralanamaz, kullanılamaz, eklerle genişletilemez ya da başka bir şekilde kullanılamaz.

 

Burada açıkça belirtilen kullanım hakları ve diğer haklar haricinde, Kullanıcıya hiçbir hak verilmemiştir ve başka hakların verilmesini gerektiren herhangi bir yükümlülük ifade edilmemiştir. Her türlü patent hakkı ve ruhsatı açıkça hariç tutulmuştur.

 

Siemens, ürünlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve satışı için bir Kullanıcı tarafından Siemens Web Sitesi'nde saklanan her türlü fikri ya da öneriyi, herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilir.

Kullanıcı, Siemens Web Sitesi'ni ziyaret ettiğinde ya da kullandığında:


- özellikle küçük yaştakiler olmak üzere, hiç kimseye zarar vermeyecek ya da kimsenin kişisel haklarını ihlal etmeyecektir;
- siteyi kullanım şekliyle kamu ahlakına aykırı hareket etmeyecektir;
- herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ya da başka mülkiyet haklarını ihlal etmeyecektir;
- Truva Atı olarak da adlandırılan virüslerin bulunduğu hiçbir içeriği ya da verilere zarar verebilecek başka herhangi bir

  programı siteye yüklemeyecektir;
- Kullanıcının yetki sahibi olmadığı köprüler (hyperlink) ya da içerikler iletmeyecek, saklamayacak ya da yüklemeyecektir

  (özellikle de bu tür köprüler ya da içerikler gizlilik yükümlülüklerini ihlal ediyorsa veya yasa dışıysa);
- reklam ya da istenmeyen e-postalar ("spam") veya doğru olmayan virüs, arıza ya da benzer materyal uyarıları

  göndermeyecektir ve Kullanıcı herhangi bir piyango, kartopu sistemi (saadet zinciri), zincir mektuplar, piramit oyunu veya

  benzeri faaliyetler için ısrar etmeyecek ya da talepte bulunmayacaktır.

 

Siemens, özellikle Kullanıcının bu Kullanım Koşullarından doğan herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmesi durumunda, Siemens Web Sitesi erişimini istediği zaman engelleyebilir.

Siemens Web Sitesi, üçüncü tarafların web sitelerine köprüler içerebilir. Siemens bu gibi web sayfalarındaki bilgilerin kontrolünü elinde bulundurmadığı ve buralarda sunulan içerik ve bilgilerden sorumlu olmadığı için, bu gibi web sayfalarının içerikleri konusunda sorumluluk üstlenmez ve bu web sayfalarındaki içerikleri kendisine aitmiş gibi kabul ya da lanse etmez. Bu gibi web sayfalarının kullanımından kaynaklanabilecek riskler sadece Kullanıcıya aittir.

Kasıtlı suiistimal ya da dolandırıcılığın söz konusu olduğu durumlar haricinde, herhangi bir bilgi, yazılım ya da dokümantasyon ücretsiz olarak sunulduğu sürece, bilgi, yazılım ve dokümantasyonun kalitesi ya da fikri ve sınai mülkiyetine ilişkin her türlü kusurun sorumluluğu (özellikle de kusurların doğruluğu ya da yokluğu veya tazminat talebinin ya da üçüncü parti haklarının yokluğu veya bütünlük ve/veya amaca uygunluk açısından) bertaraf edilmektedir.

 

Siemens Web Sitesi'ndeki bilgiler, bazı durumlarda (örneğin ürün değişiklikleri nedeniyle) mevcut bulunamayabilecek ürünlerin teknik kapasitesine ilişkin teknik bilgileri ya da genel tanımları içerebilir. Bu durumda, ürünün talep edilen performansı, satın alım sırasında her bir durum için ayrı ayrı karşılıklı anlaşmaya tabi olacaktır.

Kalite ve fikri ve sınai mülkiyete ilişkin kusurlarda Siemens'in sorumluluğu, bu Kullanım Koşulları Madde 8 hükümleri uyarınca belirlenecektir. Yasaların zorunlu tuttuğu durumlar haricinde (örneğin kasıt, ağır ihmal, fiziksel yaralanma ya da ölüm, garanti edilen özelliklerin sunulmaması, bir kusurun bilinçli olarak gizlenmesi, veya temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali durumunda) Siemens'in başka bir sorumluluğu yoktur. Temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali durumunda oluşan hasarlar, kasıt ya da ağır ihmal yoksa, sözleşme kapsamıyla ve sadece doğrudan zararlar ile sınırlıdır.

 

Siemens, Siemens Web Sitesi'ni siber ataklardan ve zararlı yazılımlardan korumak üzere her türlü çabayı göstermekle birlikte, tamamen zararlı yazılımlardan arınmış olduğunu garanti edemez. Kullanıcı, kendini korumak için, uygun güvenlik önlemlerini almak üzere gerekli adımları atacak ve herhangi bir bilgi, yazılım ya da doküman indirmeden önce virüs tarayıcı kullanacaktır.

 

Madde 9.1 ve 9.2, Kullanıcının aleyhine getirilen ispat zorunluluğunda herhangi bir değişiklik anlamına gelmez ya da değişiklik oluşturmaz.

