Takım Tezgâhı kullanıcıları için dijital ikiz: Run MyVirtual

Bir takım tezgâhı ne zaman en yüksek verimdedir?

Parça işlerken.

 

Bu nedenle, tezgâhın talaş kaldırmasını engelleyen tüm faaliyetlerin, mümkünse CNC üretim planlamasına taşınması gerekiyor. Ancak bunun için, çalışma ortamının yani tezgâhın ve CNC uygulamasının olabildiğince yakın simule edilmesine ihtiyaç var.

 

Dijital ikiz, çalışma süresi ölçümü ve takımlandırma süresi tahminleri sayesinde doğru maliyet analizi veya fiyat teklifi hazırlamayı mümkün kılıyor!

Üretim planlamasında dijital ikizin görevleri

Programlama ve doğrulama

Tezgâhın üzerinde yer alan kontrolcüyü, programlama istasyonu olarak kullanmanın, birçok şirkette hala yaygın bir uygulama olduğu görülüyor. Modern CNC'ler, kesme işlemleri sırasında programlama yapmayı sağlıyor. Ancak pratikte, üretim genellikle durma noktasına geliyor. Çünkü tezgâh aynı anda karmaşık parçalar üretirken programcının dikkati dağılabiliyor. Tezgâhta programlama ve üretimin aynı anda gerçekleşmesi proses güvenliğini riske atıyor. Bunların yanı sıra imalat ortamının, yoğun programlama süreçleri için en ideal çalışma ortamı olduğunu söylemek de pek mümkün değil. 

 

Birçok parça üreticisi bu nedenle çevrimdışı bir programlama istasyonuna ihtiyaç duyuyor. Sadece CNC programları oluşturmak için değil, aynı zamanda CAM yazılımları tarafından oluşturulan CNC parça programlarını tezgâha aktarılmadan önce doğrulamak için de bazı yazılım çözümleri kullanılıyor. Özellikle uzun CNC çalışma sürelerinde, örneğin serbest formlu yüzeyler için simülasyon tutarlılığı, prosesin gerçeğe ne kadar yakın simule edildiğine bağlıdır. CNC, bir sözdizimi hatası nedeniyle iki saat sonra durursa, burada üretim verimliliğinden bahsetmek mümkün olmaz.

Program kontrolü ve çarpışmadan kaçınma

Takımın mengenelerle, ham parçayla veya tezgâhın kendisiyle çarpışma tehlikesi, özellikle kompakt 5 eksenli işleme merkezleri gibi karmaşık tezgâhlar için büyük bir sorun. CNC programlarındaki bu hatalar mümkünse CNC üretim planlaması sırasında giderilmeli. Tezgâhın bindirilmesi çok yüksek yedek parça maliyetlerinin yanı sıra haftalarca parça kesemeyecek olmanın getireceği maliyetlere de yol açıyor. Bu nedenle sanal tezgâhları CNC programlama istasyonlarına dahil etmek gerekiyor.

Operatör Eğitimi ve Tecrübe Aktarımı

Birçok parça imalatçısı aynı zamanda işten ayrılanların yerine gelen yeni CNC operatörlerini CNC programlaması ve tezgâhta çalışma konusunda hızlı bir şekilde eğitme konusunda çözümler üretmek zorunda kalıyor. Gerçek tezgâhı eğitim amacıyla kullanmak verimsizliğe yol açmakla birlikte tezgâha zarar verme riski de taşıyor. Run MyVirtual Machine ile tüm bu süreçler bilgisayar üzerinde ile gerçekleştirilebiliyor.

5 eksenli freze tezgahımın belirli bir iş parçasını üretip üretemeyeceğini ve eğer üretebiliyorsa da, bunun için gerekli olan CNC programının ve dolayısıyla da üretim sürecinin ne kadar süreceğini öğrenmek için simülasyon araçları kullanıyorum. Ancak o zaman bir maliyet tahmini yapabilirim!
Sözleşmeli bir CNC üreticisinin beyanı

Gerçek üretim simülasyonu için: Run MyVirtual Machine

Gerçek üretim için takım tezgâhından mümkün olan en iyi şekilde yararlanmak ve diğer her şeyi sanal ortama taşımak, atölyeden tam otomatik üretim hattına kadar tüm ölçeklerdeki üretim tesislerinde dijital dönüşümün temel adımını temsil ediyor. Siemens, bu ihtiyaca Run MyVirtual Machine yazılım sistemiyle yanıt sunuyor. Bu çözüm, yeni CNC kontrolcüsü SINUMERIK ONE ile çalışıyor. Ancak Siemens, bu alanda sadece CNC ekipmanı üretmekle kalmıyor, örneğin kendi ürettiği motor ve dişli kutusu fabrikalarında takım tezgâhlarından da yararlanıyor. Siemens için parça üretilmesinde faaliyet gösteren üretim sorumlularının, CNC üretim planlama departmanlarının ve dahili CNC fason üretim şirketlerinin de verimliliklerinde yapılan ölçümler neticesinde gelen veriler Run MyVirtual Machine uygulaması geliştirilirken yol gösterici oldu.

