Birden fazla kesme kenarı ile çalışma

Aynı mil çapına sahip iki fit

Atölye ortamında, makine operatörleri bazen aynı çapta iki farklı fit işlemek zorunda kalırlar. Fit toleransları farklı olmalıdır.

 

Bu gereksinim, bir takımın farklı kesme kenarları çağrılarak gerçekleştirilebilir. Birkaç kesme kenarı ile çalışırken, bir takıma kendi özel ofset bellekleri ile fitler atamak mümkündür.

 

Sonraki açıklamada, bir milin ön mil yuvasına iki farklı fiti söz konusu olmalıdır. Üçüncü bir fit 40 mm çapa sahiptir. İş parçası boyutları yukarıdaki şekilden alınabilir.

Birden fazla kesme kenarı seçimi

Takımlar, fonksiyon tuşları kullanılarak SINUMERIK Operate editöründe kolayca seçilebilir ve G koduna veya ShopTurn programına eklenebilir. Tool list (Takım listesi) açın ve araca gidin. Gerekli takımı seçtikten sonra ek bir kesme kenarı seçebilirsiniz.

 

Edges > New cutting edges (Kenarlar > Yeni kesici kenarlar) fonksiyon tuşlarını kullanın. İkinci bir kesme kenarı oluşturulur (yukarıdaki şekle bakın). Sonuç, takım listesinde hemen görülebilir. Üçüncü bir kesme kenarı seçmek için bu işlem tekrarlanmalıdır.

 

Takım aşınması kullanılarak fitler için üç farklı ofset seçilebilir.

Kontur programlama

Konturu programlarken, her Z hareketinden önce, fitler için başka bir kesme kenarı çağrılır. Bu, D komutu kullanılarak gerçekleştirilir; bu, belirli kesici kenar sayısından sorumludur.

 

Mevcut örnekteki kontur için, Z yönünde (20h7 ve 20j6) programlanmış iki düz çizgi arasına X yönünde bir düz çizgi girilmelidir. Bu hareket yolu, ikinci kesme kenarının takım ofsetinden X yönünde değiştirilmiş kesme kenarı uzunluğunun hareket yolu ile hesaba katılabilmesi için gereklidir. Düz hat için 0,001 mm'lik artımlı uzunluk yeterlidir.

 

All parameters (Tüm parametreler) fonksiyon tuşu kullanılarak başka bir kesme kenarı seçilebilir; bu, Supplementary commands (Ek komutlar) giriş alanındadır. Başka bir kesme kenarı seçmek için All parameters fonksiyon tuşuna basılmalıdır. D2'nin tamamlayıcı komutlar altında girilmesi, ikinci kesme kenarını çağırır.

Travers yönü

1/1000 mm hareket yolu ile programlanmış düz çizgi, fit toleransı işlenirken bir role sahip değildir. Mevcut örnekte, takımın kesme kenarı geometrisi yalnızca bu hareket yönüne izin verdiğinden, kesme kenarı yalnızca pozitif X yönündeki düz bir çizgi için dikkate alınır.

 

Takım, kesme kenarı geometrisinin bir sonucu olarak konturu işleyemediğinden, kesme kenarı çağrısının negatif X yönünde programlanması göz ardı edilir. Kontur, bir kesme kenarı çağrısının programlandığı tek tek düz çizgilerden oluşsa bile, X yönünde çapraz geçiş yapılamayacağı için bu göz ardı edilir. Sonuç olarak, karşılık gelen kesme kenarı uzunluğu dikkate alınamaz.

 

Bir kesici kenarın seçildiği özel kontur elemanları arasında, aletin kısa bir süre bu konumda kalması mümkündür.

Would you like to contact the CNC4you team?

Questions or suggestions? Write us!

Do you have a suggestion for a video tutorial, a workpiece or an online article? We are curious about it!