Akıllı hastaneler

Akıllı hastaneler. İyileştirmek için inşa edilmiş mekanlar

Hastaneler için akıllı altyapı teknolojileri, tüm iyileşme sürecini destekleyen akıllı mekanlar oluşturmak için OT ve BT sistemlerinden sağlanan verileri kullanır.
Smart infrastructre provides a positive patient experience for smart hospitals
Akıllı sağlık

Teknik makale: Siemens’ten akıllı hastane konsepti

Akıllı hastanelerin, operasyonel performansın pek çok yönünü optimize etmek için nasıl bir vizyon sağladığın keşfedin.

 

Ücretsiz dokümanı indirin!

Teknik makaleyi indirin

Zorluklar

Yeni normale geçişte karşılaşılan yeni zorluklar

Bu gibi zorlu zamanlarda sağlık hizmetlerine olan talepler artıyor. Hastaların tıbbi tedavilerinin ve sunulan hizmetlerin güvenilirliği ve kalitesine yönelik beklentiler sürekli gelişim gösteriyor. Bununla birlikte regülasyonlar da mevcut durumun daha karmaşık hale gelmesine yol açabilir.

Yeni normal için akıllı çözümler: Günümüzün ve yarının sağlık hizmetlerinin karşısına çıkan zorluklara karşı sunduğumuz çözümlerimizle tanışın. Hastaneler, yeni normalde mükemmel bir şekilde hizmet vermek zorunda. Bunun yolu ise dijitalleşmeden geçiyor. Dijitalleşme, hastanelerde finansal ve operasyonel düzeyde de devrim yaratan yenilikler getiyor. Ayrıca akıllı hastaneler iyileştirilmiş hava kalitesi ile enfeksiyon oranlarını azaltırken arttırılmış güvenlik önlemleri de hasta memnuniyetini yükseltmeye yardımcı oluyor. Bununla birlikte personelin harcadığı efor ve enerji verimliliğinde de optimizasyon sağlanır. Siemens’in Akıllı Altyapılar bölümü, hastanelerden verileri toplayarak, analiz ederek ve etkin bir şekilde kullanarak dijital dönüşümü yönetmeye yardımcı olur. Siemens olarak, tüm iyileşmeyi destekleyen güvenli mekanlar yaratmak için hastane altyapısından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan yazılımlar ve donanımlar sağlıyoruz.

Teknoloji

Akıllı hastane portföyümüzü daha yakından tanıyın

Rekabet avantajı yaratmak

Hastanelerdeki zorluklara akıllı yanıtlar

Hastaneler aynı anda çok sayıda zorluğun üstesinden gelmelidir. İşgücü ve işletme maliyetlerini azaltmalı, personelin daha verimli çalışmasını sağlamalı, alan kullanımı verimliliğini optimize etmeli, değişen regülasyonlara uyum sağlamalı ve bunların hepsini hasta memnuniyetinden ödün vermeden yapmalıdır. Akıllı hastaneler, optimum iyileşme ve çalışma koşullarını destekleyen çözümlerle bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Sağlık hizmeti ihtiyaçlarına net bir odaklanma

Her akıllı hastane çözümü, tasarlandığı binanın yapısına göre uyarlanmıştır. Merkezde verimlilik, hasta memnuniyeti, kalite ve uyum odaklı net bir odaklanma bulunur. Akıllı hastaneler, her sağlık tesisinin temel elementlerine sistematik olarak hitap ederek katma değer yaratır. Akıllı hastane çözümleri, maliyetler ve enerji verimliliğini optimize etmeye, hasta sonuçlarını iyileştirmeye, personel verimliliğini artırmaya, değişen regülasyonlara uyum sağlamaya ve kampüsle ilgili genişlemeleri uygulamaya odaklanır.

Personelin daha verimli çalışmasına yardımcı olma

Hastanelerde personelin iş yükü muazzam boyutlardadır. Örneğin hemşireler,  ekipmanları, iş arkadaşlarını ve hastaları dolaşmak için vardiya başına ortalama 72 dakika harcar. Gerçek Zamanlı Konum Servisleri (RTLS), varlıkları ve iş arkadaşlarını takip etmelerine, hasta verimini kontrol etmelerine ve yerinde olmayan hastaları bulmalarına yardımcı olarak personelin verimliliğini arttırır. Çalışma ortamını daha konforlu hale getirmek de önemli bir faktördür. İşgücüne daha fazla Y kuşağı üyesi eklendikçe beklentiler ve talepler de artmaktadır. Desigo Total Room Automation (TRA), erişim kontrolü, aydınlatma ayarı, sıcaklık ayar noktaları ve RFID aracılığıyla hava akışı gibi kişiselleştirme seçenekleri sunarak personelin çalışma alanlarının kontrolünde daha etkin olmasını sağlar.

