Siemens Gayrimenkul Yönetimi

İş Alanları

Şirketin gayrimenkul portföyünü profesyonelce yönetmek

Siemens Gayrimenkul Yönetimi (RES), Siemens'in tüm emlak faaliyetlerinden sorumludur – bu faaliyetlere şirketin gayrimenkul portföyünü yönetmek, alan kullanımını optimize etmek ve gayrimenkulle ilgili hizmetler de dahil olmak üzere gayrimenkulle ilgili işletmelerinin çalışmasını denetlemeye ek olarak gayrimenkul varlıklarının kiralanması ve elden çıkarılmasına ve de Siemens genelindeki tüm inşaat projelerinin uygulanmasına dair sorumluluk almak da dahildir.

İş Alanımız

Gayrimenkul portföyü, Siemens’in ticari stratejisine uygun bir gayrimenkul stratejisi doğrultusunda yönetilmektedir. Siemens'te iş hiç durmaz ve şirketin inşaat yapılacak alan gereksinimleri de aynı şekilde değişim ve gelişim gösterir. Siemens Gayrimenkul Yönetimi, bünyesindeki portföyü şirketin değişen gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde yönetir.

 

 

Gelecekte ihtiyaç duyulabilecek projeler için inşaat yapılacak alanlar geliştirmek ve Siemens Campus Erlangen benzeri büyük gayrimenkul projelerini hayata geçirmek gibi görevler de Siemens Gayrimenkul Yönetimi’nin sorumluluk alanındadır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, Erlangen'in güneyindeki araştırma bölgesi yavaş yavaş dünya üzerindeki en gelişmiş Siemens kampüslerinden birine dönüşmüş olacak. Kampüs halka açık ve samimi bir yer olacak ve içinde çalışan insanlar için açık ve esnek çalışma ortamları bulunacak.
Anahtar kelime MindSphere: yeni girişimlerden büyük ölçekli şirketlere kadar herkes Siemens'in sunduğu bulut tabanlı açık Nesnelerin İnterneti işletim sistemine güveniyor. Bu kadar hızlı bir büyüme doğal olarak muazzam zorluklar yaratıyor - ve elbette bu zorluklar sadece MindSphere geliştiricileri, satış ve pazarlama departmanları için geçerli değil: talebe ayak uydurabilmek ve iş istasyonu teknolojisi kapsamındaki en son versiyonu kullanmak için yeni alanlar bulunması gerekiyor. MindSphere bu zorlu görevi Siemens Gayrimenkul’e vermiş durumda.

Siemens Gayrimenkul Yönetimi endüstriyel, ofis için ve özel tasarlanmış alanların sorunsuz, emniyetli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını ve maliyetlerin optimize edilmesini sağlıyor. Şirket bakım için yüksek meblağlarda harcama yapıyor, öyle ki bu tutar işletme birimlerinin maliyet pozisyonunu doğrudan etkileyecek kadar büyük.
Siemens Gayrimenkul Yönetimi’nin temel görevlerinden biri ofis binaları ve üretim tesisleri de dahil olmak üzere dünyadaki tüm Siemens kampüslerinin işletilmesidir. Sorumlulukları arasında teknik, altyapı ve binalarla ilgili diğer hizmetleri sağlamak da vardır, bu hizmetlerden bazılarını doğrudan Siemens Gayrimenkul Yönetimi verirken bazılarını dışardan satın alır ve idaresini üstlenir. Amaç, iş birimlerine sunulan alanların sorunsuz, emniyetli ve güvenilir bir şekilde, optimum maliyetle işletilmesidir.
Sürekli iyileştirme süreci, temel performans göstergeleri ve denetimler kalitenin yüksek seviyede tutulmasını sağlar.

