Akıllı Altyapı

Siemens'in akıllı altyapı sistemi, yaşama ve çalışma biçimlerimizi uyumlu hale getirmek ve ileriye dönük olarak değiştirmek amacıyla enerji sistemleri, binalar ve endüstriler arasında akıllı bağlantılar kurulmasını sağlar. İnsanların ihtiyaçlarına öngörüyle yaklaşan ve müşterilerin kaynakları daha iyi kullanmalarına yardımcı olacak bir ekosistem oluşturmak için müşterilerimizle ve ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu şekilde müşterilerimizin büyümesine, toplumların ilerlemesine yardımcı oluyor ve sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz. Akıllı altyapı, hepimizin hayatını yaşamak istediği tarzı destekliyor - yani mutlu, konforlu, sürdürülebilir ve uyum içinde. Sanayi sektörüne ve kuruluşlarına da olmak istedikleri tarza ulaşma yolunda destek veriyor – yani verimli, sorumlu ve daha akıllı. Teknoloji ve insanların yenilikçi zekası bir araya gelerek çevremizle uyumlu olmamız ve dünyamızı korumak için çalışıyor. Bunu makro düzeyden mikro düzeye yani fiziksel ürünlerden, bileşenlerden ve sistemlerden birbirine bağlı, bulut tabanlı dijital ürünlere ve hizmetlere kadar uzanan her seviyede yapıyoruz. Akıllı şebeke kontrolü ve elektrifikasyondan akıllı depolama çözümlerine, bina otomasyonu ve kontrol sistemlerinden anahtarlara, vanalara ve sensörlere kadar.

Creating environments that care.

Creating environments that care.

Siemens'in sunduğu akıllı altyapı uygulamalarıyla ortamlar daha verimli, güvenilir, duyarlı ve sorumlu hale geliyor ve bu şekilde dünyanın bugün ve yarın için daha iyi bir yer haline getirilmesi amaçlanıyor.