Bakım ve enerji maliyetlerini düşürme

Akıllı altyapı teknolojileri, bakım ve enerji maliyetlerini düşürmeye ve aynı zamanda enerji kullanımda esneklik sağlamaya yardımcı olur. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), duruma dayalı veya öngörücü bakım ile OPEX verimliliğini büyük ölçüde arttırabilir. Elektrikli ekipmanlar için uygun koruma cihazları ise bakım sürelerini önemli ölçüde azaltabilir. Enerji tüketimi ikinci ana eylem alanıdır. Hastaneler, ortalama bir ofis binasından 2,5 kat daha fazla enerji tüketirken, sağlık hizmeti emisyonlarının yüzde 40’ı elektrik, gaz, ısıtma veya soğutma kaynaklıdır. Bu nedenle enerji verimliliğini artırmak maliyetleri ve emisyonları azaltmanın anahtarıdır. Bir Enerji Verimliliği Analizi (EEA), potansiyel tasarruf alanlarını belirlemede güçlü bir temel oluşturur. Desigo CC entegre bina yönetimi platformu ve Navigator, tüketim konusunda şeffaflık sağlar ve enerji tasarrufu sağlanmasına yardımcı olur.

Mümkün olan en iyi hasta deneyimini yaratma

Herhangi bir hastane operasyonunun merkezinde hasta memnuniyeti bulunur. Bu örneğin bekleme sürelerini azaltmak için çevrimiçi randevular yoluyla hasta binaya girmeden önce başlar. Hastanede bir kez optimize edilmiş hasta akışı, bekleme sürelerini minimumda tutmaya yardımcı olur. Aynı zamanda bina iyileşme süreci için faydalı bir mekan haline gelmelidir. Hastalar, hastane içindeyken kendilerini güvende ve kontrollü hissetmek ister ve en başından optimum bakımı alacaklarını bilmek ister. Hastane odası, iyileşmeyi hızlandıran bir ortam yaratmada önemli bir rol üstlenir. Oda sıcaklığı, aydınlatma ve gölgeleme gibi bina sistemlerine yönelik bireysel oda kontrolü, hasta memnuniyetini iyileştiren en önemli 5 faktör arasındadır. Desigo Oda Otomasyonu (DRA), hastaların tüm sistemleri tek bir üniteden kolayca kontrol etmesini sağlar. Bu, onlara çevreleri üzerinde olabildiğince fazla kontrol sağlar ve böylece iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olan rahat bir atmosfer yaratır. İnsan merkezli aydınlatma sistemleri, optimum iyileşme koşullarının oluşturulmasına katkıda bulunur. Hastanın, 24 saatlik ritimlerini düzenlemeye yardımcı olan aydınlatma daha iyi ve kaliteli uykuyu teşvik eder ve iyileşme sürecine yardımcı olur. Diğer yandan, hastaların hastanede bulundukları sürede yeni enfeksiyon kapmamaları için basınçlı odalar ile izolasyon odaları son derece önemlidir. Desigo basınçlı oda ve  havalandırma kanallarıbasınç kontrolü, bakteri ve virüslerin tutulmasını ve hastane içinde yayılmamasını sağlar. Böylece güvenli bir tedavi ortamı sağlanır.

Alan verimliliğini optimize etme

Hastaneler, standart ihtiyaçlar ve acil durumlara yanıt olarak uzun vadeli değişimlerin getirdiği gereksinimlere yanıt verebilmelidir. Bunu yapmak içinse mevcut alanın tam olarak nasıl kullanıldığını bilmek son derece önemlidir. IoT tabanlı çoklu sensörler alan kullanım geçmişini görselleştirir. Oda kullanımı, kullanılmayan alanlar ve bekleme odalarındaki yoğun süreler hakkında önemli bilgiler sağlar. Aynı zamanda birbiriyle çelişen insan akışlarını da gösterir. Desigo Oda Otomasyonu, bina düzeninde bir değişiklik gerekiyorsa alanları değişen ihtiyaçlara uyarlamak için maksimum esneklik sağlar. Hastane binasının genişletilmesi gerekiyorsa, Yapı Bilgi Modellemesini (BIM) en baştan tüm yaşam döngüsünü içerecek şekilde uygulamak binanın maksimum şeffaflığını elde etmek için en iyi seçenektir. Binanın dijital ikizi, hastane yöneticilerinin güvenilir verilere dayalı bilinçli kararlar almasına olanak tanıyarak alan, kaynak ve enerjinin optimum kullanımını sağlar.

Yönetmeliklere uyum sağlama

Sağlık tesisleri, hükümetler ve yetkililer tarafından bir dizi düzenlemeye uygun olmalıdır. Akıllı hastaneler, hemen her ülkede farklı düzenlemeler olmakla birlikte yerel gereksinimleri karşılamaya yardımcı olur. Sunulan hizmetler ve maliyetler üzerinde şeffaflığın yanı sıra bağlantı, veri analitiği ve tablolar aracılığıyla optimum bina performansı sağlanır. Oda koşullarına ilişkin veriler düzenlemelere uyacak şekilde arşivlenebilirken, bir kullanıcı portalı performans ve bakım faaliyetleri hakkında net bilgiler verir. Bu, işletmecilerin hastanelerini daha uygun maliyetle, daha sürdürülebilir ve daha rekabetçi hale getirmelerine yardımcı olur.

Referanslar

Dünya genelinde akıllı hastaneler

Hastaneler için akıllı altyapıların, dünyanın her yerinde kaliteli bakım sağlayan mekanlar oluşturmaya nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.