Siemens Gayrimenkul Yönetimi şirketin gayrimenkul portföyünü, ekonomik performans ve sürdürülebilirlik niteliklerini binaların kullanım ömrü süresince en üst düzeyde tutacak şekilde tasarlama ve işletme görevini üstlenir. Endüstriyel binalar için hazırlanmış enerji verimliliği programı ve Siemens tesislerinde yenilenebilir enerjinin kullanılması gibi yenilikçi kavramlar, Siemens Gayrimenkul Yönetimi’ne şirketin CO₂ emisyonlarını önemli ölçüde azaltma fırsatı veriyor. Örneğin, bir düzineden fazla üretim tesisinde inşaat sırasında alınan önlemler ve bina sistemlerinde enerji tasarrufu sağlamaya yönelik uygulamaların kullanılması sayesinde enerji maliyetleri yılda fazladan 4.4 milyon Euro azaltılmıştır. Yeni binalar ve mevcuttaki önemli binalar sürdürülebilirlik yönünden sürekli olarak elden geçirilmektedir ve bu binaların LEED (Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik) uluslararası yeşil bina standardı sertifikası bulunmaktadır. Şu anda, Siemens portföyünde LEED sertifikasına sahip 60 bina mevcuttur.
Siemens Gayrimenkul Yönetimi’nin şirket binalarının sürdürülebilirlik özelliğini arttırmak ve iklim değişikliğine katkılarını en aza indirmek için attığı diğer adımlar arasında e-ulaşımı, beşikten beşiğe tasarımı ve geri dönüşümü ve yeşil elektrik alımını teşvik etmek bulunuyor.


Çalışma ortamları bir şirketi, mevcut çalışanları ve yarının aday çalışanları açısından cazip hale getirme anlamında önemli bir unsurdur. Modern çalışma ortamları, çalışanların bireysel becerilerini ve yeteneklerini sonuna kadar kullanabilmeleri için yaratıcılığı ve öğrenmeyi teşvik edecek şekilde düzenlenmiştir. Bunu göz önünde bulunduran Siemens Gayrimenkul Yönetimi, Siemens için sağladığı çalışma ortamlarını geliştirmek için sürekli bir çaba içinde.
Siemens Ofis konsepti, şirketin modern çalışma ortamlarının temelini oluşturmaktadır. Kişisel sorumluluk ve esneklik, çalışanların çalışma hayatı ile özel hayat arasında daha iyi bir denge kurmasına yardımcı olacak şekilde teşvik edilmektedir. Orijinal Siemens Ofis konsepti daha sonra, departmanlar arası sınırları aşan yaratıcı işbirliği kavramını güçlendirmeye fayda sağlayacak esnek çalışma yöntemlerini ve birlikte çalışma seçeneklerini destekleyen bir BT Ofisi konseptiyle daha da geliştirildi. Tüm bu konseptler, diğer avantajların yanı sıra, Siemens gibi tamamen uluslararası bir şirkette önemli bir faktör olan sanal işbirliğinin de desteklenmesini sağlayan modern BT olanaklarını bünyesinde barındırmaktadır.

Siemens Gayrimenkul Yönetimi dijitalleşme konusunda çok istekli ve şu anda prototiplere, mevcut veri kaynaklarına ve Siemens Akıllı Altyapı bölümü ile kurulan stratejik ortaklıklar yoluyla genişlemeye devam eden dijital ekosisteme dayalı olarak bu yeni teknolojiden en iyi şekilde yararlanmak için çok çalışıyor. Konuya dahil olan ve geniş bir yelpazede yer alan değişik sistemlerden sel gibi akmakta olan verilerin düzenlenmesi ve anlamlı sonuçlara ulaşılabilmesi için bu verilerin kullanımı, öncelikli konulardan biri. Bu bağlamda hayati önem taşıyan şeylerden biri de Nesnelerin İnterneti için Siemens’in sunduğu işletim sistemi olan MindSphere tarafından sağlanan destektir. Enerji yönetimi, doluluk tespiti, tahmini bakım ve yeni çalışma ortamlarının geliştirilmesi alanlarında hazırlanan prototipler meyvelerini vermeye başlıyor.
Siemens Gayrimenkul Yönetimi’nin zaten bir standart geliştirdiği Bina Bilgi Modellemesi (BIM) yöntemiyle de olumlu sonuçlar elde edildi. BIM, ilgili binanın dijital ikizini üretmek için projeye katılan tüm tarafları projenin erken bir safhasında bir araya getiriyor. Bu dijital ikiz daha sonra, kullanım ömrü süresince geçeceği tüm safhalarda gayrimenkulün optimize edilmesi için kullanılabiliyor.

Konuyla İlgili Diğer Bilgiler