CYCLE959 ile Enterpolasyonlu Tornalama

Freze Tezgahlarında Tornalama

Günümüzde en son teknolojiye sahip takım tezgahları, döner eksensiz freze tezgahlarında parça tornalayabilecek durumdadır. Kullanılan işleme tekniği enterpolasyonlu tornalamadır. Bunu başarmanın ön koşulu, makinenin ana milinin konum kontrollü çalışmaya dönüştürülebilmesidir. Bu, ana iş mili makinesinin tam işlev kapsamıyla dönüş ekseni olarak kullanılabileceği anlamına gelir.

Ana iş miline sıkıştırılan takım, X/Y düzleminde dairesel hareket gerçekleştiren işleme için kullanılır. İşlenecek iş parçası (yarı mamul) makine tablasına sabitlenir. Mildeki her bir dairesel takım hareketi kendi ekseni etrafında gerçekleştirilir. Sonuç olarak, kesici kenarın optimum kesme pozisyonuna getirilmesi için iş milindeki takım sürekli olarak parçaya hizalanır. İşlenen iş parçasının kalitesi, geleneksel torna tezgahlarında işlenen iş parçalarının işleme sonuçlarıyla karşılaştırılabilir. Sonuç olarak, üretilmesi çok karmaşık olan iş parçaları sadece tek bir makinede tamamıyla ve hızlı bir şekilde işlenebilir.

 

Gereken teknik çaba ve ilgili süre, ek donatım süreleri azaltıldığı ve hatta ortadan kaldırıldığı için kanıtlanabilir olmaya devam ediyor. CYCLE959 gerekli parça programını oluşturmak için kullanılır. Bu, Run MyScreen'i temel alır ve enterpolasyon tornalama için parça programı oluşturmada operatörü animasyonlu grafikler biçiminde destekler.

Teknoloji döngüsü CYCLE959

Teknoloji döngüsünün (CYCLE959) amacı, döner eksenleri olmayan freze makinelerinde tornalama işlemlerini gerçekleştirmektir. Sonuç olarak, dış veya iç konturlardaki köşeler, uzunlamasına veya enlemesine işlenebilir. Bu uygulama, teknoloji döngüsü ve Run MyScreen'e dayalı kullanıcı arayüzü içeren bir paketi temsil eder. Operatör, parça programını oluştururken ilgili makinenin CF kartına sağlanan verileri yükleyerek teknoloji döngüsünden (CYCLE959) yararlanabilir.

CYCLE959 Avantajları

Bir iş parçasını freze makinesinde döndürürken aşağıdaki avantajlar elde edilir:

  • Donatım süreleri azaltılır veya ortadan kaldırılır
  • Maliyetler azalır ve süre kısalır
  • Verimlilik ve maliyet etkinliği artar
  • İş parçası tamamen tek bir makinede işlenir

Döngüyü kullanmak

Enterpolasyon döndürme, sonraki tuş kombinasyonu kullanılarak çağrılır.

  • "Various" softkeyine basın.
  • "Expansion" softkeyine basın.
  • "Interpol.turning" softkeyine basın.

Bir parça programı oluşturulurken aşağıdaki işleme türleri mevcuttur.

 

Kaba Paso

Kaba paso uygulamaları için, eksenel kesimler, programlanmış olan bitirme payına göre işlenir. Bitirme payı programlanmamışsa, nihai kontura kadar kaba paso yapılırken stok kaldırılır.

Finiş Paso

Bitirme, kaba paso ile aynı yönde gerçekleştirilir. Bitirme sırasında döngü, tornalama takımları için takım yarıçap telafisini otomatik olarak hesaplar. Freze takımları için, sadece bilyalı değirmenler ve köşe yuvarlatmalı frezeler için.

Would you like to contact the CNC4you team?

Questions or suggestions? Write us!

Do you have a suggestion for a video tutorial, a workpiece or an online article? We are curious about it!