Kullanıcı, Siemens'in sunduğu bilgi, yazılım ve dokümantasyonu üçüncü bir tarafa transfer ederse, bütün geçerli ulusal ve uluslararası (yeniden) ihracat kontrol yönetmeliklerine uyacaktır. Bu tür bir transfer durumunda, Kullanıcı Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (yeniden) ihracat kontrol yönetmeliklerine uyacaktır.

 

Üçüncü bir tarafa böyle bir transfer öncesinde, Kullanıcı özellikle aşağıdaki konularda gerekli kontrolleri yapacak ve teminatları verecektir:


- Bu tür bir transfer sonucunda ya da Siemens'in sunduğu bilgi, yazılım veya dokümantasyon ile ilişkili başka ekonomik kaynakların sağlanmasıyla, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya Birleşmiş Milletlerin koyduğu herhangi bir ambargo ihlal edilmeyecektir; bu sırada yerel işletmelerin tabi olduğu sınırlamalar ve bu ambargoları farklı yollardan aşmaya ilişkin yasaklar da dikkate alınacaktır;


- Siemens tarafından sunulan bu tür bilgi, yazılım ve dokümantasyon, herhangi bir yasak ya da yetkiye tabi olunması halinde, gerekli yetkilendirme yapılmadığı sürece, cephane, nükleer teknoloji ya da silahlarla bağlantılı bir şekilde kullanılmaz;


- Yaptırım uygulanan tüzel kişiler, gerçek kişiler ve kurumlarla ticaret konusunda Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletlerinin tüm geçerli Yaptırım Uygulanan Taraflar Listelerindeki düzenlemeler dikkate alınacaktır.

 

Yetkililerin ya da Siemens'in gerektiğinde ihracat kontrol denetimleri yapabilmesi için, Kullanıcı, Siemens'in talebi üzerine, Siemens'in sunduğu bilgi, yazılım ve dokümantasyonun söz konusu son kullanıcısı, varış noktası ve kullanım amacına ilişkin tüm bilgileri ve mevcut tüm ihracat denetimi kısıtlamalarını Siemens'e derhal iletecektir.

 

Kullanıcı, kendisinin ihracat kontrol yönetmeliklerine uymamasından kaynaklanan ya da bununla bağlantılı olan her türlü talep, kovuşturma, dava, para cezası, kayıp, maliyet ve hasarda Siemens'in zarar görmeyeceğine kefil olacak ve zarar görmesini önleyecektir. Kullanıcı ayrıca, Kullanıcının hatasından kaynaklanmayan uyumsuzluklar hariç olmak üzere, bu şekilde oluşan tüm kayıplar ve neticesindeki masraflar için Siemens'i tazmin edecektir. Bu hüküm, ispat zorunluluğunda herhangi bir değişiklik anlamına gelmez.

 

Siemens'in bir sözleşmenin gereklerini yerine getirme yükümlülüğü, söz konusu gereklerin yerine getirilmesinin, ulusal ve uluslararası dış ticaret ve gümrük gerekliliklerinden ya da ambargolardan veya başka yaptırımlardan kaynaklanan herhangi bir mani nedeniyle engellenmemesi hükmüne tabidir.

Siemens Web Sitesi Kullanıcısının kişisel verilerinin toplanması, kullanımı ve işlenmesinde, Siemens gerek geçerli veri koruma kanunlarına gerekse Siemens Web Sitesi ve/veya www.siemens.com.tr adresindeki köprü (hyperlink) üzerinden sunulan Siemens Web Sitesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'na uyacaktır.

Her türü ek sözleşmenin yazılı olması gerekmektedir.

 

Sözleşmeden çıkacak uyuşmazlıklarda İstanbul (Anadolu) mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

Siemens Web Sitesi'nin her sayfası, Siemens Aktiengesellschaft ve/veya iştirakleri tarafından işletilip yönetilir. Bu sayfalar, sorumlu şirketin ticari kaydının olduğu ülkede geçerli olan yasalara uygundur. Siemens, Siemens Web Sitesi'nde yer alan bilgi, yazılım ve/veya dokümantasyonun söz konusu ülkenin dışında izlenmesi ya da indirilmesinin uygun ya da mümkün olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz. Kullanıcılar söz konusu ülkenin dışından Siemens Web Sitesi'ne girerse, geçerli yerel yasalara uyumdan kendileri sorumlu olacaktır. Söz konusu içeriğin yasa dışı olduğu ülkelerden Siemens Web Sitesi'ndeki bilgi, yazılım ve/veya dokümantasyona erişim yasaktır. Bu durumda ve Kullanıcının Siemens ile iş yapmak istemesi halinde, Kullanıcı ülkeye özgü iş yapmak için söz konusu ülkedeki Siemens temsilcisiyle iletişime geçmelidir.

 

Bu Kullanım Koşulları, kanunlar ihtilafı hariç olmak üzere, Türk yasalarına tabidir ve bu Kullanım Koşullarıyla ya da bu koşulların konusuyla ilişkili veya bağlantılı tüm anlaşmazlıklar da Türkyasaları uyarınca çözülecektir (kanunlar ihtilafı hariç olmak üzere). 11 Nisan 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın (CISG) uygulanması kapsam dışıdır.