Run MyVirtual Machine: Sanal bir SINUMERIK'ten daha fazlası!

Run MyVirtual Machine, gerçek bir CNC tezgâhının sanal bir versiyonunu sunuyor. Bir sanal CNC ise birkaç bin tezgâh parametresine dayalı olarak uyarlanıyor. Örneğin 5 eksenli bir frezeleme merkezinde belirli bir parçanın üretilip üretilemeyeceğini ve eğer üretimi mümkünse CNC parça programının ve dolayısıyla üretim sürecinin ne kadar süreceğini önceden öğrenmeyi mümkün kılıyor.

Teklifler ve üretim planlaması için bilgisayarda çalışma süresi ölçümü

Yazılım çözümlerindeki CNC'ler yalnızca bir dereceye kadar simülasyon yapabiliyor. CNC programlarının test edilmesi yalnızca sınırlı bir ölçüde mümkündür ve gerçek tezgâh parametreleri sürece dahil edilmediği sürece CNC çalışma sürelerinin ölçülmesi kesinlikle imkansızdır. Sanal SINUMERIK burada açık bir avantaj sunuyor. CNC parça programları, makinedeki ile birebir aynı SINUMERIK CNC kurulumu ile test ediliyor. CNC program çalışma süresi yüzde 90'ın üzerinde bir doğrulukla ölçülebiliyor.

Tezgâh alanının sanal görünümü, tezgâhtaki ile birebir aynı işletim ve programlama arayüzü

SINUMERIK Operate ile Run MyVirtual Machine, aynı zamanda makinedeki ile birebir aynı olan bir CNC arayüzü sunuyor. Bu da örneğin, CNC üretim planlaması sırasında CNC programları oluşturmak için ShopMill ile programlama gibi aynı programlama araçlarının da orada olduğu anlamına geliyor. Burada göz ardı edilmemesi gereken avantaj ise arayüzün gerçek CNC'dekiyle tamamen aynı olması. Parça geometrisinde olabilecek küçük değişiklikler gibi detaylı uyarlamalar da bu nedenle üretim alanında dahi hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Run MyVirtual Machine, sanal CNC'nin yanı sıra, makine alanının, takım ve mengenenin sanal bir görüntüsünü sağlayan /3D seçeneğiyle de sunulabiliyor. Makinenin sanal görüntüsü ve sanal CNC kurulumu, takım tezgâhı üreticisi tarafından sağlanıyor. Takımlar, bağlama aparatları ve mengeneler, makine kullanıcılarının kendileri tarafından yönetilebiliyor. Tüm bu imkânlar CNC üretim planlaması için ideal koşullar oluşturuyor.

Program izleme ve çarpışmadan kaçınma

Tezgâhtaki olası bir çarpışmayı önlemek, kullanıcıların temel hedeflerden biridir. Run MyVirtual Machine /3D, entegre çarpışma algılama özelliği ile bu olasılığın üstesinden gelmek için mükemmel bir donanım sunuyor. Çarpışmalar simülasyonda görsel olarak gösteriliyor ve günlüğe kaydediliyor.

Tek tip arayüz ve çalışma ortamı

Run MyVirtual Machine ile CNC kontrolü ve tezgâhın fiziksel ortamı net biçimde görselleştiriliyor. Takım tezgâhı kullanımında ilk hazırlık için çok önemli olan JOG modunda çalışma da sağlanıyor. Bir başka deyişle atölyedeki gerçek durumu simule etmek için parça bağlama, parçaya yanaşarak dokunma ve sıfır ofsetinin hesaplanması gibi işlemler bile gerçekleştirilebiliyor. Bu nedenle, yeni operatörlerin veya stajyerlerin eğitimi, güvenli ve güvenilir bir süreçle sanal ortamda gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla Run MyVirtual Machine yazılımı, Endüstri 4.0’ın en önemli gerekliliklerinden biri olan nitelikli elemanların verimli bir şekilde yetiştirilmesine de kayda değer bir katkıda bulunuyor.

Sektöre güçlü bir yazılım aracı sunan Run MyVirtual Machine, tüm bu özellikleri ve fonksiyonlarıyla takım tezgâhı kullanıcılarının hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına yanıt vermesine yardımcı oluyor.