Büyük veriyi akıllı veriye dönüştürmek

Üretimde Edge Faydaları

Dijitalleşme imalat sanayinde de ilerliyor. Ancak birçok makine ve tesis bu gelişmeye ayak uyduracak donanıma sahip değil. Industrial Edge ile geleceğin dijital fabrikasına giden yolda size yardımcı olacak önemli bir araç sunuyoruz.

Edge computing - sahada ek bilgi işlem gücü

"Edge computing" terimi, basitçe bilgi işlem gücünü bir ağın ucuna kaydırmak anlamına gelir.

 

Geleneksel yerel bilgi işlemde, gerekli cihazlar bir kez yüklenir ve kurulur. Veri iletimi çoğunlukla yerel ağlar veya harici depolama ortamları aracılığıyla gerçekleştirilir. Cihazların güncellenmesi her zaman BT altyapısına müdahaleyi içerdiği için nadiren yapılır.

 

Bulut bilişim ise tam tersidir. Burada veriler merkezi bir veri merkezine aktarılır, işlenir ve sonuç yeniden içe aktarılır. Bulutun veri merkezi çok güçlü olsa da, potansiyel veri hacmi bağlantının bant genişliği tarafından hızla kısıtlanır, bu da bulut kullanılarak üretilen tüm işlem verilerinin kullanılmasının mümkün olmadığı anlamına gelir.

 

Edge teknolojisi, yerel ve küresel veri işleme arasında bir arayüzdür. Makinede, veri akışlarının kaynak dostu bir şekilde işlenmesini kolaylaştıran güçlü bir endüstriyel bilgisayar bulunur. Aynı zamanda, artık işlenmiş verilerle sağlanacak olan bulut ile bir arayüz işlevi görür ve bu da daha az veri trafiği anlamına gelir. Makine odaklı işleme, yalnızca kısa bir geri bildirim gösterge süresine (gecikme) izin veren yüksek frekanslı verilerin bile işlenmesini ve etkili bir şekilde kullanılmasını mümkün kılar.

Yüksek frekanslı veriler

CNC, çeşitli üretim süreçlerinin analizine ve kontrolüne yönlendirilebilen, farklı döngü hızlarında kalıcı olarak büyük miktarda veri üretir:

Farklı döngü hızlarında veri hacimleri
Source of process data
Data cycle rate
Volume of  data / sec

Makine montajları,

çevre birimleri

(→ PLC döngü süresi)

~ 0,1 – 10 s
→ ~ 5 KByte

Takım yolu kılavuzu

(→ enterpolatör döngüsü)

~1 – 10 ms
→ ~ 0,1 Mbyte

Makine ekseni kontrolü

(→ konum kontrol döngüsü)

~ 1 – 2 ms
→ ~ 1 – 2 Mbyte

“Edge Computing”

Uygulamalar bulut üzerinden yönetilir ve kurulur. Bu, Industrial Edge'in, üretim sürecine müdahale etmek zorunda kalmadan uygulamaların herhangi bir zamanda güncellenebilmesi açısından yerel ağlara göre bir avantaja sahip olduğu anlamına gelir. Buluta doğrudan bağlantı, Industrial Edge'in işlenmiş verileri doğrudan ve sürekli olarak yüklemesine de olanak tanır.

 

Takım tezgâhları saniyede 2 MB'a kadar proses verisi üretir. Bu verilerin birden fazla makineden buluta yüklenmesi mümkün değildir. Bu nedenle, veri hacmini azaltmak için akıllı algoritmalar kullanılmalıdır. Büyük veriler akıllı verilere dönüştürülür ve Industrial Edge, otomasyonda yerel, verimli veri işlemeyi bulutun avantajlarıyla birleştirir.

Neden Industrial Edge?

Siemens'in donanım ve yazılımı bir araya getiren BT konsepti, üretim ve imalat verilerini, ilgili dijitalleştirme görevine göre uyarlanmış, dünya çapında kalite güvenceli edge bilgisayarlarla bir araya getiriyor.

 

Sinumerik'li takım tezgahlarının zaten bu görevleri yerine getirecek çok güçlü bir işleme birimine sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Sinumerik gerçekten de güçlü işlem birimlerine sahiptir, ancak bir sayısal kontrol biriminin (NCU) temel yetkinliği, makine üreticisi tarafından sağlanan yol ve hız kontrolüdür. CNC makinesinin mimarisi tam olarak bu temel yetkinliğe göre uyarlanmıştır. Ek veri analizi algoritmaları için bilgi işlem gücü mevcut olsa da, yeterli kapasite garanti edilemez.

 

Dolayısıyla Industrial Edge, uygulamaların çeşitli yönlerden entegrasyonunu kolaylaştırır. Böylece hem Siemens'ten hem de makine üreticilerinden gelen uygulamalar kullanıma sunulur. Ek olarak, Industrial Edge, çeşitli teknoloji sağlayıcılarının ve alet veya bağlama yardımcıları üreticilerinin uygulamalarını geliştirebilecekleri nispeten açık bir ortam yaratacaktır.

 

NC'de doğrudan uygulama mümkün olmayacaktır çünkü bunlar zaten makine üreticileri tarafından özelleştirilmiştir ve tek tip bir platform sunmamaktadır. Bu özelleştirme gereklidir, çünkü makine üreticileri işleme sürecinin üretkenliğini ve kalitesini garanti etmek zorundadır. Industrial Edge bu sistemden ayrıdır ve bu nedenle diğer teknoloji sağlayıcıları için bir temel sunar.

 

Amaç, çeşitli sağlayıcıların yararlanabileceği Industrial Edge çevresinde yeni bir iş segmenti yaratmaktır. Sektörler arası etkiler ve küresel uygulama geliştiricileri ile Industrial Edge, dijital dönüşüm için bir platform olarak kurulmalıdır. Bu amaçla, Industrial Edge, uygulamaların kolay ve hatasız programlanması için kendi geliştirme platformuna sahiptir. Çalışma zamanı yazılımı, bağlı otomasyon cihazları ve Edge Yönetim sistemi ile bağlantı sağlar. Bu bağlantı, IIoT bulutuna bir arabirimdir. Verilerin üst düzey BT sistemlerinde daha fazla işlenmesinin yanı sıra uygulamaların kendi kendini yönetmesini ve güncellenmesini kolaylaştırır.

Tüm Uygulamalar için Uygun

Industrial Edge yalnızca CNC makine işlem verilerini analiz etmek ve işlemek için kullanılmaz, aynı zamanda makinede kurulu olan diğer sensör teknolojisinden gelen verilerin işleneceği bir platform sunar. Örneğin, bileşen kenetlenmesini mekanik olarak izleyebilmek için kamera görüntüleri sürekli olarak değerlendirilebilir. Edge uygulamaları tarafından veri işlemenin sonuçları doğrudan makineye geri aktarılacak, böylece mevcut süreç optimize edilecek ve aşınma en aza indirilecek ve kalite artırılacaktır.

 

Edge, gelecekte takım tezgâhı kullanımının temellerinden biri olacaktır. Yalnızca belirli bir teknolojik altyapıya sahip uygulamalar kullanılarak verimlilikte daha fazla artış sağlanabilir. Industrial Edge, verilerin gerçek zamanlı değerlendirilmesini kolaylaştıran bir ortam yaratır ve böylece geleceğe yönelik teknolojilerin kullanımının temellerini atar.

Feedback on this article

Do you have any questions or a suggested topic ?

Write us!